image banner
Số Số 03+04, năm 2015 ngày 30/01/2015
Ngày ban hành Trích yếu  
PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
HĐND THÀNH PHỐ
13/07/2017 về giao bổ sung số người làm việc vị trí giáo viên tại các trường mầm non, tiểu học, Trung học cơ sở công lập năm học 2016-2017
11/07/2017 về phê duyệt điều chỉnh tiến độ lập dự án" rà soát,điều chỉnh và bổ sung Quy hoạch quảng cáo ngoài trời và cổ động trực quan thành phố Hải Phòng đến năm 2020, định hướng đến năm 2030
UBND THÀNH PHỐ
13/09/2018 Ban hành Quy chế quản lý bãi tắm du lịch trên địa bàn thành phố Hải Phòng
20/08/2018 Sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 231/2017/QĐ-UBND ngày 02/2/2017 của Ủy ban nhân dân thành phố về cơ chế hỗ trợ lãi suất vay và cơ chế trợ giá cho hoạt động vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn thành phố Hải Phòng
09/07/2018 Về việc phê duyệt Đề án vị trí việc làm Vườn Quốc gia Cát Bà
11/06/2018 về công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực khoa học và công nghệ trên địa bàn thành phố Hải Phòng
11/06/2018 về ban hành Quy chế phối hợp trong công tác quản lý thu ngân sách nhà nước đối với hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn thành phố Hải Phòng
08/06/2018 về ban hành quy chế phối hợp thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn thành phố Hải Phòng
08/06/2018 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định một số nội dung về tuyển dụng viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Thành phố ban hành kèm theo Quyết định số 1324/2016/QĐ-UBND ngày 11/7/2016 của Ủy ban nhân dân thành phố
08/06/2018 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về điều kiện, tiêu chuẩn chức danh Trưởng, phó các cơ quan đơn vị thuộc trực thuộc Sở Nội vụ; Trưởng phòng, phó trưởng phòng Nội vụ thuộc UBND quận huyện tại thành phố Hải Phòng ban hành kèm theo Quyết định số 2958/2016/QĐ-UBND ngày 28/11/2016 của UBND thành phố
07/06/2018 về phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch phát triển mạng lưới vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn thành phố Hải Phòng đến năm 2025 định hướng đến năm 2030
06/06/2018 về giá tối đa dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt khu vực nông thôn có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn thành phố Hải Phòng
28/05/2018 về phê duyệt Quy hoạch mạng lưới các điểm đỗ xe, bãi đỗ xe thành phố Hải Phòng đến năm 2025 định hướng đến năm 2030
28/05/2018 về công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực du lịch trên địa bàn thành phố Hải Phòng
16/04/2018 công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực giao thông vận tải trên địa bàn thành phố Hải Phòng
16/04/2018 công bố thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực giao thông vận tải thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện trên địa bàn thành phố Hải Phòng
13/04/2018 về giá dịch vụ mai táng, cải táng, sử dụng bể mộ trí tại Nghĩa trang nhân dân đảo Cát Hải
10/04/2018 ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án" Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho người đang chấp hành hình phạt tù, người bị áp dụng các biện pháp xử lý hành chính,người mới ra tù tái hòa nhập cộng đồng thanh thiếu niên vi phạm pháp luật,lang thang cơ nhỡ giai đoạn 2018-2021 năm 2018 trên địa bàn thành phố Hải Phòng
13/02/2018 Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính được thay thế, thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực tư pháp trên địa bàn thành phố Hải Phòng
05/02/2018 Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thực hiện theo cơ chế một cửa liên thông tại Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch thành phố Hải Phòng
09/01/2018 ban hành quy định di dời, tạm cư, tái định cư khi nhà nước thực hiện cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ trên địa bàn thành phố Hải Phòng
08/01/2018 về giá dịch vụ đo đạc, lập bản đồ địa chính trong trường hợp cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao đất, cho thuê đất mới hoặc cho phép thực hiện việc chuyển mục đích sử dụng đất ở những nơi chưa có bản đồ địa chính có tọa độ trên địa bàn thành phố Hải Phòng
05/01/2018 ban hành Quy định về chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý khu kinh tế Hải Phòng
29/12/2017 ban hành quy chế quản lý hoạt động thông tin cơ sở tại thành phố Hải Phòng.
29/12/2017 quy định về quản lý hoạt động trang thông tin điện tử trên địa bàn thành phố Hải Phòng
29/12/2017 ban hành quy định về xây dựng quản lý sử dụng nghĩa trang và cơ sở hỏa táng trên địa bàn thành phố Hải Phòng
29/12/2017 về ban hành Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo Chương trình hành động ứng phó biến đổi khí hậu trên địa bàn thành phố Hải Phòng
25/12/2017 về ban hành Kế hoạch Cải cách hành chính nhà nước thành phố Hải Phòng năm 2018
22/12/2017 ban hành giá thuê nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước đối với các tổ chức cá nhân thuê làm cơ sở sản xuất kinh doanh dịch vụ trên địa bàn thành phó Hải Phòng.
21/12/2017 ban hành quy chế về trách nhiệm và quan hệ phối hợp hoạt động giữa các cơ quan quản lý nhà nước trong công tác đáu tranh phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.
20/12/2017 ban hành quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn thành phố Hải Phòng
19/12/2017 ban hành quy chế quản lý, sử dụng nguồn vốn huy động hợp pháp từ công đồng thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn thành phố Hải Phòng.
19/12/2017 ban hành Quy định về phân cấp quản lý, thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia và quy trình lập kế hoạch thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn các xã thuộc thành phố Hải Phòng.
13/12/2017 Ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công thương thành phố hải Phòng
08/12/2017 Công bố bổ sung, sửa đổi,thay thế và bãi bỏ thủ tục hành chính lĩnh vực giao thông vận tải
06/12/2017 Ban hành Kế hoạch triển khai Quyết định số 2053/QĐ-TTg ngày 28/10/2016 của TTg về việc ban hành kế hoạch thực hiện thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu tại thành phố Hải Phòng
05/12/2017 Về việc ban hành quy định về phân luồng giao thông và giờ hoạt động của một số phương tiện tham gia giao thông trên địa bàn thành phố Hải Phòng
05/12/2017 Về việc ban hành quy định về phân luồng giao thông và giờ hoạt động của một số phương tiện tham gia giao thông trên địa bàn thành phố Hải Phòng
01/12/2017 Điều chỉnh, bổ sung giá đất tại Bảng giá các loại đất 05 năm( 2015-2019) trên địa bàn xã Thủy Triều, huyện Thủy Nguyên
30/11/2017 Tạm đình chỉ thi hành Quyết định số 2716/2015/QĐ-UBND ngày 04/12/2015 của UBNDTP Hải Phòng
20/11/2017 Ban hành quy định việc cho thuê mặt nước biển,giao khu vực biển nhất định để sử dụng vào mục đích nuôi trồng thủy sản trên địa bàn thành phố Hải Phòng
17/11/2017 V/v ban hành Quy chế quản lý cảng cá bến cá và khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá trên địa bàn thành phố Hải Phòng
09/11/2017 ban hành danh mục tài sản, thiết bị mua sắm tập trung trên địa bàn thành phố Hải Phòng
09/11/2017 ban hành quy định về điều kiện,tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo cấp Trưởng cấp phó các tổ chức trực thuộc Sở Y tế, Trưởng phòng, phó Trưởng phòng Y tế thuộc UBND cấp huyện tại thành phố Hải Phòng
03/11/2017 ban hành quy định về kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn thành phố Hải Phòng
03/11/2017 ban hành Quy chế phổ biến thông tin thống kê nhà nước trên địa bàn thành phố Hải Phòng
03/11/2017 ban hành giá dịch vụ trông giữ xe trên địa bàn thành phố Hải Phòng
31/10/2017 về quy định mức thu học phí năm học 2017-2018 đối với các trường công lập(giáo dục mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn thành phố Hải Phòng)
30/10/2017 về ban hành Kế hoạch hành động triển khai thực hiện Quyết định số 622/QĐ-TTg ngày 10/5/2017 của TTg CP về ban hành Kế hoạch hành động quốc gia thực hiện Chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững
20/10/2017 về công bố thủ tục hành chính lĩnh vực y tế trên địa bàn thành phố Hải Phòng được sửa đổi, bổ sung và thủ tục hành chính được bãi bỏ
20/10/2017 ban hành quy định lập dự toán, quyết toán nội dung chi và mức chi tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố Hải Phòng
19/10/2017 phê duyệt Dự án Điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội huyện Vĩnh Bảo đến năm 2025 định hướng đến năm 2030
18/10/2017 phê duyệt Đồ án Điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 quận Lê Chân đến năm 2025
13/10/2017 về ban hành quy định quản lý, sử dụng tạm thời vỉa hè, lòng đường không vào mục đích giao thông và quản lý giao thông trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên các tuyến đường giao thông thuộc phạm vi quản lý của thành phố Hải Phòng
10/10/2017 về ban hành giá nước sạch sinh hoạt tại khu vực thuộc CTy CP Xây dựng tổng hợp Tiên Lãng quản lý và đầu tư (giai đoạn 2017-2019)
03/10/2017 về phê duyệt Đề cương Đề án nhiệm vụ, giải pháp phát triển công nghiệp thương mại thành phố Hải Phòng giai đoạn 2017-2020, định hướng đến năm 2030
08/09/2017 về ban hành Quy định chi tiết một số nội dung về cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn thành phố Hải Phòng
25/08/2017 về ban hành quy định điều kiện, tiêu chí lựa chọn các tổ chức, cá nhân thực hiện Chương trình đầu tư, cải tạo, mở rộng dự án cấp nước sạch nông thôn trên địa bàn thành phố Hải Phòng
25/08/2017 về ban hành danh mục loại dự án thuộc chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2017-2020 được áp dụng cơ chế đặc thù trong quản lý đầu tư xây dựng theo Nghị định số 161/2016/NĐ-CP ngày 2/2/2016 của CP trên địa bàn thành phố Hải Phòng
24/08/2017 về ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng An toàn, vệ sinh lao động thành phố
23/08/2017 về phê duyệt trình độ chuyên môn theo từng vị trí việc làm tại Đề án điều chỉnh vị trí việc làm của Sở Tài nguyên và Môi trường
21/08/2017 về ban hành quy chế hoạt động của Ban Tuyển sinh quân sự thành phố Hải Phòng
15/08/2017 về bổ sung Khoản 4 điều 11 Quy chế tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố trên địa bàn thành phố Hải phòng ban hành kèm theo Quyết định số 291/2016/QĐ-UBND ngày 29/2/2016 của Ủy ban nhân dân thành phố
15/08/2017 về giá tối đa với dịch vụ sử dụng phà Bính
08/08/2017 ban hành Quy chế hoạt động ban chỉ đạo thành phố về khu vực phòng thủ
04/08/2017 công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung,thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực tư pháp
01/08/2017 ban hành kế hoạch thời gian năm học 2017-2018 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên thành phố Hải Phòng
24/07/2017 kiện toàn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vườn Quốc gia Cát Bà thành phố Hải Phòng
20/07/2017 ban hành quy chế xét, tôn vinh danh hiệu" Doanh nghiệp tiêu biểu" và Doanh nhân tiêu biểu thành phố Hải Phòng
18/07/2017 công bố danh mục thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận và trả kết quả dịch vụ bưu chính công ích
18/07/2017 phê duyệt trình độ chuyên môn theo từng vị trí vệc làm tại UBND huyện Bạch Long Vỹ
17/07/2017 công bố thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính thay thế, thuc tục hành chính bị thay thế ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn lĩnh vực Lâm nghiệp trên địa bàn thành phố Hải Phòng
17/07/2017 công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc lĩnh vực khoa học và công nghệ
17/07/2017 phê duyệt trình độ chuyên môn theo từng vị trí việc làm tại êề án điều chỉnh vị trí việc làm của Sở Nội vụ
14/07/2017 về giá nước sạch sinh hoạt khu vực nông thôn trên địa bàn thành phố Hải Phòng
10/07/2017 về kiện toàn chức năng, nhiệm vụ,quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Phát triển nông thôn trực thuộc Sở Nông thôn và Phát triển nông thôn.
07/07/2017 về phân bổ kinh phí hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ
07/07/2017 về phê duyệt trình độ chuyên môn theo từng vị trí việc làm tại Đề án điều chỉnh vị trí việc làm của Sở Giao thông vận tải
03/07/2017 về sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Cty TNHH MTV Môi trường đô thị Hải Phòng.
03/07/2017 về phê duyệt trình độ chuyên môn theo từng vị trí việc làm tại Đề án điều chỉnh vị trí việc làm của Sở Y tế
03/07/2017 về phê duyệt trình độ chuyên môn theo từng vị trí việc làm tại Đề án điều chỉnh vị trí việc làm của Sở Ngoại vụ
03/07/2017 về ban hành kế hoạch thực hiện Chương trình hành dộng số 15-CTr/TU ngày 28/9/2016 của Ban chấp hành Đảng bộ thành phố về việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XV Đảng bộ thành phố với nội dung " Xây dựng, phát triển, quản lý đô thị Hải Phòng theo hướng đô thị xanh, văn minh hiện đại"
29/06/2017 về ban hành Chương trình hành động của UBND thành phố thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành Trung ương khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến" , " tự chuyển hóa" trong nội bộ và Chương trình hành động số 18-TTr/TU ngày 29/12/2016 của Thành ủy
29/06/2017 về phê duyệt trình độ chuyên môn theo từng vị trí việc làm tại Đề án điều chỉnh vị trí việc làm của Sở Xây dựng
29/06/2017 về phê duyệt trình độ chuyên môn theo từng vị trí việc làm tại Đề án điều chỉnh vị trí việc làm của Sở Kế hoạch và đầu tư
27/06/2017 về ban hành Quy chế thực hiện thu phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng công trình dịch vụ tiện ích công cộng trong khu vực cửa khẩu cảng biển Hải Phòng
26/06/2017 về phê duyệt Đồ án điều chỉnh cục bộ khu vực phía Nam cầu Hoàng Văn Thụ trong Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/200 quận Ngô Quyền đến năm 2025 và Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/200 quận Hồng Bàng và phần mở rộng đến năm 2025
26/06/2017 về phê duyệt và công bố Chỉ số cải cách hành chính năm 2016 của các Sở, ban ngành UBND các quận huyện
26/06/2017 về bổ sung Điều 4 Quy chế hoạt động của Hội đồng thẩm định giá đất thành phố ban hành kèm theo Quyết định số 2291/QĐ-UBND ngày 28/10/2014 của UBND thành phố
22/06/2017 về ban hành Quy chế làm việc của Ban Công tác người cao tuổi thành phố
22/06/2017 về phê duyệt Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 117/QĐ-TTG ngày 25/1/2017 của TTg phê duyệt đề án" Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và hỗ trợ các hoạt động dạy- học, nghiên cứu khoa học góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2025
20/06/2017 ban hành Quy định mức thu, trình tự thủ tục xác định, chế độ quản lý và sử dụng tiền sử dụng khu vực biển trên địa bàn thành phố Hải Phòng
16/06/2017 điều chỉnh bảng giá các loại các loại đất trên địa bàn 07 quận thành phố Hải Phòng 05 năm (2015-2019)
08/06/2017 về phê duyệt trình độ chuyên môn theo từng vị trí làm việc tại đề án điều chỉnh vị trí việc làm của Sở Giáo dục và đào tạo
08/06/2017 về phân bổ số người làm việc trong đơn vị sự nghiệp nhà nước của thành phố Hải Phòng năm 2017( lần 2)
08/06/2017 về phê duyệt trình độ chuyên môn theo từng vị trí việc làm tại Đề án điều chỉnh vị trí việc làm của Sở Công thương
08/06/2017 về công bố Bộ thủ tục hành chính lĩnh vực Giáo dục và đào tạo trên địa bàn thành phố Hải Phòng
07/06/2017 về thành lập Ban chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia thành phố Hải Phòng giai đoạn 2016-2020
05/06/2017 về ban hành Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ,công chức, viên chức thành phố Hải Phòng năm 2017
31/05/2017 về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu thành phố Hải Phòng
29/05/2017 về phê duyệt trình độ chuyên môn theo từng vị trí việc làm tại Đề án điều chỉnh vị trí việc làm của Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn
29/05/2017 về phê duyệt trình độ chuyên môn theo từng vị trí việc làm tại Đề án điều chỉnh vị trí việc làm của Văn phòng UBND thành phố
25/05/2017 về phê duyệt trình độ chuyên môn theo từng vị trí việc làm tại Đề án điều chỉnh vị trí việc của Sở Lao động Thương binh và xã hội
22/05/2017 về công bố thủ tục hành chính lĩnh vực thông tin và truyền thông
18/05/2017 về thay đổi thành viên Ban Chỉ đạo kì thi trung học phổ thông quốc gia năm 2017 và tuỷên sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2017-2018 thành phố Hải Phòng
17/05/2017 Ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn quy chế làm việc của Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới thành phố
17/05/2017 phê duyệt trình độ chuyên môn theo từng vị trí việc làm tại Đề án điều chỉnh vị trí việc làm của Sở Văn hóa và Thể thao
17/05/2017 thành lập Ban Chỉ đạo thành phố thực hiện Đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư giai đoạn 2015-2020
16/05/2017 về ban hành phương án bảo vệ cống Cái Tắt
12/05/2017 về việc phân bổ biên chế công chức hành chính số người làm việc trong đơn vị sự nghiệp nhà nước của thành phố năm 2017( lần 1)
12/05/2017 về Quy định chính sách hỗ trợ đào tạo trình độ sơ cấp đào tạo dưới 03 tháng trên địa bàn thành phố Hải Phòng
09/05/2017 về việc ban hành quy chế về quản lý, phối hợp công tác và chế độ thông tin báo cáo của các tổ chức ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn cấp thành phố đặt tại địa bàn cấp huyện với ủy ban nhân dân câp huyện; các nhân viên kỹ thuật nông nghiệp trên địa bàn cấp xã với Ủy ban nhân dân cấp xã tại thành phố Hải Phòng
09/05/2017 về việc phê duyệt kế hoạch chuyển dổi và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quóc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của các Sở ban ngành UBND các quận huyện và các cơ quan hành chính nhà nước thuộc Sở ngành thành phố Hải Phòng
08/05/2017 ban hành quy chế phân cấp , quản lý vốn đầu tư công đối với các quận huyện thuộc thành phố Hải Phòng
05/05/2017 về việc quy định tiêu chí ưu tiên trong xét duyệt đối tượng được mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội trên địa bàn thành phố Hải Phòng
03/05/2017 về việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng cung cấp khu vực phòng thủ thành phố Hải Phòng
28/04/2017 về việc phê duyệt trình dộ chuyên môn theo từng vị trí việc làm tại Đề án điều chỉnh vị trí việc làm của Sở Tài chính
28/04/2017 về việc phê duyệt trình độ chuyên môn theo từng vị trí việc làm tại Đề án điều chỉnh vị trí việc làm của Sở Thông tin và Truyền thông
28/04/2017 về việc phê duyệt trình độ chuyên môn theo từng vị trí việc làm tại Đề án điều chỉnh vị trí việc làm của Sở Du lịch
25/04/2017 về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo cấp nước an toàn và chống thất thoát thất thu nước sạch thành phố Hải Phòng
24/04/2017 về việc ban hành chương trình hành động của UBND TP về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2017
21/04/2017 về việc thành lập ban chỉ đạo kì thi trung học phổ thông Quốc gia năm 2017 và tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2017-2018 thành phố Hải Phòng
21/04/2017 về việc thành lập Hội đồng thẩm định Dự án Rà soát điều chỉnh và bổ sung Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội thành phố Hải Phòng đến năm 2025 định hướng đến năm 2030
11/04/2017 về sửa đổi bổ sung bãi bỏ một số điều của Quy định quản lý tổ chức bộ máy, viên chức và lao động hợp đồng tại các dơn vị sự nghiệp công lập của thành phố Hải Phòng ban hành kèm theo Quyết định số 2819/2015/QĐ-UBND ngày 14/12/2015 của UBND thành phố
10/04/2017 về Quy định về đơn giá vận chuyển bốc xếp vật liệu xây dựng từ Hải Phòng ra đảo Bạch Long Vỹ
07/04/2017 Ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình Hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố số 15-Ctr/TU ngày 28/9/2016 về thực hiện Nghị quyết Đảng bộ Đại hội XII của Đảng, nghị quyết Đại hội XV của Đảng bộ thành phố với nội dung" Tiếp tục hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế- xã hội, nhất là hạ tầng giao thông quan trọng như cảng biển, đường giao thông hạ tầng đô thị"
04/04/2017 ban hành Bộ tiêu chí xã nông thôn mới thành phố Hải Phòng giai đoạn 2016-2020
31/03/2017 ban hành chương trình hành động của UBND thành phố về thực hành tiết kiệm chống lãng phí giai đoạn 2016-2020
30/03/2017 về bãi bỏ Quyết định số 2157/2013/QĐ-UBND ngày 04/11/2013 của UBND thành phố về việc ban hành Quy chế quản lý và cấp phát kinh phí hỗ trợ đầu tư xây dựng hạ tầng nông thôn mới trên địa bàn thành phố
27/03/2017 về việc ban hành Quy chế phối hợp sử dụng khai thác Sân vận động Lạch Tray trong việc góp vốn vào CTy CP Thể thao Hải Phòng
23/03/2017 về việc công bố thủ tục hành chính lĩnh vực tư pháp
23/03/2017 ban hành bảng giá cho thuê nhà thuộc sở hữu nhà nước khi chưa được xây dựng cải tạo lại trên địa bàn thành phố Hải Phòng
22/03/2017 về việc phê duyệt danh mục quyết định do UBND thành phố ban hành quy định chi tiết Luật, Nghị quyết của Quốc hội; Pháp lệnh, Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; Lệnh, Quyết định của Chủ tịch nước; Nghị định của Chính Phủ
22/03/2017 ban hành Quy chế làm việc của Ban Chỉ đạo thành phố về kế hoạch bảo vệ và Phát triển rừng giai đoạn 2017-2020
21/03/2017 công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực năm 2016
20/03/2017 về phê duyệt đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật
20/03/2017 Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quyết định số 1464/2009/QĐ-UBND ngày 31/7/2009 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc phân cấp quản lý, khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi trên địa bàn thành phố Hải Phòng
16/03/2017 về công bố thủ tục hành chính lĩnh vực tài nguyên và môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và môi trường, thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn thành phố Hải Phòng
16/03/2017 ban hành kế hoạch năm cao điểm hành động quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp và an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp 2017
15/03/2017 về phê duyệt kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2017-2020
13/03/2017 về phê duyệt trình độ chuyên môn theo từng vị trí việc làm tại Đề án điều chỉnh vị trí việc làm của Thanh tra Chính phủ
07/03/2017 về phê duyệt Quy hoạch chung thị trấn Minh Đức đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2050
03/03/2017 về bãi bỏ Quyết định số 2157/2013/QĐ-UBND ngày 04/11/2013 của UBND thành phố về việc ban hành Quy chế quản lý và cấp phát kinh phí hỗ trợ đầu tư xây dựng hạ tầng nông thôn mới trên địa bàn thành phố
03/03/2017 về ban hành Điều lệ các môn thi đấu trong chương trình Đại hội Thể dục thể thao thành phố Hải Phòng lần thứ VIII năm 2017
03/03/2017 về phê duyệt đề cương, dự toán kinh phí dự án" Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí thành phố Hải Phòng đến năm 2025"
02/03/2017 về phê duyệt kế hoạch bảo vệ rừng và phát triển rừng thành phố Hải Phòng giai đoạn 2017-2020
02/03/2017 về ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự thành phố Hải Phòng
01/03/2017 về trợ cấp một lần đối với Chủ nhiệm Hợp tác xã theo Quyết định số 250/QĐ-TTg ngày 29/1/2013 của Thủ tướng Chính phủ
01/03/2017 về trợ cấp cho thân nhân Chủ nhiệm Hợp tác xã đã từ trần theo Quyết định số 250/QĐ-TTg ngày 29/1/2013 của Thủ tướng Chính phủ
01/03/2017 về công bố thời gian hưởng bảo hiểm xã hội đối với Chủ nhiệm Hợp tác xã theo Quyết định số 250/QĐ-TTg ngày 29/1/2013 của Thủ tướng Chính phủ.
23/02/2017 về công nhận chức danh lãnh đạo chủ chốt Hội Luật gia thành phố Hải Phòng, nhiệm kỳ 2016-2021
09/02/2017 phê duyệt kết quả tuyển dụng công chức và công nhận kết quả trúng tuyển công chức năm 2014
09/02/2017 phê duyệt kết quả tuyển dụng công chức và công nhận kết quả trúng tuyển công chức năm 2014
08/02/2017 phê duyệt trình độ chuyên môn theo từng vị trí việc làm tại Đề án điều chỉnh vị trí việc làm của Sở Tư pháp
28/10/2016 Về việc công bố Bộ thủ tục hành chính được chuẩn hóa trong lĩnh vực du lịch trên địa bàn thành phố Hải Phòng
28/10/2016 Về việc công bố Bộ thủ tục hành chính được chuẩn hóa trong lĩnh vực du lịch trên địa bàn thành phố Hải Phòng
28/10/2016 Về việc công bố Bộ thủ tục hành chính được chuẩn hóa trong lĩnh vực du lịch trên địa bàn thành phố Hải Phòng
28/10/2016 Về việc công bố Bộ thủ tục hành chính được chuẩn hóa trong lĩnh vực du lịch trên địa bàn thành phố Hải Phòng
28/10/2016 Về việc công bố Bộ thủ tục hành chính được chuẩn hóa trong lĩnh vực du lịch trên địa bàn thành phố Hải Phòng
27/10/2016 Về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án nhiệm vụ, giải pháp tái cơ cấu ngành nông nghiệp, nâng cao sức cạnh tranh, giá trị gia tăng và phát triển bền vững đến năm 2020, định hướng đến năm 2030
04/10/2016 Về việc ban hành Chương trình hành động của Ủy ban nhân dân thành phố thực hiện Thông báo Kết luận số 38-TB/TU ngày 07/7/2016 của Ban Thường vụ Thành ủy sơ kết 2 năm thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TU ngày 27/12/2013 của Ban Thường vụ Thành ủy về phát triển viễn thông và công nghệ thông tin thành phố Hải Phòng đến năm 2020
04/10/2016 Về việc phê duyệt Dự án “Điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội quận Ngô Quyền đến năm 2025”
03/10/2016 Giá Báo Hải Phòng hàng ngày và phương án ngân sách trợ giá xuất bản Bảo Hải Phòng hàng ngày
03/10/2016 Cấp mã định danh cho các cơ quan nhà nước thành phố phục vụ kết nối các hệ thống quản lý văn bản và điều hành
03/10/2016 V/v ban hành Quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giao thông vận tải thành phố Hải Phòng
03/10/2016 V/v ban hành Quy chế giám sát tài chính và đánh giá hiệu quả hoạt dộng của các của doanh nghiệp 100% vốn nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước của UBND thành phố Hải Phòng
21/09/2016 V/v phê duyệt danh mục các nhiệm vụ khoa học và công nghệ thực hiện năm 2016 thuộc Cương trình khoa họa và công nghệ phục vụ xây dựng nông thôn mới thành phố Hải Phòng đến năm 2020
20/09/2016 Ban hành Quy chế làm việc của UBND TP Hải Phòng khóa XV( nhiệm kỳ 2016-2021
16/09/2016 V/v Ban hành Kế hoạch hàng động thực hiện Nghị quyết số 63/NQ-CP ngày 22/7/2016 của CP ban hành Chương trình hành động của CP thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2016-2020
16/09/2016 V/v ban hành Quy chế hoạt dộng của Ban Chỉ đạo Phát triển Du lịch thành phố Hải Phòng
12/09/2016 Phê duyệt Chương trình an toàn, vệ sinh lao động thành phố Hải Phòng giai đoạn 2016-2020
12/09/2016 V/v công bố thủ tục hành chính được chuẩn hóa thuộc phạm vi quản lý nhà nước của ngành Tranh tra trên địa bàn thành phố Hải Phòng
08/09/2016 V/v quy định mức thu học phí năm học 2016-2017 đối với giáo dục mầm non phổ thông công lập và giáo dục thường xuyên chương trình giáo dục đại trà trên địa bàn thành phố Hải Phòng
23/08/2016 về việc ban hành Chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn thành phố Hải Phòng giai đoạn 2016-2020
15/08/2016 về việc ban hành quy chế đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất, hoặc cho thuê đất trên địa bàn thành phố Hải Phòng
15/08/2016 về việc ban hành Quy chế tổ chức, hoạt động và quản lý, sử dụng quỹ phòng, chống thiên tai thành phố Hải Phòng
04/08/2016 về việc ban hành Quy định tiêu chuẩn đối với chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng thuộc Thanh tra thành phố Chánh Thanh tra, Phó Chánh Thanh tra quận, huyện, sở ngành thuộc thành phố Hải Phòng
13/07/2016 về việc ban hành quy chế tổ chức đối thoại trực tuyến trên cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng
12/07/2016 về việc Ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 03/2016/NQ-HĐND ngày 29/3/2016 của HĐND thành phố
11/07/2016 về việc ban hành Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức thành phố Hải Phòng năm 2016
11/07/2016 về việc Công nhận ngày thành lập Liên minh Hợp tác xã và doanh nghiệp thành phố
08/07/2016 về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động số 02-CTr/TU ngày 12/01/2016 của ban Thường vụ Thành ủy thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW ngày 10/4/2013 của Bộ Chính trị khóa XI về hội nhập quốc tế
08/07/2016 về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng
01/04/2016 Ban hành Chương trình hành động của Ủy ban nhân dân thành phố về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2016
18/03/2016 Về việc ban hành Quy chế phân cấp, quản lý vốn đầu tư công đối với các quận, huyện thuộc thành phố Hải Phòng
18/03/2016 Ban hành Quy chế quản lý, khai thác cơ sở dữ liệu thông tin công chứng hợp đồng, giao dịch về bất động sản trên địa bàn thành phố Hải Phòng
14/03/2016 về việc Ban hành Quy định về trình tự lập, thẩm định, phê duyệt Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu của các cơ sở trên địa bàn Hải Phòng
07/03/2016 Ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XV, Nghị quyết Hội đồng nhân dân thành phố khóa XIV về phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh thành phố 5 năm 2016 - 2020
07/03/2016 Ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XV, Nghị quyết Hội đồng nhân dân thành phố khóa XIV về phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh thành phố 5 năm 2016 - 2020
07/03/2016 Về việc ban hành Quy định về giải thưởng khoa học và công nghệ trên địa bàn thành phố Hải Phòng
07/03/2016 Về việc quy định chế độ, chính sách trợ giúp xã hội đối với người lang thang trên địa bàn thành phố Hải Phòng
29/02/2016 về việc Ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố trên địa bàn thành phố Hải Phòng
29/02/2016 Về việc ban hành Bảng Hệ số phụ cấp chức vụ lãnh đạo đối với một số cơ quan, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc thành phố Hải Phòng
29/02/2016 Về việc công nhận 03 tuyến du lịch và 08 điểm du lịch trên địa bàn thành phố Hải Phòng
27/01/2016 Ban hành Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2016 trên địa bàn thành phố Hải Phòng
15/01/2016 Về việc điều chỉnh mức thu phí sử dụng lề đường, bến bãi, mặt nước đối với hàng hóa kinh doanh tạm nhập, tái xuất, hàng chuyển khẩu, hàng gửi kho ngoại quan trên địa bàn thành phố Hải Phòng
14/01/2016 Về việc ban hành Quy định về trình tự lập, thẩm định, phê duyệt Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu của các cơ sở trên địa bàn Hải Phòng
12/01/2016 Ban hành Quy định về việc quản lý hoạt động của các cơ quan đại diện, phóng viên thường trú thuộc các cơ quan báo chí trong nước trên địa bàn thành phố Hải Phòng
30/12/2015 về việc Ban hành quy định về điều kiện, tiêu chuẩn chức danh đối với Trưởng phó trưởng phòng chuyên môn, người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư
30/12/2015 về việc Ban hành Quy định về tiêu chuẩn, điều kiện chức danh lãnh đạo quản lý các phòng chuyên môn, cơ quan hành chính đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Khoa học và Công nghệ
30/12/2015 về việc Ban hành Quy chế phối hợp giữa các cơ quan chức năng trên địa bàn thành phố Hải Phòng trong quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp sau đăng ký thành lập
21/12/2015 Ban hành Quy chế phối hợp giữa Sở Y tế và Ủy ban nhân dân quận, huyện trong quản lý, điều hành hoạt động của Trạm Y tế xã, phường, thị trấn trên địa bàn thành phố Hải Phòng
21/12/2015 Ban hành Quy chế phối hợp giữa Sở Y tế và Ủy ban nhân dân quận, huyện trong quản lý, điều hành hoạt động của Trạm Y tế xã, phường, thị trấn trên địa bàn thành phố Hải Phòng
21/12/2015 Về việc ban hành Quy định tiêu chuẩn, điều kiện chức danh lãnh đạo các phòng chuyên môn, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Tư pháp; Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Tư pháp thuộc Ủy ban nhân dân quận, huyện tại thành phố Hải Phòng
14/12/2015 Về việc ban hành Quy chế quản lý các nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước thành phố Hải Phòng
14/12/2015 Về việc ban hành Quy định về quản lý tổ chức bộ máy, viên chức và lao động hợp đồng tại các đơn vị sự nghiệp công lập của thành phố Hải Phòng
14/12/2015 Ban hành Quy định thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội và một số lễ nghi, sinh hoạt cộng đồng khác trên địa bàn thành phố Hải Phòng
04/12/2015 Về việc ban hành Quy định quản lý hoạt động sáng kiến trên địa bàn thành phố Hải Phòng
04/12/2015 Về việc quy định chi tiết chính sách hỗ trợ chăn nuôi nông hộ trên địa bàn thành phố Hải Phòng giai đoạn 2015 – 2020
04/12/2015 Về việc ban hành Quy định điều kiện, tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương thuộc Sở Thông tin và Truyền thông
04/12/2015 Ban hành Quy định về quản lý công nghệ các dự án đầu tư trên địa bàn thành phố Hải Phòng
04/12/2015 Về việc ban hành Quy định về tổ chức các Hội thi sáng tạo kỹ thuật trên địa bàn thành phố Hải Phòng
04/12/2015 Về việc tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ sản xuất cây vụ Đông năm 2015; triển khai Kế hoạch sản xuất lúa và rau màu vụ Xuân năm 2016
01/12/2015 Ban hành Tập đơn giá cây trồng, vật nuôi thủy sản, chi phí đầu tư vào đất nuôi trồng thủy sản phục vụ công tác bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố Hải Phòng
12/11/2015 Về việc Ban hành quy định về quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, công chức và lao động hợp đồng tại các cơ quan hành chính nn của thành phố Hải Phòng
02/11/2015 Về việc ban hành Quy định xét tặng danh hiệu “Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn tiêu biểu” thành phố Hải Phòng
02/11/2015 Về việc việc bổ nhiệm kế toán trưởng, bố trí phụ trách kế toán trong các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc thành phố Hải Phòng
29/10/2015 Về việc công khai số liệu quyết toán ngân sách năm 2014
29/10/2015 Về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý Công trình xây dựng phát triển đô thị
29/10/2015 Về việc cho phép sử dụng tên địa danh và xác nhận bản đồ khu vực địa lý tương ứng với tên địa danh vùng sản xuất sản phẩm đặc sản, làng nghề để đăng ký bảo hộ nhãn hiệu tập thể
23/10/2015 Về việc ban hành Quy chế quản lý, vận hành và khai thác Hệ thống mạng truyền số liệu chuyên dùng trong cơ quan Nhà nước thành phố Hải Phòng
20/10/2015 về việc ban hành chế độ thu, nộp, quản lý sử dụng phí tham quan danh lam, thắng cảnh, di tích lịch sử,công trình văn hóa trên địa bàn huyện Cát Hải
05/10/2015 về việc ban hành Quy chế phối hợp quản lý nhà nước về tiêu chuẩn đo lường chất lượng sản phẩm hàng hóa trên địa bàn thành phố Hải Phòng
29/09/2015 Về việc bãi bỏ Quyết định số 926/QĐ-UBND ngày 17/6/2011 về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình cải tạo, nang cấp Trung tâm truyền tinh nhân tạo gia súc Cầu Nguyệt và Quyết định 1635/QĐ-UBND ngày 13/10/2011 của Uỷ ban nhân dân thành phố về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu Báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình nâng cấp cải tạo Trung tâm truyền tinh nhân tạo gia súc Cầu Nguyệt.
27/09/2015 về việc ban hành tiêu chí Khu chung cư, tổ dân phố, nhà tập thể an toàn phòng cháy chựa cháy trên địa bàn thành phố Hải Phòng
25/09/2015 Về việc quy định mức độ đạt một số nội dung tiêu chí trong Bộ Tiêu chí quốc gia về nông thôn mới áp dụng cho các xã trên địa bàn huyện Cát Hải.
09/09/2015 Phê duyệt Kế hoạch dạy và học tiếng Nhật trên địa bàn thành phố Hải Phòng giai đoạn 2015-2020
07/09/2015 Ban hành Quy định về cam kết không gây phiền hà, sách nhiễu, tiêu cực của cán bộ, công chức trong thực hiện nhiệm vụ, công vụ
31/08/2015 về việc ban hành Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc Khu đô thị mới Ngã 5 - Sân bay Cát Bi
14/08/2015 về việc công bố các thủ tục hành chính mới ban hành thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, thủ tục hành chính bị hủy bỏ, bão bỏ thuộc lĩnh vực công thương trên địa bàn thành phố Hải Phòng
06/08/2015 Về việc ban hành Quy chế phối hợp giữa các cơ quan tham gia tiếp công dân tại Trụ sở Tiếp công dân thành phố Hải Phòng
30/07/2015 Về việc ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp thành phố Hải Phòng
21/07/2015 Ban hành Quy chế phối hợp quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn thành phố Hải Phòng
20/07/2015 Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bệnh viện Y học cổ truyền
17/07/2015 Về việc quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bệnh viện Tâm thần
07/07/2015 Về việc quy định quản lý nhà nước về giá trên địa bàn thành phố Hải Phòng
06/07/2015 Quyết định số 1466/2015/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 2614/2014/QĐ-UBNDngày 27/11/2014 của Ủy ban nhân dân thành phố về ban hành Quy chế xây dựng, quản lý và thực hiện Chương trình xúc tiến thương mại thành phố Hải Phòng giai đoạn 2014-2020
25/06/2015 về việc ban hành Nội quy tiếp công dân tại Trụ sở Tiếp công dân thành phố Hải Phòng
22/06/2015 về việc công bố thủ tục hành chính lĩnh vực tài chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND thành phố Hải Phòng thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện trên địa bàn thành phố Hải Phòng
17/06/2015 về việc phê duyệt Quy hoạch tài nguyên nước thành phố Hải Phòng đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030
16/06/2015 về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật
12/06/2015 về việc thành lập Chi cục Quản lý đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường
29/05/2015 về việc công bố Bộ thủ tục hành chính trong lĩnh vực Y tế trên địa bàn thành phố Hải Phòng
22/05/2015 về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ thành phố Hải Phòng
22/05/2015 về việc Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hải Phòng
21/05/2015 về việc ban hành Quy định quản lý và phát triển cơ sở hạ tầng viễn thông trên địa bàn thành phố Hải Phòng
20/05/2015 về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án kiện toàn, đào tạo nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ thực hiện công tác gia đình các cấp đến năm 2020 tại thành phố Hải Phòng
20/05/2015 về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình đến năm 2020 trên địa bàn thành phố Hải Phòng
13/05/2015 về việc Ủy quyền thực hiện một số nhiệm vụ của Chủ đầu tư cho Ban QL công trình xây dựng phát triển đô thị trong việc quản lý dự án và quản lý, sử dụng vốn đối với 03 dự án được chuyển đổi chủ đầu tư từ Sở Xây dựng sang UBNDTP làm chủ đầu tư
11/05/2015 về việc công bố kết quả thực hiện Bộ chỉ số theo dõi, đánh giá Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn thành phố Hải Phòng năm 2014
24/04/2015 về việc cho phép sử dụng tên địa danh để đăng ký bảo hệ nhãn hiệu chứng nhận
24/04/2015 về việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng viện phi chính phủ nước ngoài trên địa bàn thành phố Hải Phòng
21/04/2015 về việc ban hành Quy định về việc tuyển dụng tiếp nhận công chức tại thành phố Hải Phòng
21/04/2015 về việc ban hành kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 91/NQ-CP ngày 08/12/2014 của CP về một số giải pháp đẩy mạnh phát triển du lich Việt Nam trong thời kỳ mới
20/04/2015 về việc ban hành Quy chế phối hợp quản lý tổng hợp tài nguyên và bảo vệ môi trường biển hải đảo thành phố Hải Phòng
14/04/2015 về việc điều chỉnh mức thu lệ phí cấp Giấy phép cho người lao động nước ngoài tại Hải Phòng
09/04/2015 về việc Ban hành Quy định hỗ trợ xi măng chậm trả làm đường giao thông nội đồng và thôn, xóm cho các xã thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thành phố Hải Phòng năm 2015
08/04/2015 về việc Ban hành Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo và nhóm công tác liên ngành thực hiện Chương trình hành động vì trẻ em thành phố giai đoạn 2013-2020
03/04/2015 về việc ban hành quy định về công tác văn thư lưu trữ trên địa bàn thành phố Hải Phòng
05/03/2015 Về việc quy định nguyên tắc, tiêu chí xét duyệt đối tượng được mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội trên địa bàn thành phố Hải Phòng
05/03/2015 Về việc ban hành Quy định chi tiết thực hiện các cơ chế, chính sách khuyến khích xã hội hóa trên địa bàn thành phố Hải Phòng
05/03/2015 Về việc công bố Bộ thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của ngành Thanh tra trên địa bàn thành phố Hải Phòng
26/02/2015 Về việc công bố các thủ tục hành chính trong lĩnh vực công thương trên địa bàn thành phố Hải Phòng
26/02/2015 Về việc công bố các thủ tục hành chính trong lĩnh vực văn hóa thể thao du lịch và gia đình trên địa bàn thành phố Hải Phòng
26/02/2015 Về việc công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2015
06/02/2015 Về việc công bố các thủ tục hành chính trong lĩnh vực công thương trên địa bàn thành phố Hải Phòng
05/02/2015 Về việc ban hành Bộ đơn giá vật kiến trúc phục vụ công tác bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố Hải Phòng
01/02/2015 về việc điều chỉnh giá dịch vụ xe ra vào bến xe ô tô của CTy TNHH MTV Bến xe Hải Phòng
30/09/2014 Về việc bãi bỏ Quyết định số 2395/2006/QĐ-UBND ngày 03/11/2006 của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành quy định về ghi nợ và xóa ghi nợ tiền sử dụng đất khi cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn thành phố
29/09/2014 Ban hành Quy chế phối hợp đảm bảo an ninh, trật tự tại Khu công nghiệp VSIP thuộc Dự án Khu đô thị, công nghiệp và dịch vụ VSIP Hải Phòng.
26/09/2014 Về việc ban hành giá tối thiểu đối với nhà, tài sản khác để tính lệ phí trước bạ trên địa bàn thành phố Hải Phòng
24/09/2014 Về việc Quy định tỷ lệ quy đổi số lượng khoáng sản thành phẩm ra số lượng khoáng sản nguyên khai để tính phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn thành phố Hải Phòng
18/09/2014 Về việc bãi bỏ Quyết định số 1414/2013/QĐ-UBND ngày 23/7/2013 của Ủy ban nhân dân thành phố về quy định xác định giá đất tái định cư để thực hiện thu hồi đất, giải phóng mặt bằng trên địa bàn thành phố
17/09/2014 Về việc phê duyệt Nhiệm vụ Quy hoạch Nghĩa trang thành phố Hải Phòng đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2050
17/09/2014 Về việc ban hành Danh mục lĩnh vực thu hút đầu tư và Tiêu chí lựa lựa chọn các dự án đầu tư vào Khu công nghiệp Tràng Duệ thuộc Khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải, thành phố Hải Phòng
10/09/2014 Về việc điều chỉnh mức thu phí vệ sinh đô thị trên địa bàn thành phố Hải Phòng
06/09/2014 Về việc Ban hành Quy chế xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Uỷ ban nhân dân thành phố Hải Phòng
04/09/2014 Ban hành Quy chế phối hợp giữa các cơ quan chức năng trong công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động đầu tư nước ngoài trên địa bàn thành phố Hải Phòng.
03/09/2014 Ban hành Quy định về việc quản lý đầu tư xây dựng công trình hạ tầng nông thôn mới theo cơ chế đầu tư đặc thù thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thành phố Hải Phòng, giai đoạn 2014-2020
29/08/2014 Ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án “Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân vùng biên giới, hải đảo giai đoạn 2013 - 2016” trên địa bàn thành phố Hải Phòng
25/08/2014 Về việc đổi tên Trung tâm Giới thiệu việc làm Hải Phòng thuộc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội
19/08/2014 Về việc tăng cường, đẩy mạnh công tác quyết toán vốn đầu tư các dự án hoàn thành sử dụng vốn nhà nước
15/08/2014 Về việc tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo
15/08/2014 Về mức kinh phí được trích từ các khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã thực nộp vào ngân sách nhà nước đối với Thanh tra thành phố và thanh tra các sở, thanh tra các quận, huyện trên địa bàn thành phố Hải Phòng
15/08/2014 Về việc quy định đơn giá, tỷ lệ phần trăm (%) để tính tiền thuê đất, thuê mặt nước trên địa bàn thành phố Hải Phòng
15/08/2014 Về việc quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2014
15/08/2014 Về việc điều chỉnh thu phí tham quan Vườn Quốc gia Cát Bà
13/08/2014 Về việc tổng điều tra quân nhân dự bị và phương tiện kỹ thuật của nền kinh tế quốc dân năm 2015
12/08/2014 Về chế độ tiền thưởng đối với vận động viên, huấn luyện viên thể thao lập thành tích thi đấu tại Đại hội Thể dục thể thao toàn quốc, giải vô địch quốc gia, giải trẻ quốc gia
12/08/2014 Về việc ủy quyền cấp, cấp lại, gia hạn, thu hồi hoặc nhận lại giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm của doanh nghiệp
04/08/2014 Về việc đổi tên Bệnh viện Điều dưỡng và Phục hồi chức năng Hải Phòng thành Bệnh viện Phục hồi chức năng Hải Phòng
01/08/2014 Ban hành giá cho thuê nhà thuộc sở hữu nhà nước giao cho Công ty TNHH MTV Quản lý và Kinh doanh nhà Hải Phòng quản lý cho các tổ chức, cá nhân thuê làm cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn thành phố
22/07/2014 Về việc giá tóc thu thuế sử dụng đất nông nghiệp năm 2014
17/07/2014 Về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TU của Ban Thường vụ Thành ủy về phát triển viễn thông và công nghệ thông tin thành phố Hải Phòng đến năm 2020; Nghị quyết số 09/2014/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về nhiệm vụ, giải pháp phát triển viễn thông và công nghệ thông tin thành phố Hải Phòng đến năm 2020
04/07/2014 Về việc ban hành kế hoạch thời gian năm học 2014-2015 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên thành phố Hải Phòng
03/07/2014 Ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2014 - 2020
25/06/2014 Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế huy động vốn đóng góp của cộng đồng dân cư được hưởng lợi từ Dự án Cải tạo, nâng cấp cơ sở hạ tầng khu dân cư thu nhập thấp đô thị Hải Phòng (ban hành kèm theo Quyết định số 258/2007/QĐ-UBND ngày 13 tháng 02 năm 2007 của Ủy ban nhân dân thành phố)
19/06/2014 Phối hợp công tác giữa Ủy ban nhân dân thành phố và Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thành phố Hải Phòng giai đoạn 2014- 2017
19/06/2014 Về việc điều chỉnh giá bán nước sạch của Công ty TNHH MTV Cấp nước Hải Phòng (giai đoạn 2014-2016)
15/06/2014 Về việc điều chỉnh mức hỗ trợ khoán bảo vệ rừng tại Quyết định số 1972/QĐ-UBND ngày 22/11/2010 của UBND thành phố
10/06/2014 Về việc phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020; kế hoạch sử dụng đất 05 năm kỳ đầu 2011-2015 của huyện Thủy Nguyên
29/05/2014 Ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 23/2013/NQ-HĐND ngày 12/12/2013 của Hội đồng nhân dân thành phố về mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp bảo vệ nguồn nước ngọt tại sông Rế, sông Giá, sông Đa Độ, sông Chanh Dương; kênh Hòn Ngọc, hệ thống trung thủy nông Tiên Lãng trên địa bàn thành phố giai đoạn 2013-2020
28/05/2014 Về việc ban hành Kế hoạch hỗ trợ xác lập nhãn hiệu chứng nhận, nhãn hiệu tập thể cho các đặc sản, làng nghề của Hải Phòng năm 2014
23/05/2014 Ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án thí điểm Thừa phát lại tại thành phố Hải Phòng
22/05/2014 Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ đạo thành phố về tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ từ nay đến năm 2020 và những năm tiếp theo
20/05/2014 Về việc tăng cường công tác quản lý giết mổ gia súc, gia cầm và kinh doanh thịt, sản phẩm gia súc, gia cầm trên địa bàn thành phố Hải Phòng
16/05/2014 Về việc mức chi bồi dưỡng đối với cán bộ công chức làm công tác tiếp công dân xử lý đơn thư, khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh tại các cơ quan, đơn vị thuộc thành phố Hải Phòng
15/05/2014 Về việc công bố kết quả thực hiện Bộ chỉ số theo dõi, đánh giá Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn thành phố Hải Phòng năm 2013
08/05/2014 Về việc phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020;kế hoạch sử dụng đất 05 năm kỳ đầu 2011-2015của huyện Vĩnh Bảo
28/04/2014 Về việc ban hành Quy chế phối hợp thực hiện một số nhiệm vụ quản lý nhà nước Khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải và các khu công nghiệp trên địa bàn thành phố Hải Phòng.
26/04/2014 Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo Thi hành án dân sự thành phố Hải Phòng
22/04/2014 Ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị định số 203/2013/NĐ-CP ngày 28/11/2013 của Chính phủ quy định về phương pháp tính,mức thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản
22/04/2014 Về việc giảm chi đầu tư xây dựng cơ bản năm 2013 theo Quyết định số 87/QĐ-UBND ngày 11/01/2013 của Ủy ban nhân dân thành phố
22/04/2014 Phê duyệt Chương trình ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Uỷ ban nhân dân thành phố Hải Phòng năm 2014
12/04/2014 Về việc Ban hành Quy chế xét, tôn vinh danh hiệu “Doanh nghiệp tiêu biểu” và “Doanh nhân tiêu biểu” thành phố Hải Phòng
27/03/2014 Quyết định số 698/2014/QĐ-UBND về việc Ban hành Quy chế phối hợp trong việc công bố, công khai thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân các cấp và các cơ quan trực thuộc trên địa bàn thành phố Hải Phòng
27/03/2014 Quyết định số 699/2014/QĐ-UBND về việc Ban hành Quy chế phối hợp trong việc đánh giá tác động, tham gia ý kiến, thẩm định quy định về thủ tục hành chính trong Dự thảo văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân thành phố ban hành
27/03/2014 Quyết định số 700/2014/QĐ-UBND về việc Ban hành Quy chế phối hợp trong việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính trên địa bàn thành phố Hải Phòng
26/03/2014 Quyết định số 690/2014/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quy chế quản lý đầu tư xây dựng cải tạo, nâng cấp trạm bơm điện phục vụ sản xuất nông nghiệp trên địa bàn thành phố Hải Phòng giai đoạn 2010-2015
24/03/2014 Về việc giao kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2014
18/03/2014 Quyết định số 634/QĐ-UBND về việc ban hành Điều lệ tổ chức, hoạt động và Quy chế quản lý, sử dụng Quỹ Đầu tư và Phát triển đất Hải Phòng
17/03/2014 Quyết định số 628/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định về dự trữ, quản lý, sử dụng và hỗ trợ lãi suất vay để dự trữ hàng hóa phục vụ công tác phòng chống lụt bão.
14/03/2014 Quyết định số 596/2014/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn thành phố Hải Phòng
14/03/2014 Quyết định số 608/QĐ-UBND về việc việc chuyển đổi Trường Trung học phổ thông Nguyễn Huệ từ loại hình trường dân lập sang loại hình trường tư thục
20/02/2014 Quyết định số 438/2014/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định về quản lý, sử dụng kinh phí thực hiện chính sách ưu đãi người có công trên địa bàn thành phố Hải Phòng
20/02/2014 Quyết định số 442/QĐ-UBND về việc đổi tên Trường Trung cấp Công nghệ Hải Phòng thanh trường Trung cấp chuyên nghiệp Hải Phòng
20/02/2014 Quyết định số 443/QĐ-UBND về việc đổi tên Trường Trung học phô thông Nguyễn Hữu Cầu thành trường Trung học phổ thông Lương Khánh Thiện
10/02/2014 Quyết định số 380/QĐ-UBND về việc giải thể Trung tâm Giáo dục Lao động và phục hồi sức khỏe trực thuộc Sở Lao động- thương binh và xã hội
25/01/2014 Quyết định số 344/QĐ-UBND về việc ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Hội đồng nhân dân thành phố về Chủ đề năm 2014 “Phục hồi kinh tế - Đổi mới mô hình tăng trưởng”
25/01/2014 Quyết định số 355/QĐ-UBND Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp
12/01/2014 Ban hành Quy chế rà soát, hệ thống hóa, kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật
09/01/2014 Quyết định số 97/QĐ-UBND về việc duyệt giá dịch vụ xe ra vào bến xe khách Đồ Sơn
08/01/2014 Quyết định số 65/QĐ-UBND về việc ban hành kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu và nước biển dâng thành phố Hải Phòng đến năm 2025
06/01/2014 Quyết định số 50/QĐ-UBND về việc ban hành kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2014 trên địa bàn thành phố Hải Phòng
03/01/2014 Quyết định số 32/QĐ-UBND về việc giao chỉ tiêu kế hoạch công tác dân số- kế hoạch hóa gia đình năm 2014
02/01/2014 Quyết định số 03/QĐ-UBND về việc quy định mức thu học phí năm học 2013-2014 đối với giáo dục mầm non, phổ thông công lập và giáo dục thường xuyên chương trình giáo dục đại trà thành phố Hải Phòng
30/12/2013 Quyết định số 2593/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế làm việc của Ban chỉ đạo đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ công chức thành phố Hải Phòng
30/12/2013 Quyết định số 2596/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước thành phố Hải Phòng năm 2014
30/12/2013 Quyết định số 2610/2013/QĐ-UBND về việc Ban hành Quy định giá các loại đất trên địa bàn thành phố Hải Phòng năm 2014
26/12/2013 Quyết định số 2563/2013/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định một số nội dung về tổ chức hoạt động và trách nhiệm quản lý nhà nước về hội trên địa bàn thành phố Hải Phòng
26/12/2013 Quyết định số 2563/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định một số nội dung về tổ chức hoạt động và trách nhiệm quản lý nhà nước về hội trên địa bàn thành phố Hải Phòng
26/12/2013 Quyết định số 2574/QĐ-UBND về việc quy định tạm thời mức giá dịch vụ điều trị nghiên các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone tại các cơ sở điều trị Methadone công lập thuộc thành phố Hải Phòng
23/12/2013 Quyết định số 2523/QĐ-UBND về việc ban hành Danh mục các dự án công nghiệp khuyến khích đầu tư đầu tư có điều kiện và không chấp thuận đầu tư trên địa bàn thành phố Hải Phòng đến năm 2020
06/12/2013 Quyết định số 2408/QĐ-UBND về việc kiện toàn, bổ sung nhiệm vụ và đổi tên Quỹ Đầu tư phát triển Hải Phòng
03/12/2013 Quyết định số 2360/QĐ-UBND về việc thành lập Ban chỉ đạo xây dựng Đề án về số lượng chức danh và mức phụ cấp đối với những người hoạt động không chuyên trách trên địa bàn thành phố Hải Phòng
29/11/2013 Quyết định số 2340/QĐ-UBND về việc thành lập Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật thành phố Hải Phòng
29/11/2013 Quyết định số 2342/QĐ-UBND về việc Ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật thành phố Hải Phòng
26/11/2013 Quyết định số 2325/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế phối hợp thực hiện thu phí sử dụng lề đường, bến bão, mặt nước đối với hàng hóa kinh doanh tạm nhập tái xuất, hàng chuyển khẩu, hàng gửi kho ngoại quan trên địa bàn thành phố
14/11/2013 Quyết định số 2273/QĐ-UBND về việc ban hành kế hoạch tổ chức triển khai cuộc vận động " Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại" thành phố Hải Phòng giai đoạn 2013-2020
13/11/2013 Quyết định số 2261/2013/QĐ-UBND về việc quy định tạm thời mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý, sử dụng phí sử dụng lề đường, bến bái, mặt nước đối với hàng hóa kinh doanh tạm nhập tái xuất, hàng chuyển khẩu, hàng gửi kho ngoại quan trên địa bàn thành phố
13/11/2013 Quyết định số 2262/2013/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định chức năng nhệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng UBND thành phố
04/11/2013 Quyết định số 2157/2013/QĐ-UBND về việc Ban hành Quy chế quản lý và cấp phát kinh phí hỗ trợ đầu tư xây dựng hạ tầng nông thôn mới trên địa bàn thành phố Hải Phòng
04/11/2013 Quyết định số 2157/2013/QĐ-UBND về việc Ban hành Quy chế quản lý và cấp phát kinh phí hỗ trợ đầu tư xây dựng hạ tầng nông thôn mới trên địa bàn thành phố Hải Phòng
31/10/2013 Ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo công tác gia đình thành phố Hải Phòng
30/10/2013 Về việc kiện toàn thành viên Hội đồng Thẩm định các đề án quy hoạch thuộc ngành, lĩnh vực, sản phẩm chủ yếu về nông nghiệp và phát triển nông thôn trên địa bàn thành phố Hải Phòng
29/10/2013 Ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo cấp nước an toàn thành phố Hải Phòng
17/10/2013 Về việc phê duyệt Chương trình nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế thành phố Hải Phòng đến năm 2020. Lĩnh vực: Khoa học xã hội và nhân văn
15/10/2013 Về việc phê duyệt Chương trình nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế thành phố Hải Phòng đến năm 2020. Lĩnh vực: Quản lý và phát triển đô thị, giao thông
02/10/2013 Ban hành Quy chế quản lý, khai thác, sử dụng phần mềm Quản lý Đề án Đào tạo nghề cho lao động nông thôn thành phố Hải Phòng
02/10/2013 Về việc ban hành quy định mức giá một số dịch vụ phẫu thuật, thủ thuật, kỹ thuật y tế tại các cơ sở khám bệnh,chữa bệnh công lập thuộc thành phố Hải Phòng
19/09/2013 Quyết định số 1798/QĐ-UBND về việc chuyển nhiệm vụ, bộ máy tổ chức và biên chế của Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính từ Văn phòng UBND thành phố sang sở Tư pháp
15/09/2013 Quyết định số 1686/2013/QĐ-UBND về việc Quy định về lập, giao kế hoạch và quyết toán thu, chi của Quỹ bảo trì đường bộ thành phố Hải Phòng
12/09/2013 Quyết định số 1759/QĐ-UBND về việc phê duyệt Chương trình hành động của UBND TP thực hiện chiến lược sản xuất sạch hơn trong công nghiệp trên địa bàn Hải Phòng đến năm 2020
11/09/2013 Quyết định số 1742/QĐ-UBND về việc bổ sung nhiệm vụ đối với Trung tâm Giới thiệu việc làm Hải Phòng thuộc Sở lao động Thương binh xã hội
10/09/2013 Quyết định số 1717/QĐ-UBND về việc sửa đổi quy định tỷ lệ điều tiết khoản thu tiền sử dụng đất giữa ngân sách các cấp chính quyền địa phương ban hành kèm theo QĐ số 44/QĐ-UBND ngày 14/01/2011 của UBND TP
19/08/2013 Quyết định số 1572/2013/QĐ-UBND về việc Ban hành Quy chế bảo vệ bí mật nhà nước của thành phố Hải Phòng
16/08/2013 Quyết định số 1566/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế làm việc của Tổ hỗ trợ doanh nghiệp trong đầu tư và kinh doanh trên địa bàn thành phố Hải Phòng
16/08/2013 Quyết định số 1570/QĐ-UBND về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Văn phòng Quỹ bảo trì đường bộ thành phố Hải Phòng
18/07/2013 Quyết định số 1377/2013/QĐ-UBND về việc gửi, nhận văn bản qua hệ thống thư điện tử thành phố
17/07/2013 Quyết định số 1344/QĐ-UBND về việc bổ sung chức năng, nhiệm vụ đối với Ban Quản lý dự án đầu tư hạ tầng Khu kinh tế thuộc Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng
12/07/2013 Quyết định số 1317/QĐ-UBND về việc quy định mức lãi suất cho vay tối thiểu của Quỹ Đầu tư phát triển Hải Phòng
24/06/2013 về việc Giá thu thuế sử dụng đất nông nghiệp năm 2013
10/06/2013 về việc ban hành Quy định về phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi trên địa bàn thành phố Hải Phòng
07/06/2013 về việc ban hành Kế hoạch thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật ở Hải Phòng năm 2013
23/05/2013 Về việc Ban hành Quy định về trách nhiệm của người đứng đầu Ủy ban nhân dân quận, Ủy ban nhân dân phường trong công tác quản lý đô thị trên địa bàn thành phố Hải Phòng
22/05/2013 về việc điều chỉnh Bảng giá đất năm 2013 của huyện Thủy Nguyên ban hành kèm theo Quyết định số 2300/2012/QĐ-UBND ngày 28/12/2012 của Ủy ban nhân dân thành phố
17/05/2013 về việc Sửa đổi một số điểm của Quyết định số 278/QĐ-UBND ngày 31/01/2013 của UBD TP về việc phê duyệt Đề án Hỗ trợ xi măng xây dựng đường giao thông nội đồng thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thành phố Hải Phòng, giai đoạn 2013-2020
08/05/2013 về việc điều chỉnh mức thu lệ phí trước bạ đối với xe ô tô chở người dưới 10 chỗ ngồi (kể cả lái xe) trên địa bàn thành phố Hải Phòng
04/05/2013 về thực triển khai tháng vệ sinh, tiêu độc, khử trùng môi trường trên địa bàn thàn phố Hải Phòng
27/03/2013 Về việc công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2013
13/03/2013 về việc ban hành Quy chế phối hợp quản lý nhà nước về thông tin đối ngoại trên địa bàn thành phố Hải Phòng
07/03/2013 Về việc sửa đổi Điều 1, Quyết định số 1385/2009/QĐ-UBND ngày 20/7/2009 của Ủy ban nhân dân thành phố về chức danh và chế độ phụ cấp đối với cán bộ không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn, thôn, tổ dân phố trên địa bàn thành phố Hải Phòng
05/03/2013 Ban hành Chương trình phát triển thanh niên thành phố Hải Phòng giai đoạn 2013-2020
21/02/2013 về việc ban hành Quy định mức chi trả chế độ nhuận bút, thù lao đối với các tác phẩm được đăng trên hệ thống Cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng
17/02/2013 Về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Ngoại vụ thành phố Hải Phòng
07/02/2013 Về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư
31/01/2013 Quyết định số 247/2013/QĐ-UBNĐ về việc ban hành Quy định về sản xuất, cung cấp và tiêu thụ nước sạch quản lý và bảo vệ công trình cấp nước tại Hải Phòng
31/01/2013 Quyết định số 272/2013/QĐ-UBNĐ về việc ban hành Quy chế phối hợp quản lý công tác an toàn vệ sinh lao động phòng chống cháy nổ trên địa bàn thành phố
25/01/2013 Quyết định số 222/QĐ-UBNĐ về việc ban hành quy định về mức thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn thành phố Hải Phòng
22/01/2013 Quyết định số 176/QĐ-UBNĐ về việc bổ sung chức năng, nhiệm vụ đối với Trung tâm Thông tin và truyền thông trực thuộc Sở Thông tin và Truyền thông
08/01/2013 Quyết định số 52/QĐ-UBNĐ về việc Quy định mức thu học phí đối với giáo dục mầm, non, phổ thông công lập và giáo dục thường xuyên chương trình giáo dục đại trà thành phố Hải Phòng năm học 2012
02/01/2013 Quyết định số 04/QĐ-UBNĐ về việc ban hành Kế hoạch tổng thể triển khai thực hiện" Chiến lược phát triển trợ giúp pháp lý ở thành phố Hải Phòng đến năm 2020, định hướng đến năm 2030"
30/12/2012 Về việc điều chỉnh chế độ phụ cấp đối với giáo viên các trường mầm non công lập tự chủ một phần kinh phí theo Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ
28/12/2012 Ban hành Quy định giá các loại đất trên địa bàn thành phố Hải Phòng năm 2013
25/12/2012 Về việc ban hành quy định mức giá một số dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập thuộc thành phố Hải Phòng
25/12/2012 Về việc ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược quốc gia phòng, chống HIV/AIDS đến năm 2020 và tầm nhìn 2030
24/12/2012 Ban hành Kế hoạch hành động của Ủy ban nhân dân thành phố thực hiện Chiến lược xuất nhập khẩu hàng hóa thời kỳ 2011–2020,định hướng đến năm 2030.
05/12/2012 Công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực kế hoạch và đầu tư phải sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế
05/12/2012 Bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực kế hoạch và đầu tư
05/12/2012 Công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực kế hoạch và đầu tư tiếp tục thi hành
21/11/2012 Về việc ban hành quy định về dạy thêm, học thêm trên địa bàn thành phố Hải Phòng
16/11/2012 Ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động số 16-CTr/TU ngày 20/7/2012 của Ban Thường vụ Thành ủy về thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 25/4/2011 của Bộ Chính trị về định hướng chiến lược khoáng sản và công nghiệp khai khoáng đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030
15/11/2012 Về việc điều chỉnh, bổ sung quy định về giá tính thuế tài nguyên
13/11/2012 Về số lượng, mức phụ cấp, mức hỗ trợ hàng tháng đối với Phó trưởng Công an xã và Công an viên thành phố Hải Phòng
05/11/2012 Về việc ban hành Định mức kinh tế kỹ thuật trong công tác quản lý,khai thác công trình thủy lợi trên địa bàn thành phố Hải Phòng
29/10/2012 Về định mức chế độ dinh dưỡng tập luyện và thi đấu của vận động viên, huấn luyện viên thể thao thành tích cao
18/10/2012 Ban hành Chương trình hành động thực hiện Chiến lược tổng thể phát triển khu vực dịch vụ của thành phố đến năm 2020
10/10/2012 Về việc ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 04/2012/NQ-HĐND ngày 20/7/2012 của Hội đồng nhân dân thành phố khóa XIV, kỳ họp thứ 04 về nhiệm vụ, giải pháp phát triển vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn thành phố Hải Phòng giai đoạn 2012-2016; định hướng đến năm 2020;
10/10/2012 Về việc ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 03/01/2012 của Thành ủy về phát triển và quản lý đô thị Hải Phòng đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2050
20/09/2012 Về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Bảo vệ thực vật trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
16/08/2012 Về quy định không uống rượu, bia trong giờ làm việc,giờ nghỉ trưa của ngày làm việc
13/08/2012 Về việc ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 26/3/2012 của Ban Thường vụ Thành uỷ về phát triển thương mại Hải Phòng đến năm 2015, định hướng đến năm 2020.
27/07/2012 Về việc ban hành Quy chế thu thập, quản lý, khai thác và sử dụng dữ liệu về tài nguyên và môi trường trên địa bàn thành phố Hải Phòng
27/07/2012 Về việc quy định số lượng, quy trình xét chọn, quản lý và chế độ phụ cấp đối với nhân viên y tế thôn
19/07/2012 Về việc Ban hành Kế hoạch của UBND thành phố thực hiện Chương trình hành động số 19-CTr/TU ngày 07/7/2008 của Ban Thường vụ Thành uỷ(khoá XIII) thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW Hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành Trung ương( khoá X)" Về tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh tế định hướng xã hội chủ nghĩa
19/06/2012 Về việc giá thóc thu thuế sử dụng đất nông nghiệp năm 2012
11/06/2012 Công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực ngoại vụ phải sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế
11/06/2012 Công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực khoa học và công nghệ phải sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế
11/06/2012 Công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực khoa học và công nghệ được tiếp tục thi hành
11/06/2012 Công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quốc phòng phải được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế
06/06/2012 Về việc ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược quốc gia An toàn thực phẩm giai đoạn 2011-2015, tầm nhìn đến năm 2020 tại thành phố Hải Phòng
01/06/2012 Về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ,quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính Hải Phòng
01/06/2012 Công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực nội vụ hết hiệu lực, hết hiệu lực một phần
01/06/2012 Công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực nội vụ tiếp tục thi hành
01/06/2012 Công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực nội vụ phải sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành thay thế mới
17/05/2012 Quyết định số 706/2012/QĐ-UBND ban hành Quy định tạm thời nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ
13/04/2012 Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Biển và Hải đảo thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường
13/04/2012 Về chế độ thù lao đối với người đã nghỉ hưu giữ chức danh lãnh đạo chuyên trách tại các hội có tính chất đặc thù trên địa bàn thành phố Hải Phòng
20/01/2012 Ban hành Quy chế phối hợp trong quản lý Nhà nước về đăng ký giao dịch bảo đảm tại thành phố Hải Phòng
20/01/2012 Ban hành Quy chế phối hợp trong quản lý Nhà nước về đăng ký giao dịch bảo đảm tại thành phố Hải Phòng
12/01/2012 Ban hành Quy định về quản lý, bảo trì hệ thống đường huyện, đường xã trên địa bàn thành phố Hải Phòng
12/01/2012 Về việc điều chỉnh chế độ phụ cấp đối với giáo viên các trường mầm non công lập tự chủ một phần kinh phí theo Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ
12/01/2012 Ban hành Quy định về quản lý, bảo trì hệ thống đường huyện, đường xã trên địa bàn thành phố Hải Phòng
30/12/2011 Ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng khóa 14 (nhiệm kỳ 2011-2016)
30/12/2011 Ban hành Quy định giá các loại đất trên địa bàn thành phố Hải Phòng năm 2012
21/12/2011 Về việc Ban hành Quy định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại; cho thôi giữ chức vụ, từ chức, miễn nhiệm; điều động, luân chuyển và quy hoạch công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp nhà nước (không thuộc diện Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực Thành ủy quản lý) tại thành phố Hải Phòng.
21/12/2011 Ban hành Quy định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại; cho thôi giữ chức vụ, từ chức, miễn nhiệm; điều động, luân chuyển và quy hoạch công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp nhà nước (không thuộc diện Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực Thành ủy quản lý) tại thành phố Hải Phòng.
19/12/2011 Về việc điều chỉnh giá bán nước sạch
19/12/2011 Về việc thu phí bảo vệ môi trường đối với chất thải rắn thông thường trên địa bàn thành phố Hải Phòng
19/12/2011 Về việc điều chỉnh giá bán nước sạch
16/12/2011 Về việc điều chỉnh mức thu phí vệ sinh đô thị trên địa bàn thành phố Hải Phòng
16/12/2011 Về việc điều chỉnh mức thu phí vệ sinh đô thị trên địa bàn thành phố Hải Phòng
16/12/2011 Về việc thu phí bảo vệ môi trường đối với chất thải rắn thông thường trên địa bàn thành phố Hải Phòng
14/12/2011 Ban hành Quy chế xây dựng, soạn thảo, thẩm định, ban hành, rà soát, hệ thống hóa, kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật của Uỷ ban nhân dân thành phố Hải Phòng
21/11/2011 Về việc phê duyệt Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và quy chế làm việc của Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới thành phố Hải Phòng giai đoạn 2010-2020
18/11/2011 Về việc quy định mức chi học bổng cho học sinh các trường chuyên và trường năng khiếu nghệ thuật, thể dục thể thao
10/11/2011 Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng thành phố
07/11/2011 Về việc Ban hành Quy định về tổ chức hoạt động, biên chế, chức năng, nhiệm vụ quyền hạn của Trụ sở Tiếp công dân thành phố Hải Phòng
04/11/2011 Về việc ban hành quy định về mức thu, chế độ quản lý, sử dụng lệ phí trước bạ đăng ký xe ô tô dưới 10 chỗ ngồi (kể cả lái xe) trên địa bàn thành phố Hải Phòng
21/09/2011 Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, thủ tục hành chính bị hủy bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hải Phòng
14/09/2011 Về việc ban hành Quy chế về mối quan hệ công tác giữa Uỷ ban nhân dân thành phố và Liên đoàn Lao động thành phố Hải Phòng
05/09/2011 Phê duyệt Kế hoạch Triển khai Chương trình Mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thành phố Hải Phòng giai đoạn 2011-2020
05/09/2011 Về việc ban hành Kế hoạch truyền thông thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý nhà nước năm 2011 của thành phố Hải Phòng
05/09/2011 Về việc sửa khoản 2, Điều 2, Quyết định số 1121/QĐ-UBND ngày 07/7/2010 của Ủy ban thành phố Hải Phòng
12/08/2011 Về việc điều chỉnh giá dịch vụ mai táng, cải táng, hoả táng, cước xe tang phục vụ đám tang trên địa bàn thành phố Hải Phòng.
04/08/2011 Về việc giá thóc thu thuế sử dụng đất nông nghiệp năm 2011
02/08/2011 Ban hành quy định việc bán, cho thuê, cho thuê mua và quản lý sử dụng nhà ở cho người có thu nhập thấp tại khu vực đô thị thành phố Hải Phòng
02/08/2011 Về việc ban hành Chương trình xúc tiến vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài của thành phố Hải Phòng giai đoạn 2011-2015
18/07/2011 Về việc ban hành Quy chế thực hiện cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp, thuỷ sản thành phố Hải Phòng giai đoạn 2011-2015
15/07/2011 Về việc ban hành Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn thành phố Hải Phòng
18/04/2011 Về việc thành lập Trung tâm công tác xã hội trẻ em trực thuộc Sở Lao động- Thương binh và Xã hội
01/04/2011 Về việc Ban hành Quy chế khai thác và sử dụng tài liệu lưu trữ tại Chi cục Văn thư - Lưu trữ thuộc Sở Nội vụ
31/03/2011 Về việc ban hành Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2011
31/03/2011 Về việc ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2011
31/03/2011 Về việc ban hành quy định về giá tính thuế tài nguyên.
31/03/2011 Về việc ban hành quy định về giá tính thuế tài nguyên.
23/03/2011 Về việc thành lập Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn, Đo lường, Chất lượng trực thuộc Chi cục Tiêu chuẩn, Đo Lường, Chất lượng Hải Phòng
22/03/2011 Về việc bổ sung nhiệm vụ tổ chức, biên chế cho Sở Nội vụ để tham mưu, giúp UBND thành phố quản lý nhà nước về công tác thanh niên
17/03/2011 Về việc giao chỉ tiêu tiết kiệm 10% chi thường xuyên năm 2011 theo Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 24/02/2011 của Chính phủ.
17/03/2011 Về việc Quy định danh mục tài sản tạm dừng mua sắm theo Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 24/02/2011 của Chính phủ.
15/03/2011 Về việc thành lập phòng Kiểm soát Thủ tục hành chính thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố
04/03/2011 Về việc ban hành Kế hoạch hành động triển khai thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2011 của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu tập trung kiềm chế lạm pháp, ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an sinh xã hội.
17/02/2011 Về việc phê duyệt Đề án 'Tăng cường hiệu lực và hiệu quả quản lý, sử dụng quỹ nhà công trên địa bàn thành phố Hải Phòng'
30/01/2011 Về việc ban hành Chương trình hành động thực hiện Chủ đề năm 2011 Đô thị và bảo đảm an sinh xã hội
22/12/2010 Về việc ban hành bảng giá cho thuê nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước chưa được cải tạo, xây dựng lại trên địa bàn thành phố Hải Phòng.
22/12/2010 Về việc ban hành quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại thành phố và cơ quan thường trưc giúp việc
21/12/2010 Về việc phê duyệt Đề án: Quy hoạch phát triển các ngành dịch vụ thành phố Hải Phòng đến năm 2020
17/12/2010 Về việc phê duyệt Đề cương Đề án: Nâng cao năng lực cạnh tranh nền kinh tế thành phố Hải Phòng
14/12/2010 Về việc quy định mức giá thanh toán chi phí vận chuyển người bệnh bảo hiểm y tế đối với Bệnh viện đa khoa Cát Bà, Bệnh viện đa khoa Đôn Lương, huyện Cát Hải
07/12/2010 Về việc giao chỉ tiêu kế hoạch công tác dân số kế hoạch hoá gia đình năm 2011
06/12/2010 Về việc công bố bổ sung thủ tục 'Ghi vào sổ hộ tịch việc ly hôn đã tiến hành ở nước ngoài' vào bộ thủ tục hành chính
06/12/2010 Về việc thành lập Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp, trên cơ sở bổ sung nhiệm vụ và đổi tên Trung tâm Khuyến công thuộc Sở Công thương
29/11/2010 Về việc ban hành định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách năm 2011
29/11/2010 Về việc ban hành quy định về phí sử dụng một phần lòng đường, vỉa hè ngoài mục đích giao thông và phí trông giữ xe đạp, xe máy, ô tô trên địa bàn thành phố Hải Phòng.
22/11/2010 Về việc ban hành cơ chế, chính sách hỗ trợ bảo vệ rừng trên địa bàn thành phố Hải Phòng, giai đoạn 2011 - 2015
18/11/2010 Về việc Bãi bỏ Quyết định 2322/2006/QĐ-UBND ngày 24/10/2006 của Uỷ ban nhân dân thành phố ban hành quy định về thủ tục, thời hạn và lệ phí giải quyết các việc về Hộ tịch, Lý lịch tư pháp, Công chứng, Chứng thực theo cơ chế Một cửaaaa trên địa bàn thành phố Hải Phòng
17/11/2010 Về việc ban hành Quy định chế độ công phí, chế độ chi tổ chức hội nghị đối với các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập có sử dụng kinh phí do ngân sách địa phương cấp
08/11/2010 Về việc Thành lập Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thuỷ sản Hải Phòng
08/11/2010 Về việc phê duyệt định mức chế độ dinh dưỡng tập luyện và thi đấu của Vận động viên, Huấn luyện viên thể thao thành tích cao
04/11/2010 Về việc ban hành quy định về mức thu phí bảo vệ môi trường đối với hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn thành phố Hải Phòng.
03/11/2010 Về việc ban hành quy định về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi giữa ngân sách các cấp chính quyền địa phương năm 2011.
26/10/2010 Về việc Ban hành Quy định về quản lý dự án đầu t­ư xây dựng công trình sử dụng vốn ngân sách nhà nư­ớc trên địa bàn thành phố Hải Phòng.
19/10/2010 Về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Thi đua- Khen thưởng, thuộc Sở Nội vụ
15/10/2010 Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế
14/10/2010 Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo Phòng, chống bạo lực gia đình thành phố
13/10/2010 Về việc thành lập Chi cục Văn thư- Lưu trữ
13/10/2010 Về việc ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 01/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về phát triển kinh tế biển thành phố Hải Phòng đến năm 2015, định hướng đến năm 2020
12/10/2010 Về việc ban hành quy định về lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất
12/10/2010 Về việc ban hành Kế hoạch của Uỷ ban nhân dân thành phố thực hiện Kết luận số 51-KL/TW ngày 22/7/2009 của Bộ Chính trị (khoá X)
11/10/2010 Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới thành phố Hải Phòng
06/10/2010 Về việc ban hành Quy trình xét duyệt và trao tặng các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng thuộc thành phố
30/09/2010 Về việc ban hành Quy định về trình tự, thủ tục thu hồi đất; giao đất, cho thuê đất, bồi thường hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất và một số thủ tục hành chính khác trong quản lý, sử dụng đất trên địa bàn thành phố Hải Phòng
16/08/2010 Về việc biểu dương khen thưởng Gia đình Văn hoá tiêu biểu năm 2009
16/08/2010 Về việc bổ sung giá đất vườn, ao trong cùng thửa đất có nhà ở trong Bảng giá đất trên địa bàn thành phố Hải Phòng năm 2010 ban hành theo Quyết định số 2640/2009/QĐ-UBND ngày 31/12/2009 của Uỷ ban nhân dân thành phố
10/08/2010 Về việc phê duyệt Đề án Đào tạo nghề cho lao động nông thôn thành phố Hải Phòng đến năm 2020
15/06/2010 Về việc Ban hành Quy chế đấu thầu kinh doanh, khai thác và quản lý chợ trên địa bàn thành phố Hải Phòng
15/06/2010 Về việc Ban hành Quy chế chuyển đổi mô hình tổ chức, quản lý, kinh doanh khai thác chợ trên địa bàn thành phố Hải Phòng
24/05/2010 Về việc cấp kinh phí hỗ trợ điều trị lợn ốm do mắc bệnh Tai xanh trên địa bàn thành phố năm 2010.
24/05/2010 Về việc quy định chế độ tiêu chuẩn, định mức chi thực hiện Đề án đào tạo Thạc sỹ, Tiến sỹ ở nước ngoài giai đoạn 2007-2015 của Thành uỷ Hải Phòng
21/05/2010 Về việc ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn thành phố Hải Phòng
21/05/2010 Về việc ban hành quy định về lệ phí cấp giấy phép xây dựng.
14/05/2010 Về việc cho phép vận hành chính thức hệ thống Cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng
12/05/2010 Về việc phân bổ và điều chỉnh biên chế hành chính, biên chế sự nghiệp nhà nước thành phố Hải Phòng năm 2010
12/05/2010 Về việc ban hành chính sách hỗ trợ kinh phí phòng chống dịch Tai xanh ở lợn trên địa bàn thành phố Hải Phòng năm 2010
28/04/2010 Công bố dịch Tai xanh ở lợn tại phường Hải Thành và Tân Thành quận Dương Kinh thành phố Hải Phòng
22/04/2010 Về việc ban hành Quy chế quản lý đầu tư xây dựng cải tạo, nâng cấp trạm bơm điện phục vụ sản xuất nông nghiệp trên địabàn thành phố Hải Phòng giai đoạn 2010-2015
16/04/2010 Về việc điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ và đổi tên Trường Huấn luyện cán bộ và dạy nghề thanh niên thành Trung tâm Huấn luyện cán bộ và dạy nghề thanh niên Hải Phòng
06/04/2010 Về việc ban hành Quy định về quản lý chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn thành phố Hải Phòng
02/04/2010 Về việc ban hành Chương trình hành động thực hiện chủ đề năm 2010 Tăng cường bảo vệ môi trường và bảo đảm an sinh xã hội
26/03/2010 Về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ,quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ
26/03/2010 Về việc công bố dịch bệnh lùn sọc đen hại lúa trên địa bàn thành phố
25/03/2010 Về việc công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2010
25/03/2010 Về việc Quy định tạm thời mức giá thu dịch vụ chụp X quang số hoá(CR) và chụp CT Scanner 64 lát tại Phòng khám đa khoa Quốc tế thuộc Công ty cổ phần Hàng Kênh
24/03/2010 Về việc ban hành Quy định phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, viên chức và tiền lương đối với đơn vị sự nghiệp công lập tại thành phố Hải Phòng
31/12/2009 về việc Ban hành giá đất trên địa bàn thành phố Hải Phòng năm 2010
10/12/2009 về việc phân bổ chỉ tiêu biên chế sự nghiệp giáo dục- đào tạo năm 2009-2010
24/11/2009 về việc Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Xét tặng danh hiệu Nghệ nhân Hải Phòng ngành nghề tiểu thủ công nghiệp- thủ công mỹ nghệ
20/11/2009 về việc bổ sung nhiệm vụ đối với Trung tâm Nghiên cứu ứng dụng khoa học và công nghệ thuộc Sở Khoa học và Công nghệ
16/11/2009 về việc ban hành Quy định về chế độ trợ cấp đối với cán bộ, công chức, viên chức được cử đi đào tạo, bồi dưỡng
10/11/2009 về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý dự án Nâng cấp đô thị Hải Phòng
04/11/2009 về việc ban hành mức thu, chế độ quản lý và sử dụng phí lưu giữ phương tiện thuỷ bị tạm giữ do vi phạm hành chính
26/10/2009 về việc điều chỉnh mức giá thu dịch vụ chạy thận nhân tạo chu kỳ tại các bệnh viện công lập và ngoài công lập
20/10/2009 về việc ban hành mức thu phí qua phà, cầu phao do Công ty Đường bộ, Công ty Đảm bảo giao thông đường thuỷ và Công ty Cổ phần xây dựng giao thông Phú Cường quản lý
13/10/2009 về việc ban hành Quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường
25/09/2009 về việc ban hành quy định về mức thu, chế độ quản lý, sử dụng lệ phí đăng ký cấp bản sao, lệ phí chứng thực
10/09/2009 về việc ban hành Quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp thành phố Hải Phòng
10/09/2009 về việc ban hành Kế hoạch phát triển thương mại điện tử thành phố Hải phòng giai đoạn 2009-2010
10/09/2009 về việc ban hành Quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hải Phòng
08/09/2009 về việc ban hành Quy định điều kiện, tiêu chuẩn chức danh Trưởng, Phó Trưởng Phòng Tư pháp các quận, huyện tại thành phố Hải Phòng
18/08/2009 về việc phân định thẩm quyền công chứng, chứng thực các hợp đồng, giao dịch trên địa bàn thành phố Hải Phòng
18/08/2009 về việc công bố bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Hải Phòng
18/08/2009 về việc công bố bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ thành phố Hải Phòng
18/08/2009
18/08/2009 về việc công bố bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hoá thể thao và du lịch thành phố Hải Phòng
18/08/2009 về việc công bố bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Thanh tra thành phố Hải Phòng
18/08/2009 về việc công bố bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải thành phố Hải Phòng
18/08/2009 về việc công bố bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế thành phố Hải Phòng
18/08/2009 về việc công bố bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công thương thành phố Hải Phòng
31/07/2009 Quyết định số 1459/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch hành động phòng, chống đại dịch cúm A (H1N1) tại thành phố Hải Phòng
30/07/2009 Quyết định số 1450/QĐ-UBND về việc kiện toàn tổ chức bộ máy và đổi tên Trung tâm Hỗ trợ và phát triển Du lịch thành Trung tâm Thông tin xúc tiến Du lịch thuộc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch
29/07/2009 Quyết định số 1445/QĐ-UBND về kế hoạch thời gian năm học 2009-2010 của Giáo dục mậm non, Giáo dục phổ thông và Giáo dục thường xuyên thành phố HảI Phòng
22/07/2009 Quyết định số 1399/2009/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra thành phố Hải Phòng
16/07/2009 Quyết định số 1362/QĐ-UBND Phê duyệt đề án phát triển Tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn thành phố Hải Phòng
16/07/2009 Quyết định số 1365/QĐ-UBND về việc ban hành Chương trình hành động tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TU của Ban Thường vụ Thành ủy về xây dựng và phát triển quận Lê Chân đến năm 2010, định hướng đến năm 2020.
16/07/2009 Quyết định số 1364/QĐ-UBND về việc ban hành Chương trình hành động tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TU của Ban Thường vụ Thành ủy về xây dựng và phát triển quận Hải An đến năm 2010, định hướng đến năm 2020
15/07/2009 Quyết định số 1354/QĐ-UBND về việc thành lập Trường phổ thông nhiều cấp Hai Bà Trưng.
14/07/2009 Về việc phê duyệt đề cương Nghiên cứu xây dựng Đề án Phát triển báo chí Hải Phòng đến năm 2020
13/07/2009 về việc bổ sung một số chế độ bồi dưỡng cho một số lực lượng Cảnh sát thuộc Công an thành phố
06/07/2009 về việc ban hành Kế hoạch hành động của Uỷ ban nhân dân thành phố thực hiện Nghị quyết số 18/2008/QH12 ngày 3/6/2008 của Quốc hội về đẩy mạnh thực hiện chính sách pháp luật xã hội hoá để nâng cao chất lượng chăm sóc sức khoẻ nhân dân
30/06/2009 Về việc giá thóc thu thuế sử dụng đất nông nghiệp năm 2009
29/06/2009 Quyết định số 1208/QĐ-UBND về việc công bố Bộ thủ tục hành chính chung áp dụng tại cấp huyện (xã-phường-thị trấn) trên địa bàn thành phố
29/06/2009 Quyết định số 1207/QĐ-UBND về việc công bố Bộ thủ tục hành chính chung áp dụng tại cấp huyện (quận-huyện) trên địa bàn thành phố
26/06/2009 Về việc thành lập Trung tâm Thông tin và Truyền thông thuộc Sở Thông tin và truyền thông
26/06/2009 Về việc kiện toàn Ban chỉ đạo và đổi tên Ban chỉ đạo đào tạo Chỉ huy trưởng quân sự xã, phường, thị trấn thành Ban chỉ đạo đào tạo Trung cấp chuyên nghiệp ngành Quân sự cơ sở thành phố Hải Phòng
16/06/2009 Về việc uỷ quyền cho Sở Ngoại vụ chuẩn y Giấy đăng ký hoạt động của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài
10/06/2009 Về việc ban hành Quy định về việc cho phép sử dụng Thẻ đi lại của doanh nhân APEC thuộc thành phố Hải Phòng
09/06/2009 Về việc thành lập Trung tâm Khuyến nông, Khuyến ngư trên cơ sở hợp nhất Trung tâm Khuyến nông và Trung tâm Khuyến ngư, thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
05/06/2009 Về việc Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ đạo Công nghệ thông tin thành phố Hải Phòng giai đoạn 2009-2015
02/06/2009 Về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giao thông vận tải Hải Phòng
01/06/2009 Về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hải Phòng
28/05/2009 Về việc điều chỉnh giá bán nước sạch.
27/05/2009 Về việc bổ sung Kế hoạch tiêm vắc xin phòng bệnh gia súc và phòng bệnh cúm gia cầm năm 2009
26/05/2009 Về việc thành lập Thanh tra Ngoại giao thuộc Sở Ngoại vụ
26/05/2009 Về việc hỗ trợ sản xuất nấm ăn, kế hoạch năm 2009
14/05/2009 Về việc ban hành quy định về mức thu, chế độ quản lý, sử dụng lệ phí đăng ký giao dịch đảm bảo và phí cung cấp thông tin giao dịch đảm bảo.
14/05/2009 Về việc ban hành quy định về mức thu, chế độ quản lý, sử dụng lệ phí trước bạ đăng ký xe ô tô dưới 10 chỗ ngồi trên địa bàn thành phố Hải Phòng
14/05/2009 Về việc ban hành quy định về mức thu, chế độ quản lý, sử dụng lệ phí cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà.
07/05/2009 Về việc ban hành Quy định tạm thời về đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư dự án có sử dụng đất trên địa bàn thành phố Hải Phòng.
07/05/2009 Về việc Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn thành phố Hải Phòng
25/03/2009 về việc giao kế hoạch triển khai Chương trình Bố trí dân cư và Chương trình Giảm nghèo năm 2009
24/03/2009 về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết phát triển điện lực huyện Thuỷ Nguyên giai đoạn 2006-2010 có xét đến năm 2020
23/03/2009 về việc Ban hành Quy chế Hoạt động của Ban chỉ đạo thực hiện Đề án phát triển nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa thành phố đến năm 2010, 2020
18/03/2009 về việc công bố tổng khai số liệu dự toán ngân sách năm 2009
12/03/2009 về việc Quy định tạm thời mức thu một phần viện phí khám, chữa bệnh tại Bệnh viện đa khoa quận Ngô Quyền
10/03/2009 về việc điều chuyển nhiệm vụ quyền hạn định giá đất hồ sơ tài liệu và cán bộ công chức làm công tác định giá đất từ Sở Tài chính sang Sở Tài nguyên và Môi trường
09/03/2009 về việc phê duyệt Quy hoạch cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung trên địa bàn thành phố Hải Phòng giai đoạn 2008-2010 và định hướng đến năm 2020
06/03/2009 về việc thành lập các Chi nhánh Trợ giúp pháp lý số III tại huyện Thuỷ Nguyên thuộcTrung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước thành phố Hải Phòng
24/02/2009 về việc phê duyệt đề cương lập đề án quy hoạch chuyển đổi vùng sản xuất sản phẩm cây trồng tập trung trên địa bàn thành phố Hải Phòng đến năm 2020
24/02/2009 về việc phê duyệt đề cương Đề án quy hoạch vùng sản xuất giống cho một số cây trồng tập trung trên địa bàn thành phố Hải Phòng đến năm 2020
23/02/2009 về việc phê duyệt đề cương Đề án quy hoạch phát triển các vùng chăn nuôi gia súc, gia cầm tập trung trên địa bàn thành phố Hải Phòng đến năm 2020
23/02/2009 ban hành kế hoach kiểm tra việc thực hiện chính sách, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch năm 2009 của Uỷ ban nhân dân thành phố.
19/02/2009 về việc đổi tên và bổ sung chức năng, nhiệm vụ đối với Trung tâm dịch vụ đối ngoại, thuộc Sở Ngoại vụ
18/02/2009 về việc phê duyệt kế hoạch tuyển sinh đào tạo năm 2009
16/02/2009 về việc chỉ tiêu huấn luyện và kiểm tra sẵn sàng động viên quân đội dự bị năm 2009
12/02/2009 về việc phê duyệt Đề cương lập đề án Rà soát, điều chỉnh bổ sung quy hoạch xây dựng hệ thống thuỷ lợi thành phố Hải Phòng đến năm 2020
11/02/2009 về việc ban hành kế hoạch cải cách hành chính năm 2009
11/02/2009 về việc phê duyệt Kế hoạch thực hiện chương trình hành động phòng, chống tai nạn, thương tích tại cộng đồng đến năm 2010
06/02/2009 về việc sửa đổi Quyết định số 2286/2008/QĐ-UBND ngày 31/12/2008 của Uỷ ban nhân dân thành phố về giá đất trên địa bàn thành phố Hải Phòng năm 2009.
21/01/2009 về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở văn hoá, Thể thao và du lịch
20/01/2009 phê duyệt chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật ở thành phố Hải Phòng từ năm 2009 đến 2012
19/01/2009 về việc phê duyệt đề cương, dự toán bổ sung, điều chỉnh quy hoạch phát triển điện lực thành phố Hải Phòng giai đoạn 2006 - 2010 có xét đến 2020
16/01/2009 về việc Quy định bổ sung mức thu một phần viện phí khám, chữa bệnh tại các cơ sở khám chữa bệnh công lập theo xếp hạng đơn vị sự nghiệp y tế
14/01/2009 về việc quy định bổ sung mức thu mội phần viện phí khám, chữa bệnh tại bệnh viện Mắt, Bệnh viện Trẻ em và Trung tâm da liễu
14/01/2009 ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm trợ giúp pháp lý Nhà nước thành phố Hải Phòng
13/01/2009 về việc phê duyệt kế hoạch tiêm vắc xin phòng bệnh gia súc và tiêm vắc xin phòng bệnh cúm gia cầm năm 2009
12/01/2009 về việc điều chỉnh chức năng nhiệm vụ đối với Sở xây dựng và Sở Giao thông vận tải
09/01/2009 về việc thành lập ban chỉ đạo thực hiện quyết định số 142/2008/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện chế độ đối với quân nhân tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước có dưới 20 năm công tác trong quân đội đã phục viên, xuất ngũ về địa phương
07/01/2009 Về việc ban hành quy định về cấp phát, thanh toán kinh phí bổ sung giữa các cấp ngân sách chính quyền địa phương
07/01/2009 về việc ban hành kế hoạch hành động triển khai thực hiện các giải pháp cấp bách nhằm ngăn chặn suy giảm, duy trì tăng trưởng kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội
15/11/2008 Công báo số 18,19
15/11/2008 Mục lục công báo năm 2008
01/10/2008 Công báo số 16,17
01/09/2008 Công báo số 14,15
20/08/2008 về việc phê duyệt Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 18/NQ-TU ngày 11/4/2008 của Ban Thường vụ Thành uỷ và Nghị quyết số 04/2008/NQ-HĐND ngày 22/4/2008 của Hội đồng nhân dân thành phố
12/08/2008 về việc ban hành Chương trình hành động của Uỷ ban nhân dân thành phố thực hiện Nghị quyết số 20 - NQ/TU ngày 28/5/2008 của Ban Thường vụ Thành uỷ về quản lý đầu tư, xây dựng và hoạt động của các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn thành phố Hải Phòng; mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đến năm 2010, định hướng đến năm 2020
11/08/2008 về việc phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Đầu tư phát triển Hải Phòng
07/08/2008 về việc Quy định mức thu một phần viện phí khám, chữa bệnh tại Trung tâm Chỉnh hình và Phục hồi chức năng Hải Phòng
31/07/2008 về việc Quy định tạm thời mức giá thu dịch vụ chụp cắt lớp điện toán tại Bệnh viện đa khoa Kiến An
18/07/2008 về việc cấp kinh phí hỗ trợ sản xuất vụ Mùa và vụ Đông năm 2008
18/07/2008 về việc cấp kinh phí hỗ trợ sản xuất vụ Mùa và vụ Đông năm 2008
10/07/2008 về việc giá thóc thu thuế sử dụng đất nông nghiệp năm 2008
04/07/2008 về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Quyết định số 289/QĐ-TTg ngày 18/3/2008 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành một số chính sách hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số, hộ thuộc diện chính sách, hộ nghèo, hộ cận nghèo và ngư dân
01/07/2008 về việc cấp kinh phí hỗ trợ nông dân khôi phục sản xuất lúa vụ Đông Xuân 2007-2008 bị thiệt hại do rét đậm, rét hại
30/06/2008 về việc sửa đổi, bổ sung nội dung một số điều tại Quyết định số 1761/2007/QĐ-UBND ngày 19/9/2007 quy định về chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố Hải Phòng
25/06/2008 về việc phê duyệt danh mục các dự án thuộc Chương trình ứng dụng phát triển công nghệ sinh học năm 2008
23/06/2008 về việc Quy định tạm thời mức thu một phần viện phí khám, chữa bệnh theo yêu cầu tại Bệnh viện đa khoa huyện An Lão
23/06/2008 về việc phê duyệt Kế hoạch bảo đảm thông tin phục vụ phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn thành phố Hải Phòng năm 2008
19/06/2008 về việc Quy định Khu vực phải xin giấy phép xây dựng đối với các trạm thu, phát sóng thông tin di động (BTS) trên địa bàn thành phố Hải Phòng
17/06/2008 giao nhiệm vụ theo dõi một số chỉ tiêu kế hoạch về tài nguyên - môi trường và phát triển bền vững thành phố Hải Phòng
16/06/2008 về việc phê duyệt Đề án Xây dựng Cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng năm 2008
13/06/2008 ban hành Quy định về tổ chức bộ máy và Quy chế phối hợp trong quản lý, chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra hoạt động Đội thanh tra xây dựng độc lập tại các quận, huyện trên địa bàn thành phố Hải Phòng
11/06/2008 về việc quy định chế độ phụ cấp đối với cán bộ, công chức, viên chức làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả
11/06/2008 về việc phê duyệt đơn giá trợ cấp cho một sản phẩm giống gốc giống lợn Móng Cái và giống lợn ngoại thuần
10/06/2008 ban hành Quy chế phối hợp phòng, chống tội phạm trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin trên địa bàn thành phố Hải Phòng
06/06/2008 về việc phê duyệt Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước thành phố Hải Phòng năm 2008
03/06/2008 về việc ban hành Quy chế phối hợp xử lý vi phạm pháp luật về đê điều và phòng, chống lụt, bão trên địa bàn thành phố
28/05/2008 ban hành Quy định trình tự, thủ tục về thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, chuyển nhượng tài sản trên đất thuê, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố Hải Phòng
19/05/2008 ban hành Kế hoạch kiểm tra việc thực hiện chính sách, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch năm 2008
16/05/2008 về việc bổ sung chức năng, nhiệm vụ đối với Thanh tra thành phố
16/05/2008 về việc bổ sung chức năng quản lý nhà nước về ứng dụng bức xạ và đồng vị phóng xạ đối với Sở Khoa học và Công nghệ
16/05/2008 về việc bổ sung chức năng, nhiệm vụ đối với Sở Kế hoạch và Đầu tư
16/05/2008 về việc bổ sung chức năng, nhiệm vụ đối với Sở Tài nguyên và Môi trường
16/05/2008 về việc điều chỉnh và bổ sung chức năng, nhiệm vụ đối với Văn phòng Uỷ ban nhân dân thành phố
13/05/2008 về việc Quy định mức thu một phần viện phí khám, chữa bệnh tại Bệnh viện đa khoa Hồng Phúc, quận Hồng Bàng
02/05/2008 về việc phân bổ chỉ tiêu biên chế sự nghiệp nhà nước thành phố Hải Phòng năm 2008
29/04/2008 về việc điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ và đổi tên Sở Giao thông công chính thành Sở Giao thông vận tải
29/04/2008 về việc bổ sung và tiếp nhận chức năng, nhiệm vụ đối với Sở Xây dựng
25/04/2008 về việc miễn, giảm thủy lợi phí sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản và làm muối trên địa bàn thành phố Hải Phòng
22/04/2008 về việc phê duyệt đơn giá gieo ươm cây giống lâm nghiệp, suất vốn đầu tư trồng, chăm sóc bảo vệ rừng trên địa bàn thành phố Hải Phòng giai đoạn 2008 - 2010
18/04/2008 về việc phê duyệt đề cương đề án: Quy hoạch ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin thành phố Hải Phòng đến năm 2020.
18/04/2008 về việc phê duyệt Danh mục các nhiệm vụ ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin của thành phố Hải Phòng năm 2008, triển khai thực hiện Thông báo Kết luận số 98-TB/TU ngày 21/11/2007 của Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng.
18/04/2008 về việc phê duyệt kế hoạch triển khai thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an toàn, an ninh thông tin trên mạng Internet trên địa bàn thành phố Hải Phòng năm 2008
16/04/2008 về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy nhà nước thành phố Hải Phòng năm 2008
16/04/2008 công nhận các xã thuộc huyện Tiên Lãng đạt Chuẩn Quốc gia về Y tế xã giai đoạn 2008 - 2010
16/04/2008 công nhận huyện Tiên Lãng đạt Chuẩn Quốc gia về Y tế xã quy mô toàn huyện giai đoạn 2008 - 2010
16/04/2008 về việc sửa đổi thu lệ phí đăng ký hộ tịch
14/04/2008 về việc ban hành quy định quản lý hoạt động, khai thác tàu khách cao tốc Bạch Long
14/04/2008 về việc phê duyệt phân bổ kinh phí phòng, chống HIV/AIDS năm 2008
14/04/2008 bổ sung và tiếp nhận chức năng, nhiệm vụ đối với Sở Y tế
14/04/2008 về việc bổ sung và tiếp nhận chức năng, nhiệm vụ đối với Sở Lao động, Thương binh và Xã hội
08/04/2008 về việc bổ sung giá đất trên địa bàn quận Đồ Sơn và quận Dương Kinh thành phố Hải Phòng năm 2008.
07/04/2008 về việc phân bổ kinh phí thu từ xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực trật tự an toàn giao thông năm 2008
04/04/2008 về việc thành lập Trung tâm Y tế quận Dương Kinh, trực thuộc Sở Y tế Hải Phòng
04/04/2008 về việc sáp nhập Sở Thể dục Thể thao, Sở Du lịch với Sở Văn hoá- Thông tin thành Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch
04/04/2008 về việc sáp nhập Ban Tôn giáo thành phố, Ban Thi đua-Khen thưởng thành phố vào Sở Nội vụ
03/04/2008 về việc phê duyệt tiến độ sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng giai đoạn 2007-2010
03/04/2008 về việc thành lập Hội đồng xét duyệt các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp thành phố
17/03/2008 về việc điều chỉnh, bổ sung mức thu phí vệ sinh đô thị đối với các trường học trên địa bàn thành phố Hải Phòng
13/03/2008 về việc thu lệ phí chính trên địa bàn thành phố Hải Phòng.
13/03/2008 về việc điều chỉnh thu phí đo đạc lập bản đồ địa chính, phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất, phí khai thác và sử dụng tài liệu đất đai trên địa bàn thành phố Hải Phòng
12/03/2008 về việc ban hành Chương trình và Kế hoạch hành động phát triển doanh nghiệp dân doanh thành phố giai đoạn 2007 - 2010
12/03/2008 về việc phê duyệt Chương trình hành động thực hiện Chiến lược xây dựng gia đình Việt Nam giai đoạn 2008 2010 tại thành phố Hải Phòng
28/02/2008 về việc ban hành Chương trình hành động của Uỷ ban nhân dân thành phố thực hiện Nghị quyết 06- NQ/TU ngày 20/10/2006 của Ban Thường vụ Thành uỷ về phát triển kinh tế thuỷ sản giai đoạn 2006-2010, định hướng đến 2020
21/02/2008 về việc ban hành cơ chế quản lý, sử dụng nguồn kinh phí tạm ứng từ ngân sách thành phố để mua phân bón bán hỗ trợ cho nông dân theo phương thức trả chậm và thanh toán với nông dân theo lãi suất thấp giai đoạn 2008-2010
21/02/2008 về việc sửa đổi, bổ sung Quy định chế độ chi tiêu đón tiếp khách nước ngoài vào làm việc tại Hải Phòng, chi tiêu tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế tại Hải Phòng và chi tiêu tiếp khách trong nước
21/02/2008 về việc sửa đổi, bổ sung Quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức hội nghị đối với các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập có sử dụng kinh phí do ngân sách địa phương cấp
20/02/2008 về việc phân loại đơn vị hành chính thị trấn Trường Sơn thuộc huyện An Lão
20/02/2008 về việc phân loại đơn vị hành chính cấp phường thuộc quận Kiến An
20/02/2008 về việc phân loại đơn vị hành chính cấp phường của quận Lê Chân
20/02/2008 về việc phân loại đơn vị hành chính cấp phường thuộc quận Hải An
14/02/2008 việc công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2008
05/02/2008 về việc phê duyệt kế hoạch tuyển sinh đào tạo năm 2008
04/02/2008 về việc thành lập Trung tâm sát hạch lái xe cơ giới đường bộ trực thuộc Trường Trung cấp nghề giao thông công chính Hải Phòng
01/02/2008 về việc thành lập Hội đồng Trọng tài lao động thành phố Hải Phòng
16/01/2008 về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển ngành nghề nông thôn Hải Phòng đến năm 2020
28/12/2007 Công nhận huyện Vĩnh Bảo đạt Chuẩn Quốc gia về Y tế xã năm 2007 - 2009
24/12/2007 về việc điều chỉnh kế hoạch vốn xây dựng cơ bản năm 2007 thuộc Chương trình bố trí lại dân cư giai đoạn 2006-2010
24/12/2007 về việc phê duyệt đề án: Rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch phát triển công nghiệp Hải Phòng đến năm 2010 và 2020
24/12/2007 về việc sửa đổi, bổ sung một số điểm về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi giữa ngân sách các cấp chính quyền địa phương năm 2008
20/12/2007 về việc ban hành giá đất thực hiện trên địa bàn thành phố Hải Phòng năm 2008
19/12/2007 về việc phê duyệt kế hoạch tiêm vắc xin phòng dịch cúm gia cầm năm 2008
07/12/2007 về việc phê duyệt đơn giá thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải y tế độc hại bằng lò đốt rác
07/12/2007 về việc giao chỉ tiêu kế hoạch dân số - kế hoạch hoá gia đình năm 2008
22/11/2007 về việc giao Uỷ ban nhân dân quận Hải An thực hiện bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế 'Một cửa' mẫu, hiện đại
21/11/2007 về việc giao chỉ tiêu biên chế sự nghiệp giáo dục - đào tạo năm học 2007-2008
14/11/2007 ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo thực hiện Nghị quyết 0003-NQ/TU về phát triển công nghiệp đến năm 2010, định hướng đến 2020.
08/11/2007 ban hành Quy định về dạy thêm, học thêm trên địa bàn thành phố Hải Phòng.
08/11/2007 về việc thành lập Ban Chỉ đạo tăng cường chấp hành pháp luật lao động trong các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hải Phòng
08/11/2007 về việc ban hành Quy chế phối hợp giải quyết các vụ đình công, ngừng việc tập thể tại các doanh nghiệp, các tổ chức sản xuất kinh doanh trên địa bàn thành phố Hải Phòng
05/11/2007 phê duyệt Đề án trợ giúp người tàn tật giai đoạn 2007-2010
25/10/2007 về việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng kinh phí khuyến công thành phố Hải Phòng
22/10/2007 ban hành Quy định về quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, cán bộ, công chức và tiền lương các cơ quan hành chính nhà nước, thành phố Hải Phòng
22/10/2007 về việc phê duyệt Dự án đầu tư lắp đặt camera tại 20 nút giao thông trên địa bàn thành phố Hải Phòng
17/10/2007 về việc ban hành Quy định chế độ chi tiêu đón tiếp khách nước ngoài vào làm việc tại Hải Phòng, chi tiêu tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế tại Hải Phòng và chi tiêu tiếp khách trong nước
17/10/2007 về việc ban hành Quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức hội nghị đối với các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập có sử dụng kinh phí do ngân sách địa phương cấp.
16/10/2007 về việc giao kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản bổ sung năm 2007 từ nguồn vốn ứng trước kế hoạch năm 2008
12/10/2007 về việc phê duyệt Kế hoạch hành động triển khai thực hiện Kế hoạch tổng thể quốc gia về bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ của vị thành niên và thanh niên Việt Nam giai đoạn 2006 - 2010 và định hướng đến năm 2020
08/10/2007 về việc phê duyệt Đề án Xây dựng nếp sống văn minh đô thị Hải Phòng giai đoạn 2007 - 2010
08/10/2007 về việc phê duyệt Đề án Xây dựng Dòng họ văn hoá giai đoạn 2007 - 2010
01/10/2007 về việc công nhận Làng nghề
28/09/2007 về việc điều chỉnh giá dịch vụ mai táng, cải táng, giá cước xe phục vụ đám tang trên địa bàn thành phố Hải Phòng
19/09/2007 về việc phê duyệt Đề án Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Thủy Nguyên đến năm 2020
19/09/2007 về việc ban hành Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố Hải Phòng.
18/09/2007 về việc phê duỵệt Quy hoạch chi tiết và ban hành Điều lệ quản lý xây dựng Khu du lịch sinh thái Cửa Bèo, thị trấn Cát Bà, huyện Cát Hải
17/09/2007 về việc ban hành Quy định một số nội dung trong quản lý dự án xây dựng bằng vốn ngân sách nhà nước (không nhằm mục đích kinh doanh) trên địa bàn thành phố Hải Phòng
17/09/2007 về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ đạo phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoáááá thành phố Hải Phòng
17/09/2007 về việc cấm xe xích lô hoạt động trên một số tuyến đường thuộc địa bàn thành phố Hải Phòng
14/09/2007 về việc thu lệ phí cấp giấy phép hoạt động điện lực trên địa bàn thành phố
14/09/2007 về việc điều chỉnh chế độ bồi dưỡng cho một số lực lượng Cảnh sát thuộc Công an thành phố
13/09/2007 về việc giao Uỷ ban nhân dân huyện Thủy Nguyên thực hiện bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế 'Một cửa' mẫu, hiện đại
30/08/2007 về việc thu lệ phí đăng ký hộ tịch
29/08/2007 về việc giao Uỷ ban nhân dân quận Kiến An thực hiện bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế 'Một cửa' mẫu, hiện đại
23/08/2007 về việc chuyển giao, tiếp nhận nhà ở thuộc sở hữu nhà nước do các đơn vị tự quản trên địa bàn thành phố chuyển giao sang Sở Xây dựng quản lý
23/08/2007 ban hành quy định về trình tự, thủ tục quyết định xử lý về quyền sử dụng đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với các tổ chức, cơ sở tôn giáo đang sử dụng đất trên địa bàn thành phố Hải Phòng
22/08/2007 về việc công bố công khai số liệu Quyết toán ngân sách nhà nước năm 2006
20/08/2007 về việc ban hành Quy định định mức xây dựng và phân bổ dự toán kinh phí đối với các đề tài, dự án khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách sự nghiệp khoa học và công nghệ thành phố
20/08/2007 về kế hoạch thời gian năm học 2007 - 2008 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên thành phố Hải Phòng
13/08/2007 về việc tiến hành chuyển Công ty Xổ số kiến thiết thành Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên
10/08/2007 về việc cho phép đổi tên một số trường Trung học phổ thông ngoài công lập thành phố Hải Phòng
10/08/2007 về việc đổi tên một số trường Phổ thông trung học, Phổ thông trung học vừa học vừa làm, Trung học phổ thông kỹ thuật, Trung học phổ thông năng khiếu thuộc thành phố Hải Phòng
09/08/2007 về việc đổi tên một số trường Trung học phổ thông bán công thuộc thành phố Hải Phòng
09/08/2007 về việc ban hành phân công nhiệm vụ tổ chức thực hiện một số nội dung cải cách hành chính của thành phố Hải Phòng (giai đoạn 2006-2010)
09/08/2007 về việc giao Uỷ ban nhân dân quận Lê Chân thực hiện bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế 'Một cửa' mẫu, hiện đại
06/08/2007 về việc phê duyệt Phương án chuyển Trung tâm Tư vấn thẩm định giá và tài sản thành Công ty Trách nhiệm hữu hạn hai thành viên
02/08/2007 về việc thành lập Tiểu ban chỉ đạo công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ vị thành niên và thanh niên thành phố Hải Phòng
02/08/2007 về việc phê duyệt Đề án Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội quận Lê Chân đến năm 2020
31/07/2007 về việc phê duyệt Đề án Nâng cao chất lượng dân số thông qua tuyên truyền vận động phát hiện, can thiệp sớm tật, bệnh ở thai nhi và sơ sinh giai đoạn 2007 - 2010
31/07/2007 về việc Công bố hết dịch cúm gia cầm trên địa bàn các xã: Hợp Đức, Tân Phong huyện Kiến Thuỵ; Hoà Bình, Giang Biên, Thanh Lương huyện Vĩnh Bảo; thị trấn Tiên Lãng, xã Tiên Minh, xã Đoàn Lập huyện Tiên Lãng thành phố Hải Phòng
31/07/2007 việc phê duyệt Dự toán gói thầu số 5.10 (5.9/SOE) - Hạng mục 5: Học tập kinh nghiệm nước ngoài, thuộc Dự án cải tạo, nâng cấp cơ sở hạ tầng khu dân cư thu nhập thấp thành phố Hải Phòng
31/07/2007 về việc ban hành Chương trình hành động của Uỷ ban nhân dân thành phố thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 19/9/2006 của Ban Thường vụ Thành uỷ
26/07/2007 về việc thành lập Hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ cấp thành phố năm 2008 (Lĩnh vực: Y - Dược)
26/07/2007 về việc thành lập Hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ cấp thành phố năm 2008 (Lĩnh vực: Nông nghiệp)
26/07/2007 về việc thành lập Hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ cấp thành phố năm 2008 (Lĩnh vực: Công nghiệp)
26/07/2007 về việc thành lập Hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ cấp thành phố năm 2008 (Lĩnh vực: Khoa học Xã hội và Nhân văn)
26/07/2007 về việc thành lập Hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ cấp thành phố năm 2008 (Lĩnh vực: Môi trường)
26/07/2007 về việc thành lập Hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ cấp thành phố năm 2008 Lĩnh vực: Thuỷ sản
26/07/2007 về việc thành lập Hội đồng xét công nhận nghề truyền thống, làng nghề, làng nghề truyền thống thành phố Hải Phòng
20/07/2007 về việc cho phép thành lập Hội Cựu thanh niên xung phong thị xã Đồ sơn
20/07/2007 về việc phân loại đơn vị hành chính cấp phường của quận Hồng Bàng
20/07/2007 về việc phân loại đơn vị hành chính cấp phường của quận Ngô Quyền
20/07/2007 về việc phân loại đơn vị hành chính cấp phường của quận Ngô Quyền
20/07/2007 về việc phân loại đơn vị hành chính cấp phường của quận Lê Chân
20/07/2007 về việc phân loại đơn vị hành chính cấp phường của quận Hải An
20/07/2007 về việc phân loại đơn vị hành chính cấp phường của quận Kiến An
20/07/2007 về việc phân loại đơn vị hành chính cấp phường của thị xã Đồ Sơn
20/07/2007 về việc phân loại đơn vị hành chính cấp xã của huyện Thuỷ Nguyên
20/07/2007 về việc phân loại đơn vị hành chính cấp xã của huyện An Dương
20/07/2007 về việc phân loại đơn vị hành chính cấp xã của huyện Kiến Thuỵ
20/07/2007 về việc phân loại đơn vị hành chính cấp xã của huyện An Lão
20/07/2007 về việc phân loại đơn vị hành chính cấp xã của huyện Vĩnh Bảo
20/07/2007 về việc phân loại đơn vị hành chính cấp xã của huyện Tiên Lãng
20/07/2007 về việc phân loại đơn vị hành chính cấp xã của huyện Cát Hải
20/07/2007 về việc Quy định mức thu tiền nước đối với tổ chức, cá nhân sử dụng nước từ công trình thuỷ lợi cấp cho các nhà máy, các trạm cấp nước sinh hoạt trên địa bàn thành phố Hải Phòng
17/07/2007 về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Quyết định số 30/QĐ-TTg ngày 10/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ, tại thành phố Hải Phòng
17/07/2007 về việc cho phép Chi cục Thú y thành lập Trạm Thú y Cát Hải và 3 Trạm kiểm dịch động vật thuộc Chi cục
12/07/2007 ban hành Quy định về tuyển dụng viên chức sự nghiệp nhà nước tại thành phố Hải Phòng
11/07/2007 về việc phê duyệt Quy hoạch nhà hàng karaoke, vũ trường tại thành phố Hải Phòng giai đoạn 2007 - 2020
10/07/2007 về việc thành lập Hội đồng Phát triển bền vững thành phố Hải Phòng và phê duyệt Quy chế hoạt động của Hội đồng
10/07/2007 về việc thành lập Thanh tra Sở Thuỷ sản Hải Phòng
09/07/2007 phê duyệt Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật và nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho cán bộ, nhân dân ở Hải Phòng từ năm 2007 đến năm 2010
06/07/2007 về việc điều chỉnh mức phụ cấp cho cán bộ làm công tác phòng chống tệ nạn xã hội tại các Phòng Nội vụ- Lao động Thương binh và Xã hội các quận, huyện, thị xã
03/07/2007 về việc giao nhiệm vụ quản lý khai thác đường ô tô vào cảng Đình Vũ thành phố Hải Phòng
02/07/2007 về việc chuyển Công ty Xây dựng và Phát triển nhà thành Công ty Cổ phần Xây dựng - Phát triển nhà
02/07/2007 về việc phê duyệt Đề cương Đề án: Quy hoạch phát triển mạng lưới xăng dầu trên thành phố Hải Phòng đến năm 2020
02/07/2007 về việc phê duyệt Đề cương Đề án: Quy hoạch phát triển mạng lưới chợ trên thành phố Hải Phòng đến năm 2020
02/07/2007 về việc thành lập Chi cục Hợp tác xã và Phát triển nông thôn
29/06/2007 về việc nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ
29/06/2007 về việc nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ
29/06/2007 về việc kiện toàn tổ chức cán bộ Ban quản lý Khu dự trữ sinh quyển quần đảo Cát Bà
29/06/2007 về việc nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ
26/06/2007 về việc nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ
22/06/2007 về việc kiện toàn tổ chức bộ máy đối với Trung tâm Lưu trữ thành phố thuộc Văn phòng Uỷ ban nhân dân thành phố
20/06/2007 ban hành Chương trình Xúc tiến vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài của thành phố Hải Phòng giai đoạn 2007-2010
19/06/2007 công nhận các xã, thị trấn đạt Chuẩn Quốc gia về Y tế xã năm 2007 - 2009
19/06/2007 về việc giá thóc thu thuế sử dụng đất nông nghiệp năm 2007
18/06/2007 về việc Công bố dịch cúm gia cầm tại thị trấn Tiên Lãng và xã Tiên Minh huyện Tiên Lãng thành phố Hải Phòng
15/06/2007 Về việc ban hành Qui định tạm thời chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Thi đua - Khen thưởng thành phố Hải Phòng
15/06/2007 về việc thành lập Bệnh viện đa khoa quận Hồng Bàng trực thuộc Sở Y tế Hải Phòng
15/06/2007 Về việc thành lập Bệnh viện đa khoa quận Ngô Quyền trực thuộc Sở Y tế Hải Phòng
15/06/2007 về việc thành lập Bệnh viện đa khoa quận Lê Chân trực thuộc Sở Y tế Hải Phòng
15/06/2007 về việc thành lập Bệnh viện đa khoa quận Hải An trực thuộc Sở Y tế Hải Phòng
15/06/2007 về việc thành lập Bệnh viện đa khoa huyện Thủy Nguyên trực thuộc Sở Y tế Hải Phòng
15/06/2007 về việc thành lập Bệnh viện đa khoa huyện Vĩnh Bảo trực thuộc Sở Y tế Hải Phòng
15/06/2007 về việc thành lập Bệnh viện đa khoa huyện Tiên Lãng trực thuộc Sở Y tế Hải Phòng
15/06/2007 về việc thành lập Bệnh viện đa khoa huyện An Lão trực thuộc Sở Y tế Hải Phòng
15/06/2007 về việc thành lập Bệnh viện đa khoa huyện An Dương trực thuộc Sở Y tế Hải Phòng
15/06/2007 về việc thành lập Bệnh viện đa khoa huyện Kiến Thụy trực thuộc Sở Y tế Hải Phòng
15/06/2007 về việc thành lập Bệnh viện đa khoa thị xã Đồ Sơn trực thuộc Sở Y tế Hải Phòng
15/06/2007 về việc thành lập Trung tâm Y tế dự phòng quận Hồng Bàng trực thuộc Sở Y tế Hải Phòng
15/06/2007 về việc thành lập Trung tâm Y tế dự phòng quận Ngô Quyền trực thuộc Sở Y tế Hải Phòng
15/06/2007 về việc thành lập Trung tâm Y tế dự phòng quận Lê Chân trực thuộc Sở Y tế Hải Phòng
15/06/2007 về việc thành lập Trung tâm Y tế dự phòng quận Hải An trực thuộc Sở Y tế Hải Phòng
15/06/2007 về việc thành lập Trung tâm Y tế dự phòng huyện Thủy Nguyên trực thuộc Sở Y tế Hải Phòng
15/06/2007 về việc thành lập Trung tâm Y tế dự phòng huyện Tiên Lãng trực thuộc Sở Y tế Hải Phòng
15/06/2007 về việc thành lập Trung tâm Y tế dự phòng huyện Vĩnh Bảo trực thuộc Sở Y tế Hải Phòng
15/06/2007 về việc thành lập Trung tâm Y tế dự phòng huyện An Lão trực thuộc Sở Y tế Hải Phòng
15/06/2007 về việc thành lập Trung tâm Y tế dự phòng huyện An Dương trực thuộc Sở Y tế Hải Phòng
15/06/2007 về việc thành lập Trung tâm Y tế dự phòng huyện Kiến Thụy trực thuộc Sở Y tế Hải Phòng
15/06/2007 về việc thành lập Trung tâm Y tế dự phòng thị xã Đồ Sơn trực thuộc Sở Y tế Hải Phòng
15/06/2007 về việc huy động vốn đóng góp để đầu tư xây dựng hệ thống cấp nước Kiến An
15/06/2007 về việc huy động vốn đóng góp để đầu tư xây dựng hệ thống cấp nước phường Nam Hải, quận Hải An.
15/06/2007 về việc giao chỉ tiêu thu quỹ phòng chống lụt bão năm 2007
14/06/2007 Về việc ban hành Quy chế trang bị, sử dụng, bảo quản máy thông tin liên lạc vô tuyến sóng ngắn cho tàu cá của thành phố Hải Phòng
11/06/2007 về việc phê duyệt suất vốn đầu tư trồng, chăm sóc bảo vệ rừng và khoanh nuôi, xúc tiến tái sinh rừng tại Vườn quốc gia Cát Bà giai đoạn 2007- 2010
06/06/2007 về việc bổ sung nhiệm vụ tư vấn, giáo dục và trợ giúp việc làm cho người sau cai nghiện đối với Tổng đội thanh niên xung phong Hải Phòng
05/06/2007 về việc phân bổ vốn cho vay từ nguồn Quỹ Quốc gia hỗ trợ việc làm do ngân sách thành phố cấp năm 2007
04/06/2007 về việc thành lập Trường Trung cấp nghề Xây dựng
30/05/2007 về việc Công bố dịch cúm gia cầm tại xã Hợp Đức huyện Kiến Thụy và xã Hòa Bình huyện Vĩnh Bảo thành phố Hải Phòng
21/05/2007 về việc công nhận danh hiệu 'Gia đình văn hoá tiêu biểu cấp thành phố năm 2006'
21/05/2007 phê duyệt Đề cương nhiệm vụ lập kế hoạch tái định cư chi tiết Hợp phần quản lý chất thải rắn thuộc Dự án thoát nước mưa, nước thải và quản lý chất thải rắn thành phố Hải Phòng giai đoạn I
16/05/2007 về việc thành lập Ban chỉ đạo thành phố về điều tra thực trạng việc làm và thất nghiệp năm 2007
15/05/2007 về việc trích ngân sách thực hiện Chương trình xóa đói giảm nghèo năm 2007
14/05/2007 về việc phê duyệt Đề án Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế- xã hội quận Kiến An đến năm 2020
08/05/2007 về việc uỷ quyền bổ nhiệm Kế toán trưởng, giao nhiệm vụ Phụ trách kế toán cấp sở và tương đương của thành phố Hải Phòng
08/05/2007 về việc ban hành Bảng Hệ số phụ cấp Kế toán trưởng, Phụ trách kế toán trong các đơn vị kế toán thuộc cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp của thành phố Hải Phòng
02/05/2007 về việc mức thu tiền xây dựng trường học năm học 2006-2007
27/04/2007 về việc Phê duyệt đề án Rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch phát triển nông nghiệp, nông thôn Hải Phòng đến năm 2020
27/04/2007 về việc phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất Khu nhà ở cho công nhân và chuyên gia nước ngoài làm việc tại Khu Công nghiệp Đồ Sơn.
27/04/2007 Về việc phê duyệt điều chỉnh cơ cấu quy hoạch mở rộng cụm công nghiệp Cầu Kiền (tỷ lệ 1/10.000).
25/04/2007 về việc thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành thành phố Hải Phòng.
19/04/2007 về việc ban hành Quy định tạm thời một số chính sách dân số, gia đình và trẻ em trên địa bàn thành phố Hải Phòng
16/04/2007 Về việc điều chỉnh vốn sự nghiệp thực hiện Chương trình chăm sóc trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt năm 2007.
13/04/2007 về việc phân bổ kế hoạch vốn quy hoạch năm 2007
11/04/2007 về việc phê duyệt Đề án xây dựng cơ sở dữ liệu các hợp tác xã, tổ hợp tác và xí nghiệp tập thể trên địa bàn thành phố Hải Phòng.
11/04/2007 về việc tổ chức cuộc thi Sáng tác mẫu biểu tượng thành phố Hải Phòng, thành lập Ban tổ chức và Hội đồng giám khảo cuộc thi.
11/04/2007 về việc phê duyệt phân bổ kinh phí phòng chống HIV/AIDS năm 2007
30/03/2007 ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Tôn giáo thành phố Hải Phòng.
29/03/2007 về việc phê duyệt kế hoạch tuyển sinh đào tạo năm 2007.
28/03/2007 về việc ban hành Quy định đầu tư nguồn lực tài chính cho Chương trình dân số, gia đình, trẻ em và chế độ, chính sách đối với cán bộ dân số gia đình và trẻ em xã, phường, thị trấn và cộng tác viên địa bàn.
23/03/2007 về việc cho phép thành lập Hội Tâm năng dưỡng sinh- Phục hồi sức khỏe thành phố Hải Phòng.
21/03/2007 về việc ban hành Quy định tạm thời về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra thành phố Hải Phòng.
15/03/2007 Về việc phê duyệt Chương trình đẩy mạnh xã hội hoá hoạt động thể dục thể thao thực hiện Nghị quyết số 05/2005/NQ-CP ngày 18/4/2005 của Chính phủ và Nghị quyết số 14/2006/NQ-HĐND ngày 21/7/2006 của Hội đồng nhân dân thành phố.
15/03/2007 Về việc phê duyệt Chương trình đẩy mạnh xã hội hoá hoạt động giáo dục - đào tạo thực hiện Nghị quyết số 05/2005/NQ-CP ngày 18/4/2005 của Chính phủ và Nghị quyết số 14/2006/NQ-HĐND ngày 21/7/2006 của Hội đồng nhân dân thành phố.
13/03/2007 về việc ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hải Phòng.
08/03/2007 Về việc điều chỉnh chế độ phụ cấp đối với cán bộ không chuyên trách ở phường, xã, thị trấn, thôn, khu dân cư.
02/03/2007 Về việc phê duyệt Chương trình đẩy mạnh xã hội hoá hoạt động y tế thực hiện Nghị quyết số 05/2005/NQ-CP ngày 18/4/2005 của Chính phủ và Nghị quyết số 14/2006/NQ-HĐND ngày 21/7/2006 của Hội đồng nhân dân thành phố.
02/03/2007 Về việc phê duyệt Chương trình đẩy mạnh xã hội hoá hoạt động văn hoá thực hiện Nghị quyết số 05/2005/NQ-CP ngày 18/4/2005 của Chính phủ và Nghị quyết số 14/2006/NQ-HĐND ngày 21/7/2006 của Hội đồng nhân dân thành phố.
01/03/2007 Về việc ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thương mại thành phố Hải Phòng.
01/03/2007 Về việc thành lập Ban Chỉ đạo tổng điều tra các cơ sở kinh tế, hành chính, sự nghiệp năm 2007.
14/02/2007 Về việc ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thể dục thể thao thành phố Hải Phòng.
13/02/2007 Về việc ban hành Qui chế Huy động vốn đóng góp của cộng đồng dân cư được hưởng lợi từ Dự án Cải tạo, nâng cấp cơ sở hạ tầng khu dân cư thu nhập thấp thành phố Hải Phòng
06/02/2007 Phê duyệt đề cương Đề án thành lập quận Dương Kinh và quận Đồ Sơn.
02/02/2007 về việc giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng kinh phí quản lý hành chính năm 2007 cho các cơ quan quản lý nhà nước thuộc thành phố quản lý.
24/01/2007 về việc ban hành Quy định thực hiện Quyết định số 308/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về Quy chế thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội tại thành phố Hải Phòng.
30/12/2006 Mục lục công báo năm 2006
25/12/2006 về việc Ban hành giá đất thực hiện trên địa bàn thành phố Hải Phòng năm 2007.
19/12/2006 việc phê duyệt quy hoạch chi tiết và ban hành Điều lệ quản lý xây dựng công viên hai đầu cầu Bính, thành phố Hải Phòng.
15/12/2006 về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển thể dục thể thao thành phố Hải Phòng đến năm 2020.
08/12/2006 về việc ban hành Điều lệ quản lý xây dựng Khu công nghiệp Đình Vũ thành phố Hải Phòng.
29/11/2006 về việc quy định một số nội dung sử dụng tiền chuyển quyền sử dụng đất, tiền bán nhà xưởng và các công trình khác khi tổ chức kinh tế di dời trụ sở, cơ sở sản xuất kinh doanh theo quy hoạch.
28/11/2006 ban hành Quy chế xây dựng, thẩm định, ban hành kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật của Uỷ ban nhân dân thành phố Hải Phòng.
24/11/2006 về việc giao chỉ tiêu kế hoạch dân số - kế hoạch hoá gia đình năm 2007 cho các quận, huyện, thị xã.
22/11/2006 về việc bổ sung nội dung khoán chi trong việc quản lý, xử lý hàng tịch thu sung quỹ nhà nước do vi phạm hành chính.
20/11/2006 về việc ban hành Quy định trang bị, quản lý sử dụng điện thoại cố định, điện thoại di động phục vụ công tác đối với đơn vị hành chính cấp xã và các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn thành phố Hải Phòng.
15/11/2006 về việc khoán chi trong việc quản lý, xử lý hàng tịch thu sung quỹ nhà nước do vi phạm hành chính.
08/11/2006 về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của các Chương trình khoa học và công nghệ có mục tiêu phục vụ phát triển kinh tế - xã hội thành phố Hải Phòng giai đoạn 2006 - 2010.
03/11/2006 ban hành Quy định về ghi nợ và xoá ghi nợ tiền sử dụng đất khi cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở cho hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn thành phố Hải Phòng.
02/11/2006 về việc thành lập Hội đồng thẩm định phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố.
30/10/2006 về việc Ban hành tiêu chí 'Công nghiệp hoá, hiện đại hoá giai đoạn 2006 - 2010' đối với các xã, thị trấn, các huyện trên địa bàn thành phố Hải Phòng.
30/10/2006 về việc phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Đầu tư phát triển Hải Phòng.
26/10/2006 về việc kiện toàn tổ chức hệ thống Thanh tra Xây dựng thành phố Hải Phòng.
25/10/2006 về việc giao chỉ tiêu biên chế công chức dự bị năm 2006.
24/10/2006 về việc ban hành Quy định về thủ tục, thời hạn và lệ phí giải quyết các việc về Hộ tịch, Lý lịch tư pháp, Công chứng, Chứng thực theo cơ chế 'Một cửa' trên địa bàn thành phố Hải Phòng.
12/10/2006 về việc ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hải Phòng.
12/10/2006 về việc phân cấp quản lý nhà nước và cấp phép một số hoạt động Văn hoá thông tin quận Hồng Bàng.
11/10/2006 về việc kiện toàn và đổi tên Tiểu ban Nghiên cứu đặt tên đường phố thành Hội đồng Tư vấn đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng thành phố Hải Phòng.
09/10/2006 công nhận các xã, phường đạt Chuẩn quốc gia về y tế xã năm 2006 - 2008.
06/10/2006 về việc uỷ quyền cho Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức cá nhân nước ngoài.
05/10/2006 ban hành Quy định về thủ tục và thời hạn giải quyết một số việc thuộc chức năng, nhiệm vụ của Sở Nội vụ, tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả theo cơ chế 'Một cửa
05/10/2006 về việc ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa - Thông tin thành phố Hải Phòng.
04/10/2006 về việc thành lập Đoàn Kiểm tra liên ngành của thành phố kiểm tra, rà soát và xử lý các quy định thủ tục hành chính trên địa bàn thành phố Hải Phòng.
03/10/2006 về việc giao chỉ tiêu biên chế sự nghiệp giáo dục và đào tạo năm học 2006-2007.
03/10/2006 về việc ban hành Quy chế tuyển dụng công chức cấp xã.
26/09/2006 về việc chia tách thôn 8, xã Kiến Quốc, huyện Kiến Thuỵ.
26/09/2006 về việc chia tách khu dân cư Nguyễn Trãi thuộc phường Máy Tơ quận Ngô Quyền.
15/09/2006 Quyết định số 2054/2006/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định về trình tự, thủ tục hành chính thực hiện việc giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn thành phố Hải Phòng.
12/09/2006 về việc giao Công ty Công trình công cộng và Xây dựng Hải Phòng nhiệm vụ quản lý các công trình công cộng trên địa bàn quận Kiến An.
12/09/2006 về việc thành lập Hội đồng sơ tuyển thi nâng ngạch chuyên viên chính và tương đương đối với công chức, viên chức thành phố Hải Phòng.
11/09/2006 về việc ban hành Quy định tạm thời về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giao thông công chính thành phố Hải Phòng.
08/09/2006 về việc cho phép thành lập Hội Nạn nhân chất độc da cam/Điôxin huyện Tiên Lãng.
08/09/2006 về việc thành lập Hội đồng tuyển dụng công chức, công chức dự bị thành phố Hải Phòng.
05/09/2006 về việc ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Hải Phòng.
29/08/2006 về việc thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án thành lập quận phía Nam thành phố và nâng cấp thị xã Đồ Sơn thành quận
25/08/2006 về việc kiện toàn tổ chức bộ máy, bổ sung nhiệm vụ đối với Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản thành phố Hải Phòng
21/08/2006 về việc ban hành Quy định về tuyển dụng, sử dụng, đào tạo và quản lý công chức dự bị tại thành phố Hải Phòng
15/08/2006 về việc chuyển giao, tiếp nhận nhà ở thuộc sở hữu nhà nước do các đơn vị tự quản trên địa bàn quận Ngô Quyền chuyển giao sang Sở Xây dựng Hải Phòng và Công ty Kinh doanh nhà quản lý (đợt 1)
15/08/2006 về việc ban hành quy định về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi giữa ngân sách các cấp chính quyền địa phương năm 2007
15/08/2006 về việc ban hành định mức phân bổ dự toán chi ngân sách thường xuyên năm 2007
14/08/2006 về việc ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Tổ chức pháp chế ở các cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân thành phố
14/08/2006 về việc phê duyệt kế hoạch và cơ chế hỗ trợ nông dân xây dựng trang trại chăn nuôi gà công nghiệp theo phhhương thức gia công trên địa bàn thành phố Hải Phòng năm 2006 - 2007
11/08/2006 về việc chuyển giao, tiếp nhận nhà ở thuộc sở hữu nhà nước do các đơn vị tự quản trên địa bàn quận Lê Chân chuyển giao sang Sở Xây dựng Hải Phòng và Công ty Kinh doanh nhà quản lý (đợt 1)
10/08/2006 về việc ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế Hải Phòng
10/08/2006 Về việc phê duyệt Chiến lược Phát triển bền vững(Chương trình Nghị sự 21) thành phố Hải Phòng giai đoạn 2006 - 2010,định hướng đến 2020
10/08/2006 Về việc thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện nội dung hợp tác hành lang kinh tế Vân Nam - Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh của thành phố Hải Phòng.
08/08/2006 Ban hành Quy định về trình tự, thủ tục và tổ chức thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố
03/08/2006 Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng đấu giá quyền sử dụng đất thành phố Hải Phòng
01/08/2006 Về việc điều chỉnh, bổ sung danh sách địa phương được đầu tư xây dựng công trình cấp nước sạch nông thôn thuộc Dự án đầu tư công trình cấp nước sạch nông thôn Hải Phòng giai đoạn 2003- 2005
21/07/2006 Về việc ban hành Bảng Hệ số phụ cấp chức vụ lãnh đạo tạm thời đối với một số đơn vị sự nghiệp của thành phố Hải Phòng
21/07/2006 Về việc ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Hải Phòng
21/07/2006 Về việc công bố hết dịch Lở mồm long móng gia súc trên địa bàn xã Cao Minh, xã Tam Cường huyện Vĩnh Bảo thành phố Hải Phòng
20/07/2006 Về việc giao bổ sung nhiệm vụ cho Trung tâm Lưu trữ thành phố.
17/07/2006 Phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất mở rộng khu dân cư tại Khe Sâu, xã Trân Châu, huyện Cát Hải phục vụ di dân vùng lõi Vườn Quốc gia Cát Bà.
14/07/2006 Về việc xử lý văn bản quy phạm pháp luật
12/07/2006 Về việc chuyển nhiệm vụ quản lý vốn các đồ án quy hoạch thành phố từ Ban Quản lý Công trình xây dựng phát triển đô thị về Sở Xây dựng
12/07/2006 Về việc kiện toàn chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy Vườn quốc gia Cát bà, huyện Cát Hải, thành phố Hải Phòng
11/07/2006 Về việc thành lập Ban chuẩn bị Đề án xây dựng hiện đại hóa hệ thống trụ sở các cơ quan hành chính nhà nước các cấp thành phố Hải Phòng giai đoạn 2006 - 2010
05/07/2006 Về việc điều chỉnh kế hoạch vốn xây dựng cơ bản từ nguồn vay Ngân hàng Đầu tư và Phát triển
04/07/2006 Về việc giao Ủy ban nhân dân quận Hồng Bàng thực hiện thí điểm mô hình “bộ phận tiếp nhận và trả kết quả” mẫu, hiện đại
03/07/2006 Về việc giao chỉ tiêu biên chế hành chính,sự nghiệp năm 2006.
03/07/2006 Về việc công bố hết dịch Lở mồm long móng gia súc trên địa bàn xã Mỹ Đức huyện An Lão thành phố Hải Phòng
03/07/2006 Về việc quy định mức thu một phần viện phí khám chữa bệnh tại các cơ sở khám chữa bệnh công lập theo xếp hạng đơn vị sự nghiệp y tế
07/06/2006 Về việc phát hành công báo của thành phố
01/01/1980 Về việc ban hành Quy chế tổ chức các kỳ họp của Uỷ ban nhân dân thành phố
01/01/1980 Về việc thành lập Ban Chỉ đạo điều hành cung ứng điện thành phố Hải Phòng.
01/01/1980 Quyết định số 1385/QĐ-UBND về chức danh và chế độ phụ cấp đối với cán bộ không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn, thôn, tổ dân phố trên địa bàn thành phố Hải Phòng
01/01/1970 Về việc Quy định mức thu học phí đối với giáo dục mầm non,phổ thông công lập, giáo dục thường xuyên chương trình giáo dục đại trà trên địa bàn thành phố Hải Phòng năm học 2014 - 2015
01/01/1970 Ban hành Quy chế theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ do Ủy ban nhân dân thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố và nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao
01/01/1970 Phê duyệt đề cương, dự toán kinh phí dự án Điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Vĩnh Bảo đến năm 2025
01/01/1970 Về việc ban hành Quy định quản lý và sử dụng Quỹ phòng, chống tội phạm thành phố Hải Phòng
01/01/1970 Ban hành Quy định về bảng giá đất thành phố Hải Phòng 05 năm (2015-2019)
01/01/1970 Về việc ban hành Quy định về bảng giá đất thành phố Hải Phòng 05 năm (2015-2019)
01/01/1970 về việc phê duyệt giá dịch vụ xe ra, vào Bến xe khách Tiên Lãng do Hạt quản lý đường bộ huyện Tiên Lãng quản lý
01/01/1970 Ban hành Tiêu chí đánh giá trách nhiệm người đứng đầu Ủy ban nhân dân quận, Ủy ban nhân dân phường trong công tác quản lý đô thị trên địa bàn thành phố Hải Phòng.
01/01/1970 Về việc chuyển Ban Quản lý công trình xây dựng phát triển đô thị thuộc Sở Xây dựng về trực thuộc Ủy ban nhân dân thành phố
01/01/1970 Về việc ủy quyền cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh cho doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao trên địa bàn thành phố Hải Phòng
UBND HUYỆN TIÊN LÃNG
26/09/2016 Ban hành quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng thành phố Hải Phòng
UBND HUYỆN VĨNH BẢO
24/10/2007 về việc ban hành quy chế xây dựng, thẩm định và ban hành văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền của ủy ban nhân dân huyện Vĩnh Bảo
PHẦN VĂN BẢN KHÁC
UBND THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
01/01/1970 Ban hành Quy chế về hoạt động, tổ chức sản xuất, phát sóng chuyên mục “Dân hỏi – Giám đốc Sở trả lời” trên sóng Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng

© Bản quyền thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng.
Địa chỉ: 18 Hoàng Diệu, Hồng Bàng, TP. Hải Phòng.
Điện thoại: 080.31216 - 080.31261 - Fax: 031.842368
Email:congbaohp@haiphong.gov.vn
® Ghi rõ nguồn "Công báo thành phố Hải Phòng" khi sử dụng lại thông tin từ website này