image banner
Số số 01+02, năm 2013 ngày 15/01/2013
Ngày ban hành Trích yếu  
PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
UBND HUYỆN BẠCH LONG VĨ
17/08/2007 về việc ban hành Quy chế xây dựng, thẩm định, ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Uỷ ban nhân dân huyện Bạch Long Vĩ
16/08/2007 về việc ban hành Quy chế phối hợp giữa Uỷ ban nhân dân huyện Bạch Long Vĩ với Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc huyện và các tổ chức thành viên trong phòng, chống tham nhũng
UBND HUYỆN CÁT HẢI
28/04/2008 Về việc thành lập phòng Lao động-Thương binh và Xã hội huyện Cát Hải.
28/04/2008 Về việc thành lập phòng Nội vụ huyện Cát Hải.
28/04/2008 Về việc chia tách phòng Nội vụ - Lao động Thương binh và Xã hội huyện Cát Hải.
28/04/2008 về việc chia tách phòng Nội vụ - Lao động Thương binh và Xã hội huyện Cát Hải
28/04/2008 về việc thành lập phòng Nội vụ huyện Cát Hải.
28/04/2008 về việc thành lập phòng Lao động-Thương binh và Xã hội huyện Cát Hải
28/04/2008 về việc giải thể Uỷ ban Dân số, Gia đình và Trẻ em huyện Cát Hải
28/04/2008 về việc giải thể phòng Du lịch - Thương mại huyện Cát Hải
28/04/2008 về việc đổi tên phòng Giao thông - Công nghiệp - Xây dựng huyện Cát Hải
28/04/2008 về việc đổi tên phòng Văn hoá-Thông tin - Thể thao huyện Cát Hải
28/04/2008 về việc đổi tên phòng Giáo dục huyện Cát Hải
28/04/2008 về việc bổ sung chức năng, nhiệm vụ đối với phòng Tài chính-Kế hoạch huyện Cát Hải
28/04/2008 về việc bổ sung chức năng, nhiệm vụ đối với phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Cát Hải
28/04/2008 về việc bổ sung nhiệm vụ đối với Thanh tra huyện Cát Hải
28/04/2008 về việc bổ sung nhiệm vụ đối với phòng Y tế huyện Cát Hải
28/04/2008 về việc điều chuyển nhiệm vụ đối với Văn phòng Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân huyện Cát Hải
15/05/2007 về việc ban hành Quy chế niêm yết giá và bán theo giá niêm yết áp dụng đối với các cơ sở lưu trú du lịch, dịch vụ ăn uống, dịch vụ vận chuyển khách bằng tàu du lịch trên địa bàn huyện
UBND HUYỆN THỦY NGUYÊN
10/10/2007 về việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư giải phóng mặt bằng các dự án huyện Thủy Nguyên
10/08/2007 ban hành quy định về hồ sơ, trình tự giải quyết việc thuê đất sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn huyện Thuỷ Nguyên đối với hộ gia đình, cá nhân
11/05/2007 về việc ban hành quy chế phối hợp giữa Uỷ ban nhân dân huyện Thủy Nguyên với Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện và các tổ chức thành viên trong phòng chống tham nhũng.
UBND HUYỆN VĨNH BẢO
08/04/2011 Về việc Ban hành Quy định về khuyến khích phát triển công nghiệp, thủ công nghiệp trên địa bàn huyện, hai năm 2011-2012
24/10/2007 Về việc ban hành quy chế xây dựng, thẩm định và ban hành văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân huyện Vĩnh Bảo
UBND QUẬN KIẾN AN
07/12/2007 về việc ban hành quy định nâng bậc lương thường xuyên và nâng lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức
29/05/2007 về việc kiện toàn Hội đồng xét duyệt giao cấp đất ở trên địa bàn quận Kiến An
17/10/2006 về việc ban hành quy định về trình tự, thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở trên địa bàn quận Kiến An.
01/09/2006 về việc ban hành Quy chế tổ chức quản lý, hoạt động của Ban quản lý Công viên rừng Thiên Văn quận Kiến An.
UBND QUẬN NGÔ QUYỀN
10/12/2012 Ban hành Quy chế làm việc của UBND Quận Ngô Quyền khi thực hiện thí điểm không tổ chức HĐND quận, phường
13/04/2007 ban hành Quy định sơ tuyển lao động hợp đồng.
28/09/2006 ban hành Quy chế làm việc của Uỷ ban nhân dân quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng.
PHẦN VĂN BẢN KHÁC

© Bản quyền thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng.
Địa chỉ: 18 Hoàng Diệu, Hồng Bàng, TP. Hải Phòng.
Điện thoại: 080.31216 - 080.31261 - Fax: 031.842368
Email:congbaohp@haiphong.gov.vn
® Ghi rõ nguồn "Công báo thành phố Hải Phòng" khi sử dụng lại thông tin từ website này