image banner
Số 09-2023, năm 2023 ngày 30/09/2023
Ngày ban hành Trích yếu  
PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
UBND THÀNH PHỐ
28/03/2018 về kiện toàn Ban chỉ đạo thành phố thực hiện Quyết định số 49/2015/QĐ-TTG ngày 14/10/2015 của TTg về chế độ chính sách đói với dân công hỏa tuyến tham gia kháng chiến chống Pháp,chống Mỹ, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế
09/09/2016 Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Trung tâm Xúc tiến đầu tư, thương mại, Du lịch thành phố Hải Phòng
09/09/2016 Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Trung tâm Xúc tiến đầu tư, thương mại, Du lịch thành phố Hải Phòng
02/08/2016 về việc công bố thủ tục hành chính lĩnh vực Kế hoạch và đầu tư
10/04/2013 Quyết định số 42/QĐ-CT về việc Công bố Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND TP
25/03/2013 Về việc thu hồi, hủy bỏ Quyết định số 1037/QĐ-CT ngày 30/6/2010 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố
22/01/2013 Quyết định số 186/QĐ-CT về việc Công bố thủ tục hành chính mới ban hành thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và môi trường
30/10/2012 Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính được bổ sung, sửa đổi, hủy bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư
08/06/2012 Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành,thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, thủ tục hành chính bị hủy bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban quản lý Khu kinh tế Hải Phòng
21/12/2011 Về việc Ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng khóa 14 (nhiệm kỳ 2011-2016)
10/04/2007 Ban hành quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo thực hiện Nghị định 106/2005/NĐ-CP về bảo vệ an toàn công trình lưới điện cao áp.
01/01/1980 Về việc thực hiện chế độ hỗ trợ đối với cán bộ, công chức làm công tác tiếp dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo
UBND THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
29/09/2023 Ban hành Quy định mức độ khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất đối với từng loại vi phạm về đất đai trên địa bàn thành phố Hải Phòng
18/09/2023 Ban hành giá thuê nhà ở khu nhà ở sinh viên tập trung tại phường Kênh Dương, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng.
11/09/2023 Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt trên địa bàn thành phố Hải Phòng
PHẦN VĂN BẢN KHÁC
UBND THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
18/09/2023 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bệnh viện Mắt Hải Phòng trực thuộc Sở Y tế Hải Phòng.
18/09/2023 Công bố danh mục thủ tục hành chính ban hành mới, được sửa đổi, bổ sung thuộc lĩnh vực kế hoạch và đầu tư trên địa bàn thành phố Hải Phòng
05/09/2023 Công bố danh mục thủ thủ tục hành chính mới ban hành thuộc lĩnh vực khoa học và công nghệ trên địa bàn thành phố Hải Phòng

© Bản quyền thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng.
Địa chỉ: 18 Hoàng Diệu, Hồng Bàng, TP. Hải Phòng.
Điện thoại: 080.31216 - 080.31261 - Fax: 031.842368
Email:congbaohp@haiphong.gov.vn
® Ghi rõ nguồn "Công báo thành phố Hải Phòng" khi sử dụng lại thông tin từ website này