image banner
Số số 01+02, năm 2013 ngày 15/01/2013
Ngày ban hành Trích yếu  
PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
HĐND QUẬN HẢI AN
16/12/2008 về dự toán và phân bổ ngân sách quận năm 2009
HĐND QUẬN LÊ CHÂN
16/12/2008 Về dự toán và phân bổ ngân sách quận năm 2009
UBND QUẬN NGÔ QUYỀN
10/12/2012 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và mối quan hệ của các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND Quận Ngô Quyền
PHẦN VĂN BẢN KHÁC

© Bản quyền thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng.
Địa chỉ: 18 Hoàng Diệu, Hồng Bàng, TP. Hải Phòng.
Điện thoại: 080.31216 - 080.31261 - Fax: 031.842368
Email:congbaohp@haiphong.gov.vn
® Ghi rõ nguồn "Công báo thành phố Hải Phòng" khi sử dụng lại thông tin từ website này