image banner
Số 09-2023, năm 2023 ngày 30/09/2023
Ngày ban hành Trích yếu  
PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
HĐND THÀNH PHỐ
17/07/2017 xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018
08/12/2011 Về việc tổ chức kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và đón Xuân Tân Mão - 2011
28/03/2011 Về việc giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng kinh phí quản lý hành chính năm 2011 cho các cơ quan quản lý nhà nước thuộc thành phố quản lý.
28/03/2011 Về việc giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính cho các đơn vị sự nghiệp công lập giai đoạn 2011-2015.
24/02/2011 Về tổ chức, mức phụ cấp và trang bị phương tiện cho bảo vệ dân phố trên địa bàn thành phố Hải Phòng
09/12/2010 Về mức phụ cấp đối với các chức danh bảo vệ dân phố trên địa bàn thành phố Hải Phòng
15/07/2010 Về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi giữa các cấp ngân sách chính quyền địa phương năm 2011
15/07/2010 Về định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2011
15/07/2010 Về nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh thành phố 6 tháng cuối năm 2010
23/06/2010 Về việc thực hiện minh bạch tài sản, thu nhập.
24/05/2010 Về việc hỗ trợ kinh phí đối với cán bộ xã, phường, trị trấn không đủ điều kiện tái cử cấp uỷ, nhiệm kỳ 2010-2015.
13/02/2010 Về việc thực hiện nhiệm vụ Quân sự- Quốc phòng
UBND THÀNH PHỐ
24/02/2023 tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật về Thủy lợi trên địa bàn thành phố Hải Phòng
24/02/2023 triển khai hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền trên địa bàn thành phố Hải Phòng.
19/01/2023 Nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội, quốc phòng an ninh thành phố năm 2023
04/01/2023 tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước thực hiện thắng lợi chủ đề hành động năm 2023 của thành phố "Đẩy mạnh chỉnh trang, hiện đại hóa đô thị- xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu- thực hiện chuyển đổi số"
20/12/2022 Về việc tổ chức đón Xuân Quý Mão - 2023 và kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam
31/08/2022 Chỉ thị về thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm học 2022 - 2023
08/08/2022 tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý hoạt động báo chí trên địa bàn thành phố
06/08/2022 Xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2023
26/07/2022 về một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách để bảo tồn các loài chim hoang dã, di cư trên địa bàn thành phố
14/06/2022 nâng cao tính minh bạch và tiết kiệm trong công tác đấu thầu trên địa bàn thành phố
08/06/2022 V/v tăng cường chỉ đạo kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022 và Kỳ thhi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2022-2023 thành phố Hải Phòng
11/05/2022 Về việc tăng cường các biện pháp cấp bách về phòng cháy, chữa cháy rừng
08/03/2022 Công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2022
24/02/2022 Đẩy mạnh công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021-2030; phát triển các tổ chức Hội khuyến học ở các cộng đồng, dân cư, trong cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và lực lượng vũ trang trên địa bàn thành phố Hải Phòng
28/01/2022 Đổi mới và tăng cường tổ chức thực hiện Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển thành phố Hải Phòng đến năm 2045
05/01/2022 Nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh thành phố năm 2022
04/01/2022 Đẩy mạnh phát động các phong trào thi đua yêu nước bảo đảm thích ứng an toàn, linh hoạt trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội năm 2022
17/09/2021 Về đẩy mạnh triển khai các nhiệm vụ, giải pháp tổ chức dạy học an toàn, bảo đảm chương trình và mục tiêu chất lượng giáo dục, đào tạo ứng phó với đại dịch COVID-19
15/09/2021 Về thực hiện nhiệm vụ năm học 2021-2022 ứng phó với dịch COVID-19,tiếp tục thực hiện đổi mới, kiên trì mục tiêu chất lượng giáo dục và đào tạo
09/08/2021 Xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và dự toán ngân sánh nhà nước năm 2022
05/08/2021 Các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, giải ngân vốn đầu tư công và xuất khẩu bền vững những tháng cuối năm 2021 và đầu năm 2022
22/07/2021 Tăng cường phối hợp thực hiện công tác thi hành án dân sự và tái hòa nhập cộng đồng trên địa bàn thành phố Hải Phòng trong tình hình mới
08/06/2021 Tăng cường các biện pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông, giảm thiểu tai nạn giao thông trên địa bàn thành phố
01/06/2021 Tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng chống bệnh Dại động vật trên địa bàn thành phố
01/06/2021 Tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng chống bệnh Dại động vật trên địa bàn thành phố
09/02/2021 V/v tăng cường công tác quản lý, kiểm soát loài ngoại lai xâm hại trên địa bàn thành phố
04/02/2021 Về nâng cao chất lượng công tác xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật và tăng cường hiệu quả thi hành pháp luật trên địa bàn thành phố Hải Phòng
18/01/2021 Tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tại thành phố Hải Phòng
20/11/2020 Rà soát, chấn chỉnh việc chấp hành các quy định của Pháp luật về giá và hoạt động thẩm định giá
03/11/2020 Tăng cường quản lý, tái sử dụng, tai schees, xử lý và giảm thiểu chất thải nhựa
16/10/2020 Nhiệm vụ chủ yếu năm học 2020-2021 của ngành Giáo dục Hải Phòng
25/08/2020 xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2021
20/08/2020 v/v tổ chức Đại hội Thể dục thể thao các cấp tiến tới Đại hội Thể dục thể thao thành phố lần thứ IX năm 2021 và hưởng ứng Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX năm 2022
20/08/2020 Tăng cường công tác quản lý nhà nước về đầu tư và phòng ngừa việc phát sinh các vụ việc tranh chấp đầu tư quốc tế trên địa bàn thành phố
28/07/2020 V/v tăng cường công tác quản lý nhà nước về đấu giá tài sản trên địa bàn thành phố Hải Phòng
14/07/2020 Đẩy mạnh triển khai các giải pháp phát triển thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam
26/06/2020 Tăng cường thực hiện tiết kiệm điện trên địa bàn thành phố Hải Phòng giai đoạn 2020-2025
03/06/2020 Về việc xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025
03/04/2020 Về việc tăng cường công tác quản lý, bảo vệ động vật hoang dã trên địa bàn thành phố Hải Phòng
24/03/2020 Khẩn trương tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, đảm bảo an sinh xã hội ứng phó với dịch Covid-19 tại thành phố Hải Phòng
20/03/2020 V/v tăng cường các biện pháp phòng, chống thông tin xấu, độc trên không gian mạng
16/03/2020 Tạo điều kiện cho doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo tại thành phố Hải Phòng
13/03/2020 Công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2020
20/02/2020 Về rà soát, chấn chỉnh việc chấp hành các quy định của pháp luật về sắp xếp lại, xử lý tài sản công
06/02/2020 Đẩy mạnh triển khai thi hành Luật quản lý, sử dụng tài sản công và các văn bản quy định chi tiết thi hành Luật
03/02/2020 V/v tăng cường các biện pháp công tác phòng, chống trước các diễn biến phức tạp mới của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của viruts Corona gây ra
24/01/2020 Về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona
13/01/2020 Về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh thành phố năm 2020
06/01/2020 Về việc tiếp tục đẩy mạnh, đổi mới công tác thi đua, khen thưởng, góp phần thực hiện thắng lợi chủ đề năm của thành phố “Tăng cường kỷ cương thu, chi ngân sách nhà nước; đẩy mạnh cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh”, bảo đảm năm 2020 kinh tế xã hội thành phố tiếp tục phát triển và tăng trưởng cao hơn năm 2019
27/12/2019 Về việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin gắn với cải cách hành chính thành phố Hải Phòng giai đoạn 2018 - 2023
25/11/2019 Tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm vụ Đông Xuân trên địa bàn thành phố
18/11/2019 Về việc tổ chức đón Xuân Canh Tý - 2020 và kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam
17/10/2019 Về việc tăng cường công tác vệ sinh môi trường, quản lý, thu gom, xử lý chất thải rắn trên địa bàn thành phố
13/09/2019 Về việc lập kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025
28/08/2019 Nhiệm vụ chủ yếu năm học 2019-2020 của ngành Giáo dục Hải Phòng
08/08/2019 Về việc tăng cường triển khai các biện pháp phòng, chống dịch sốt xuất huyết
09/07/2019 Về việc xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2020
08/07/2019 Tăng cường công tác quản lý hoạt động khai thác và kinh doanh khoáng sản cát trên địa bàn thành phố Hải Phòng
07/06/2019 Việc tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp quản lý chó nuôi và phòng chống bệnh Dại động vật trên địa bàn thành phố
20/05/2019 Về việc đảm bảo trật tự lòng đường, vỉa hè và mỹ quan đô thị
15/05/2019 Về việc tăng cường các biện pháp quản lý, bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng trên địa bàn thành phố
05/04/2019 Về việc tăng cường giải pháp nhằm đảm bảo an toàn hoạt động, củng cố vững chắc hệ thống Quỹ tín dụng nhân dân thành phố Hải Phòng
01/04/2019 công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2019
04/03/2019 Đẩy mạnh thực hiện hiệu quả, bền vững Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2019-2020 trên địa bàn thành phố Hải Phòng
21/02/2019 Triển khai các đồng bộ giải pháp cấp bách phòng, chống bệnh dịch tả lợn châu phi trên địa bàn thành phố HP
25/01/2019 Về việc tăng cường sự chỉ đạo cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 trên địa bàn thành phố Hải Phòng
24/01/2019 Về việc tăng cường thực hiện Nghị định số 101/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ về cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư trên địa bàn thành phố Hải Phòng
23/01/2019 Về việc tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn thành phố Hải Phòng năm 2019
05/01/2019 Về việc tiếp tục nâng cao chất lượng công tác thi đua, khen thưởng, thực hiện thắng lợi chủ đề hành động năm 2019 của thành phố “Tăng cường kỷ cương thu, chi ngân sách; đẩy mạnh cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh”
04/01/2019 Về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh thành phố năm 2019
28/12/2018 Chấn chỉnh công tác tiếp công dân, giải quyết đơn khiếu nại tố cáo kiến nghị trên địa bàn thành phố Hải Phòng
27/12/2018 Về việc chấn chỉnh, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong việc chấp hành pháp luật về ngân sách nhà nước
19/11/2018 Về việc tổ chức kỷ niệm 89 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và đón Xuân Kỷ Hợi – 2019
24/10/2018 Về việc không sử dụng rượu, bia trong giờ làm việc và khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông
24/10/2018 Về việc tăng cường chỉ đạo thực hiện trồng rừng thay thế diện tích rừng khi chuyển sang mục đích khác
04/09/2018 Về nhiệm vụ chủ yếu năm học 2018 - 2019 của ngành Giáo dục Hải Phòng
06/08/2018 Về việc tăng cường chỉ đạo phòng chống bệnh lùn sọc đen bảo vệ sản xuất lúa vụ Mùa năm 2018
13/07/2018 Về tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống ma túy trên địa bàn thành phố
22/06/2018 Về việc tiếp tục tăng cường công tác triển khai thi hành Luật Hợp tác xã năm 2012
21/06/2018 Về việc xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019
15/06/2018 về chấn chỉnh tăng cường công tác quản lý đất đai trên địa bàn thành phố Hải Phòng
15/06/2018 về cải thiện nâng cao Chỉ số cải cách hành chính (PAR Index) Chỉ số hài lòng về phục vụ hành chính (SIPAS) và Chỉ số Hiệu quả quản trị hành chính công (PAPI) của thành phố Hải Phòng
16/05/2018 về đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2018
08/05/2018 về đẩy mạnh thực hiện hiệu quả bền vững Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2018-2020 thành phố Hải Phòng
20/04/2018 về nâng cao chất lượng hiệu quả công tác thu thập hồ sơ, tài liệu về lưu trữ cơ quan lưu trữ lịch sử
06/04/2018 về công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2018
06/04/2018 tiếp tục tăng cường hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp theo tinh thần đồng hành cùng doanh nghiệp
26/03/2018 về chấn chỉnh công tác quản lý nhà nước về hoạt động đấu thầu đối với các dự án đầu tư phát triển và hoạt động mua sắm thường xuyên và hoạt động mua sắm thường xuyên xử dụng vốn nhà nước trên địa bàn thành phố Hải Phòng
23/01/2018 Về việc tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn thành phố Hải Phòng năm 2018
02/01/2018 Về việc tăng cường sử dụng vật liệu không nung và hạn chế sản xuất, sử dụng gạch đất sét nung trên địa bàn thành phố Hải Phòng
25/12/2017 về chấn chỉnh công tác an toàn, vệ sinh lao động đối với các công trình xây dựng trên địa bàn thành phố Hải Phòng
11/12/2017 Phát động phong trào thi đua đua yêu nước lập thành tích chào mừng kỷ niệm 40 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thu đua án quốc(11/6/1948-11/6/2018)
01/11/2017 về tăng cường công tác quản lý hoạt động khai thác, sử dụng tài nguyên nước và xả nước thải vào nguồn nước trên địa bàn thành phố
27/10/2017 về thực hiện nghiêm quy định về tham quan, du lịch, giao lưu, học tập kinh nghiệm hoặc các chương trình khác không thuộc lĩnh vực chuyên môn trong nước và nước ngoài nghỉ việc để đi khám chữa bệnh
27/10/2017 về tăng cường các biện pháp chỉ đạo diệt chuột và phòng trừ bệnh lùn sọc đen hại lúa bảo vệ sản xuất nông nghiệp năm 2018
28/09/2017 về tăng cường các biện pháp quản lý,bảo vệ,phát triển rừng và quản lý lâm sản trên địa bàn thành phố
31/08/2017 về tổ chức diễn tập bảo đảm khu vực phòng thủ Sở Y tế, Sở thông tin và truyền thông năm 2017
29/08/2017 về thực hiện nhiệm vụ chủ yếu năm học 2017-2018
23/08/2017 về công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn thành phố
07/08/2017 tăng cường các biện pháp cấp bách phòng, chống bệnh dại trên địa bàn thành phố
06/07/2017 về tăng cường các biện pháp chỉ đạo sản xuất vụ Mùa, vụ Đông năm 2017
05/07/2017 về tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đối với nhà cao tầng, nhà nhiều tầng, siêu th,ị Trung tâm thương mại
05/07/2017 về tăng cường hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp theo tinh thần đồng hành cùng doanh nghiệp
14/06/2017 về chấn chỉnh hoạt động thanh tra,kiểm tra đối với doanh nghiệp
14/06/2017 về triển khai thi hành Luật Tiếp cận thông tin trên địa bàn thành phố Hải Phòng
07/06/2017 về tăng cường công tác quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp và an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn thành phố
06/06/2017 về tập trung chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính- ngân sách thành phố năm 2017
15/04/2017 về việc tăng cường quản lý các thiết bị bay không người lái và các phương tiện bay siêu nhẹ
11/04/2017 về việc Về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước về thuốc bảo vệ thực vật
11/04/2017 về tăng cường công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông trật tự công cộng trật tự đô thị trên địa bàn thành phố Hải Phòng
13/03/2017 về công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm2017
07/02/2017 về việc thực hiện công tác quân sự quốc phòng địa phương năm 2017
03/02/2017 về việc tăng cường công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn thành phố Hải Phòng.
17/01/2017 về việc đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, thực hiện tốt công tác khen thưởng năm 2017
16/01/2017 về việc tăng cường kiểm tra xử lý vi phạm pháp luật về đê diều và quản lý khai thá vận chuyển bến bãi tập kết kinh doanh cát sỏi trên các tuyến sông và cửa biển trên địa bàn thành phố.
10/01/2017 về việc tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn thành phố Hải Phòng năm 2017
06/01/2017 về việc tăng cường công tác kiểm soát tải trọng phương tiện giao thông
30/12/2016 về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện Nghị quyết của Thành ủy, Hội đồng nhân dân thành phố về nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2017
28/12/2016 về việc thực hiện công tác lập hồ sơ công việc và thành lập hồ sơ trên môi trường mạng.
14/11/2016 về tăng cường quản lý nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản công trên địa bàn thành phố
09/11/2016 về tổ chức kỷ niệm 87 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và đón Xuân Đinh Dậu- 2017.
09/11/2016 về tăng cường thực hiện công tác phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí trên địa bàn thành phố Hải Phòng.
09/11/2016 về ngăn chặn đẩy lùi tình trạng in phát hành mua bán hóa đơn bất hợp pháp trên địa bàn thành phố Hải Phòng.
07/11/2016 về tăng cường công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn thành phố Hải Phòng.
01/11/2016 về tăng cường công tác quản lý thu thuế trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu thông qua việc dán tem các đồng hồ công tơ tổng trên các thiết bị đo xăng dầu của các cơ sở kinh doanh xăng dầu trên địa bàn thành phố.
01/11/2016 về tăng cường công tác quản lý thu thuế trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu thông qua việc dán tem các đồng hồ công tơ tổng trên các thiết bị đo xăng dầu của các cơ sở kinh doanh xăng dầu trên địa bàn thành phố.
31/10/2016 Về thực hiện nhiệm vụ chủ yếu năm học 2016-2017
19/10/2016 Về việc tăng cường các biện pháp ngăn chặn tai nạn giao thông tăng cao trên địa bàn thành phố trong những tháng cuối năm 2016
18/10/2016 Về việc tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ
12/10/2016 Về việc tổ chức Đại hội Thể dục thể thao các cấp, tiến tới Đại hội Thể dục thể thao thành phố lần thứ VIII năm 2017 và hưởng ứng Đại hội Thể dục thể thao toàn quốc lần thứ VIII năm 2018
12/10/2016 Về việc tăng cường công tác quản lý môi trường du lịch, bảo đảm an ninh, an toàn cho khách du lịch và chấn chỉnh, xử lý những hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực du lịch trên địa bàn thành phố Hải Phòng
10/10/2016 Về việc tăng cường quản lý hoạt động trang thông tin điện tử trên địa bàn thành phố Hải Phòng
04/10/2016 Tăng cường công tác quản lý, tổ chức và thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang trên địa bàn thành phố Hải Phòng
26/09/2016 tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự ghiệp công lập trên địa bàn thành phố Hải Phòng
16/09/2016 V/v tăng cường các biện pháp phòng trừ sâu đục thân bảo vệ lúa mùa năm 2016
08/03/2016 Về công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2016
17/02/2016 Về việc tổ chức, phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2016
28/01/2016 Về việc tăng cường công tác quản lý, tổ chức và thực hiện nếp sống văn minh trong hoạt động lễ hội năm 2016 trên địa bàn thành phố Hải Phòng
18/01/2016 Về tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021
15/01/2016 Về việc tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn thành phố Hải Phòng năm 2016
14/01/2016 Về việc thực hiện công tác quân sự, quốc phòng địa phương năm 2016
04/01/2016 Về việc chấn chỉnh, đổi mới, nâng cao trách nhiệm thủ trưởng cơ quan trong công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân trên địa bàn thành phố Hải Phòng
14/12/2015 Về việc tổ chức kỷ niệm 86 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và đón Xuân Bính Thân - 2016
02/11/2015 Ban hành Quy định phân công trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trên địa bàn thành phố Hải Phòng
02/11/2015 Về việc tăng cường các biện pháp xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản nguồn vốn đầu tư công
08/09/2015 về việc thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm học 2015-2016
28/08/2015 Về việc tăng cường phòng, chống dịch bệnh thủy sản nuôi trên địa bàn thành phố Hải Phòng
06/08/2015 Về việc triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án dân sự
27/07/2015 Về việc đóng kinh phí công đoàn
06/07/2015 Về công tác điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và lập kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối 2016-2020
02/07/2015 Về việc tăng cường công tác quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm giết mổ gia súc, gia cầm và phương tiện vận chuyển sản phẩm động vật trên địa bàn thành phố
22/06/2015 về việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2016
06/06/2015 về việc tăng cường công tác phòng ngừa và giải quyết các vụ đình công tại các doanh nghiệp, tổ chức sản xuất kinh doanh trên địa bàn thành phố Hải Phòng
05/06/2015 về việc tăng cường thực hiện, chính sách bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế
03/06/2015 về việc tập trung chỉ đạo chăm sóc,thu hoạch lúa Xuân, triển khai kế hoạch sản xuất vụ Mùa, vụ Đông năm 2015
29/05/2015 Quyết định số 1164/ QĐ - CT về việc công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực giao thông vận tải trên địa bàn thành phố Hải Phòng
09/04/2015 về công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2015
30/10/2014 Về việc tổ chức triển khai tiêm vắc xin phòng bệnh Sởi và Rubella trong Chương trình tiêm chủng mở rộng năm 2014 - 2015
25/09/2014 Phê duyệt đề cương và dự toán chi tiết đề án “Phát triển Thương mại điện tử thành phố Hải Phòng giai đoạn 2015 - 2020, tầm nhìn 2030”.
20/09/2014 Về thực hiện nhiệm vụ năm học 2014-2015
26/08/2014 Về lập kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016 - 2020
26/08/2014 Về việc xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020
07/07/2014 Về việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2015
24/06/2014 Về việc tăng cường thực hiện công tác cai nghiện ma túy, điều trị Methadone và quản lý sau cai nghiện trên địa bàn thành phố
06/06/2014 Về việc tập trung chỉ đạo chăm sóc, thu hoạch lúa Xuân; Triển khai kế hoạch sản xuất vụ Mùa, vụ Đông năm 2014
24/03/2014 Chỉ thị số 08/CT-UBND về việc đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục pháp luật về an toàn giao thông và tăng cường các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn để kéo giảm tai nạn, hạn chế ùn tắc giao thông trên địa bàn thành phố
17/03/2014 Về việc ban hành Đề án “Xác định chỉ số cải cách hành chính của các Sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân quận, huyện giai đoạn 2013 - 2020”; Bộ Chỉ số cải cách hành chính đối với Sở, ban, ngành và Bộ chỉ số cải cách hành chính đối với Ủy ban nhân dân quận, huyện
17/03/2014 Chỉ thị số 06/CT-UBND về việc tăng cường quản lý và điều hành thu, chi ngân sách năm 2014
17/03/2014 Chỉ thị số 07/CT-UBND về công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2014
07/03/2014 Chỉ thị số 05/CT-UBND về việc triển khai thi hành Luật Đất đai năm 2013trên địa bàn thành phố Hải Phòng
05/03/2014 Quyết định số 513/QĐ-UBND về việc Ban hành Chương trình công tác tư pháp năm 2014
26/02/2014 Chỉ thị số 04/CT-UBND về việc triển khai Tháng vệ sinh, tiêu độc, khử trùng khẩn cấp phòng, chống dịch cúm gia cầm trên địa bàn thành phố
12/02/2014 Về việc tăng cường thực hiện công tác an toàn lao động, vệ sinh lao động trên địa bàn thành phố Hải Phòng
11/02/2014 Chỉ thị số 03/CT-UBND về việc thực hiện công tác quân sự quốc phòng địa phương năm 2014
21/01/2014 Chỉ thị số 02/CT-UBND về việc tăng cường quản lý nhà nước và đẩy mạnh hoạt động thông tin đối ngoại trên địa bàn thành phố Hải Phòng
07/01/2014 Quyết định số 54/QĐ-UBND về việc chuyển đổi Trường Trung học phổ thông trần Tất Văn từ loại hình trường dân lập sang trường tư thục
06/01/2014 Chỉ thị số 01/CT-UBND về việc đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội và chủ đề năm 2014 của thành phố" Phục hồi kinh tế - đổi mới mô hình tăng trưởng", hướng tới kỷ niệm 60 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (1954-2014)
30/12/2013 Chỉ thị số 25/CT-UBND về việc tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ trên địa bàn thành phố Hải Phòng năm 2014
30/12/2013 Chỉ thị số 26/CT-UBND về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thự hiện Nghị quyết HĐND thành phố về nhiệm vụ kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2014
23/12/2013 Chỉ thị số 24/CT-UBND về việc tổ chức kỷ niệm 84 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và đón Xuân Giáp Ngọ 2014
12/11/2013 Về việc chỉ đạo diệt chuột bảo vệ sản xuất nông nghiệp năm 2014
02/10/2013 Về việc tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo sản xuất vụ Đông năm 2013
02/10/2013 Về việc quản lý công tác dò tìm, xử lý bom mìn,vật nổ trên địa bàn thành phố Hải Phòng
11/09/2013 Chỉ thị số 20/CT-UBND về việc thực hiện nhiệm vụ năm học 2013-2014
21/08/2013 Chỉ thị số 18/CT-UBND về việc tăng cường quản lý đàn chó, mèo nuôi trên địa bàn thành phố
21/08/2013 Chỉ thị số 19/CT-UBND về việc tăng cường các biện pháp giảm tai nạn giao thông trên địa bàn thành phố 06 tháng cuối năm 2013
18/08/2013 Chỉ thị số 17/CT-UBND về việc nghiêm cấm cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đánh bạc, tổ chức đánh bạc dưới mọi hình thức
12/07/2013 về việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2014
03/06/2013 về việc tập trung chỉ đạo và tăng cường biện pháp thực hiện để trong năm 2013 cơ bản hoàn thành việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn thành phố
15/05/2013 Chỉ thị số 12/CT - UBND về thực hiện quy định khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự”
29/03/2013 Về công tác phòng, chống thiên tai, lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn năm 2013
30/01/2013 Chỉ thị số 05/CT-UBND về việc thực hiện công tác quân sự quốc phòng địa phương năm 2013
28/01/2013 Quyết định số 230/2013/QĐ-UBNĐ về việc ban hành Quy chế về quản lý vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn thành phố Hải Phòng
21/01/2013 Chỉ thị số 05/CT-UBND về việc tập trung chỉ đạo sản xuất vụ Xuân năm 2013
17/01/2013 Chỉ thị số 01/CT-UBND về việc Đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, hướng tời kỷ niệm 65 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua án quốc, phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội và chủ đề năm" Du lịch và Đô thị" 2013
17/01/2013 Chỉ thị số 03/CT-UBND về việc tăng cường quản lý và điều hành thu chi ngân sách năm 2013
14/01/2013 Chỉ thị số 02/CT-UBND về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện Nghị quyết HĐND thành phố về nhiệm vụ kinh tế- xã hội và ngân sách nhà nước năm 2013
27/12/2012 Về việc triển khai Phong trào Vệ sinh yêu nước nâng cao sức khỏe nhân dân
25/12/2012 Về việc tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn,cứu hộ trên địa bàn thành phố Hải Phòng năm 2013
20/12/2012 Về việc công bố bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hải Phòng
14/12/2012 Về việc tổ chức kỷ niệm 83 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và đón Xuân Quý Tỵ - 2013
30/11/2012 Về việc chỉ đạo diệt chuột bảo vệ sản xuất nông nghiệp năm 2013
07/11/2012 Về việc tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường trên địa bàn thành phố Hải Phòng thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập kinh tế quốc tế
23/10/2012 Về việc tăng cường quản lý hoạt động kinh doanh dịch vụ bưu chính trên địa bàn thành phố Hải Phòng
19/10/2012 Về việc tăng cường công tác quản lý, điều hành và bình ổn giá những tháng cuối năm 2012 trên địa bàn thành phố.
15/10/2012 Về việc tổ chức Đại hội thể dục thể thao các cấp tiến tới Đại hội Thể dục thể thao thành phố lần thứ VII năm 2013 và hưởng ứng Đại hội thể dục thể thao toàn quốc lần thứ VII năm 2004
11/10/2012 Việc tăng cường công tác quản lý nhà nước về xây dựng, quản lý, sử dụng, bảo hành, bảo trì nhà chung cư trên địa bàn thành phố Hải Phòng.
27/09/2012 Về việc tăng cường sử dụng vật liệu không nung và hạn chế sản xuất, sử dụng gạch đất sét nung trên địa bàn Hải Phòng
17/09/2012 Về việc tập trung lãnh đạo, chỉ đạo sản xuất vụ Đông năm 2012
06/09/2012 Về tăng cường công tác quản lý trật tự xây dựng đô thị trên địa bàn thành phố Hải Phòng
05/09/2012 Về tăng cường công tác quản lý tần số vô tuyến điện trên địa bàn thành phố Hải Phòng
04/09/2012 Về tăng cường các biện pháp chỉ đạo và xử lý các khoản nợ đọng xây dựng cơ bản đối với ngân sách cấp huyện và cấp xã.
14/08/2012 Về thực hiện nhiệm vụ năm học 2012-2013
10/07/2012 Về việc tăng cường thực hiện tiết kiệm chi phí quản lý hành chính
10/07/2012 Về việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2013
26/06/2012 CHỈ THỊ về việc triển khai thực hiện Nghị quyết 13/NQ-CP của Chính phủ về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường
11/06/2012 Về chấn chỉnh và nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo
08/06/2012 Về tăng cường công tác phòng, chống HIV/AIDS
19/01/2012 Về việc thực hiện công tác quân sự,quốc phòng địa phương năm 2012
19/01/2012 Về việc thực hiện công tác quân sự,quốc phòng địa phương năm 2012
18/01/2012 Về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện Nghị quyết Hội đồng nhân dân thành phố về nhiệm vụ kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2012
18/01/2012 Về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện Nghị quyết Hội đồng nhân dân thành phố về nhiệm vụ kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2012
09/01/2012 Về việc tăng cường công tác phòng cháy và chữa cháy (PCCC)trên địa bàn thành phố Hải Phòng năm 2012
09/01/2012 Về việc tăng cường công tác phòng cháy và chữa cháy (PCCC)trên địa bàn thành phố Hải Phòng năm 2012
28/12/2011 Về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động khai thác, chế biến khoáng sản trên địa bàn thành phố Hải Phòng
10/12/2011 Về việc tiếp tục đẩy mạnh sản xuất, bảo đảm cân đối cung cầu hàng hóa, dịch vụ, bình ổn giá cả thị trường thành phố trong dịp Tết Nguyên đán Tân Mão và quý I năm 2011
30/11/2011 Về việc tăng cường chỉ đạo diệt chuột bảo vệ sản xuất nông nghiệp năm 2012
28/11/2011 Chỉ thị số 28/CT-UBND về việc tăng cường các hoạt động phòng, chống tác hại của thuốc lá
28/11/2011 Về việc Tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động khai thác, chế biến khoáng sản trên địa bàn thành phố Hải Phòng
18/11/2011 Về việc Quy định tạm thời một số chính sách hỗ trợ cán bộ diện Thành ủy quản lý thực hiện luân chuyển
17/10/2011 Chỉ thị số 27/CT-UBND về việc thực hiện Thông tư liên tịch số 69/2011/TTLT-BTC-BTP trên địa bàn thành phố Hải Phòng
12/09/2011 Về việc tăng cường thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) trên địa bàn thành phố Hải Phòng
09/09/2011 Về việc triển khai kiểm tra, đánh giá điều kiện đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm các cơ sở sản xuất kinh doanh vật tư nông nghiệp và sản phẩm nông lâm thủy sản trên địa bàn thành phố
08/09/2011 Về việc tháo gỡ khó khăn, tập trung chỉ đạo sản xuất phấn đấu hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2011
30/08/2011 Về thực hiện nhiệm vụ năm học 2011-2012
23/08/2011 Về việc đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền triển khai thực hiện Kết luận số 02-KL/TW của Bộ Chính trị về tình hình kinh tế- xã hội năm 2011; Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 09/01/2011 và Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 24/02/2011 của Chính phủ
01/08/2011 Về việc tăng cường quản lý nhà nước về công tác đầu tư xây dựng, an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh trên đại bàn thành phố
15/03/2011 Về việc tăng cường công tác ngăn ngừa và giải quyết các vụ đình công, ngừng việc tập thể tại các doanh nghiệp, các tổ chức sản xuất kinh doanh trên địa bàn thành phố Hải Phòng
10/03/2011 Về việc tăng cường công tác phòng, chống lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn năm 2011
10/03/2011 Về việc tăng cường thực hiện tiết kiệm điện và đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định
02/03/2011 Về việc tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2011 và kế hoạch 5 năm (2010 - 2015)
14/02/2011 Về việc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm trên địa bàn thành phố Hải Phòng
14/02/2011 Về việc tăng cường công tác quy hoạch trên địa bàn thành phố Hải Phòng
17/11/2010 Về việc triển khai thực hiện các biện pháp bình ổn thị trường hàng hóa trên địa bàn thành phố các tháng cuối năm 2010 và đầu năm 2011
12/11/2010 Về việc chỉ đạo diệt chuột bảo vệ sản xuất vụ đông xuân năm 2010-2011
29/10/2010 Về việc tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm Pháp lệnh Khai thác và bảo vệ công trình thuỷ lợi trên địa bàn thành phố
21/09/2010 Về việc đẩy mạnh công tác kiểm định chất lượng giáo dục các cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn thành phố Hải Phòng
09/08/2010 Về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước về chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn thành phố Hải Phòng
08/06/2010 Về việc tăng cường quản lý các đại lý, điểm truy nhập Intrenet công cộng trên địa bàn thành phố Hải Phòng
28/05/2010 Về việc chỉ đạo thực hiện kế hoạch sản xuất vụ mùa năm 2010, vụ Đông Xuân năm 2010-2011.
21/04/2010 Về tăng cường các biện pháp cấp bách về phòng cháy, chữa cháy đối với nhà cao tầng trên địa bàn thành phố Hải Phòng
19/03/2010 Về việc chỉ đạo phòng trừ dịch bệnh lùn sọc đen hại lúa vụ Xuân năm 2010
14/02/2010 Về việc triển khai các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy
09/12/2009 về việc Thực hiện các giải pháp đảm bảo nước tưới phục vụ sản xuất vụ Đông xuân 2009-2010 trên địa bàn thành phố Hải Phòng
09/12/2009 về việc thực hiện Nghị định số 36/2009/NĐ-CP ngày 15/4/2009 của Chính phủ về quản lý, sử dụng pháo
13/11/2009 về việc phát động chiến dịch diệt chuột và phòng trừ bệnh vàng lùn, lùn xoắn lá bảo vệ sản xuất nông nghiệp
26/10/2009 về việc tăng cường công tác quản lý tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, đo lường, chất lượng sản phẩm, hàng hoá trên địa bàn thành phố
08/09/2009 về việc tăng cường quản lý tổ chức và hoạt động của luật sư trên địa bàn thành phố Hải Phòng
04/09/2009 về việc thực hiện nhiệm vụ năm học 2009-2010
23/07/2009 Chỉ thị 12/QĐ-UBND về việc triển khai thực hiện Luật thi hành án dân sự
15/07/2009 Chỉ thị số 11/CT-UBND về việc xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2010
15/01/2009 Về việc tập trung chỉ đạo sản xuất nông nghiệp thuỷ sản, chủ động ứng phó diễn biến bất lợi của thời tiết
15/01/2009 Về việc thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng địa phương năm 2009
22/08/2008 về việc thực hiện các giải pháp đảm bảo vận hành an toàn, ổn định hệ thống điện
11/08/2008 về việc thực hiện quy định chế độ bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc theo Nghị định số 130/2006/NĐ-CP ngày 08/11/2006 của Chính phủ trên địa bàn thành phố Hải Phòng
05/08/2008 về kế hoạch thời gian năm học 2008 - 2009 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên thành phố Hải Phòng
04/07/2008 về việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2009
28/04/2008 về tăng cường thực hiện các biện pháp để bảo vệ và phát triển các loài động vật hoang dã trên địa bàn thành phố Hải Phòng
22/04/2008 về việc Phòng trừ sâu bệnh bảo vệ lúa đông xuân 2007 2008
17/04/2008 Thực hiện định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức
09/04/2008 về việc phòng, chống dịch tiêu chảy cấp nguy hiểm do phẩy khuẩn tả
09/04/2008 về việc triển khai thực hiện các biện pháp cấp bách để góp phần kiềm chế lạm phát và phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế xã hội năm 2008
24/03/2008 về việc tăng cường chỉ đạo phòng, chống dịch cúm gia cầm và cúm A (H5N1) ở người
24/03/2008 về việc tổng kết thực hiện Luật Nghĩa vụ quân sự, Pháp lệnh về lực lượng dự bị động viên và Pháp lệnh Dân quân tự vệ
10/03/2008 về việc tăng cường công tác phòng, chống lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn năm 2008
05/02/2008 về một số biện pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường thuỷ nội địa
01/02/2008 về việc tăng cường chấp hành pháp luật lao động trong các doanh nghiệp, tổ chức sản xuất kinh doanh trên địa bàn thành phố
30/12/2007 Công báo số 28
10/12/2007 về việc tăng cường các biện pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông và trật tự vệ sinh môi trường đô thị trong dịp Năm mới 2008 và Tết Mậu Tý
10/12/2007 về việc tăng cường các biện pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông và trật tự vệ sinh môi trường đô thị trong dịp Năm mới 2008 và Tết Mậu Tý
03/12/2007 về việc tập trung chỉ đạo sản xuất vụ xuân năm 2008
03/12/2007 về việc tập trung chỉ đạo sản xuất vụ xuân năm 2008
28/11/2007 về việc tăng cường thực hiện các giải pháp điều hành giá cả, bình ổn thị trường và phục vụ Tết Nguyên đán Mậu Tý 2008.
07/09/2007 về việc phòng trừ sâu đục thân bảo vệ lúa mùa năm 2007
27/08/2007 về việc thực hiện một số biện pháp cấp bách kiềm chế tốc độ tăng giá thị trường trên địa bàn thành phố Hải Phòng
23/08/2007 về việc tổ chức diễn tập phòng chống gây rối, bạo loạn, khủng bố tại thành phố Hải Phòng
21/08/2007 về việc thực hiện nhiệm vụ năm học 2007 - 2008
03/08/2007 về tăng cường và khuyến khích hoạt động sở hữu trí tuệ trên địa bàn thành phố
04/07/2007 về việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2008
22/06/2007 về việc tăng cường chỉ đạo phòng, chống dịch cúm gia cầm và cúm A (H5N1) ở người
14/06/2007 về việc tập trung chỉ đạo sản xuất vụ mùa, phát triển sản xuất vụ đông năm 2007
16/05/2007 về việc tăng cường quản lý và phát triển thị trường chứng khoán trên địa bàn thành phố
03/05/2007 về việc tăng cường các biện pháp thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2007
27/03/2007 về việc thực hiện tiết kiệm điện và đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định năm 2007.
13/03/2007 Về việc tăng cường đảm bảo an ninh thông tin trên mạng Internet trên địa bàn thành phố Hải Phòng
05/03/2007 Về việc triển khai thi hành Luật Trợ giúp pháp lý trên địa bàn thành phố Hải Phòng
13/02/2007 Về việc tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XII.
05/02/2007 về việc tăng cường ngăn chặn, xử lý vi phạm bắn pháo gây sự cố lưới điện.
01/02/2007 về việc thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương năm 2007.
30/01/2007 về việc Tăng cường công tác phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn năm 2007.
19/01/2007 về việc tổ chức kỷ niệm 77 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và đón xuân Đinh Hợi.
19/01/2007 về việc triển khai công tác phòng chống hạn phục vụ sản xuất vụ đông xuân 2006 - 2007 trên địa bàn thành phố.
19/01/2007 về việc phát động Tết trồng cây trong dịp đón Xuân Đinh Hợi 2007.
29/12/2006 về việc thực hiện Kết luận của Bộ Chính trị về một số biện pháp tăng cường lãnh đạo và quản lý báo chí trên địa bàn thành phố Hải Phòng.
26/12/2006 về việc tăng cường các biện pháp đồng bộ phòng chống dịch cúm gia cầm tái phát.
21/11/2006 về một số biện pháp cần làm ngay để chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính trong giải quyết công việc của công dân, tổ chức và doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hải Phòng.
26/10/2006 về việc trích nộp kinh phí công đoàn.
24/10/2006 về việc thực hiện Nói không với tiêu cực trong thi cử, bệnh thành tích trong giáo dục.
13/10/2006 về việc tập trung chỉ đạo phấn đấu hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2006.
09/10/2006 về việc triển khai thực hiện Quyết định số 114/2006/QĐ-TTg ngày 25/5/2006 của Thủ tướng Chính phủ "Quy định chế độ họp trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước".
14/09/2006 về việc tăng cường các biện pháp chỉ đạo và xử lý các khoản nợ đọng xây dựng cơ bản đối với ngân sách cấp huyện và cấp xã.
11/09/2006 về việc tăng cường quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp sau đăng ký kinh doanh trên địa bàn thành phố Hải Phòng.
08/09/2006 về việc tổ chức triển khai chiến dịch tiêm nhắc lại vắc xin sởi cho trẻ em 6 tuổi.
31/08/2006 Về việc thực hiện nhiệm vụ năm học 2006 - 2007
22/08/2006 Về việc một số giải pháp cần tập trung chỉ đạo trong những tháng cuối năm để phấn đấu hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2006
14/08/2006 Về việc tăng cường công tác phòng chống dịch cúm gia cầm và cúm A (H5N1) ở người trên địa bàn thành phố
18/07/2006 về việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2007
05/04/2006 Về việc tăng cường chỉ đạo và thực hiện có hiệu quả công tác phòng cháy và chữa cháy
01/01/1980
01/01/1970 Về việc đẩy mạnh điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế
01/01/1970 Về việc tổ chức kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và đón Xuân Ất Mùi - 2015
01/01/1970 Về việc điều chỉnh mức thu phí sử dụng lề đường, bến bãi, mặt nước đối với hàng hoá kinh doanh tạm nhập, tái xuất, hàng chuyển khẩu, hàng gửi kho ngoại quan trên địa bàn thành phố Hải Phòng
UBND HUYỆN AN LÃO
03/06/2014 Ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh thành phố Hải Phòng
21/08/2006 về việc công bố công khai số liệu Quyết toán ngân sách nhà nước năm 2005.
19/07/2006 Về phê chuẩn quyết toán ngân sách huyện năm 2005, phân bổ vốn công trợ xây dựng cơ bản năm 2006
UBND HUYỆN VĨNH BẢO
21/09/2010 Về thực hiện nhiệm vụ năm học 2010-2011
PHẦN VĂN BẢN KHÁC
UBND THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
13/09/2023 Các biện pháp nâng cao chất lượng công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân
13/09/2023 Một số nhiệm vụ, giải pháp nâng cao hiệu quả đầu tư nước ngoài trong giai đoạn mới

© Bản quyền thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng.
Địa chỉ: 18 Hoàng Diệu, Hồng Bàng, TP. Hải Phòng.
Điện thoại: 080.31216 - 080.31261 - Fax: 031.842368
Email:congbaohp@haiphong.gov.vn
® Ghi rõ nguồn "Công báo thành phố Hải Phòng" khi sử dụng lại thông tin từ website này