image banner
Số 12-2023, năm 2023 ngày 31/12/2023
Ngày ban hành Trích yếu  
PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
HĐND THÀNH PHỐ
22/07/2020 Về việc đặt tên đường và công trình công cộng trên địa bàn thành phố Hải Phòng
22/07/2020 Quy định mức học phí năm học 2020-2021 đối với các trường đại học, cao đẳng, trung cấp công lập thuộc thành phố Hải Phòng quản lý
22/07/2020 Quy định mức học phí năm học 2020 - 2021 đối với các trường công lập (giáo dục mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên) trên địa bàn thành phố Hải Phòng
22/07/2020 Quy định mức thưởng đối với vận động viên, huấn luyện viên thể thao thành phố Hải Phòng đạt thành tích tại các giải thể thao khu vực và quốc tế
22/07/2020 Phân bổ kinh phí đảm bảo trật tự an toàn giao thông và mức chi bồi dưỡng cho lực lượng thực hiện nhiệm vụ đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố Hải Phòng
22/07/2020 Nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng cuối năm 2020 trên địa bàn thành phố
22/07/2020 Chương trình giám sát năm 2021 của Hội đồng nhân dân thành phố khóa XV, nhiệm kỳ 2016-2021
22/07/2020 Thu tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa trên địa bàn thành phố Hải Phòng
22/07/2020 Quyết định chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng Trung tâm Hành chính - Chính trị quận Ngô Quyền
22/07/2020 Quyết định chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng tuyến đê tả sông Cấm đoạn từ Km25+100 đến Km31-741 tại huyện Thủy Nguyên
22/07/2020 Cho ý kiến về Dự kiến lần thứ 2 Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025
22/07/2020 Dự kiến Kế hoạch đầu tư công thành phố năm 2021
22/07/2020 Điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020 (lần thứ 4)
22/07/2020 Điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công năm 2020
22/07/2020 Cho ý kiến điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án phát triển giao thông đô thị thành phố Hải Phòng sử dụng vốn vay ODA của Ngân hàng Thế giới
22/07/2020 Thông qua nội dung giải quyết vấn đề phát sinh giữa kỳ họp thứ 13 và kỳ họp thứ 14 của Hội đồng nhân dân thành phố
19/07/2019 Về nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng cuối năm 2019 trên địa bàn thành phố
19/07/2019 Về Chương trình giám sát năm 2020 của Hội đồng nhân dân thành phố khóa XV, nhiệm kỳ 2016 -2021
19/07/2019 Phê chuẩn điều chỉnh quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; quyết toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2017
19/07/2019 Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều quy định tại Nghị quyết số 152/NQ-HĐND ngày 13/12/2016 của Hội đồng nhân dân thành phố về Quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ điều tiết các khoản thu giữa ngân sách các cấp chính quyền địa phương năm 2017
19/07/2019 Quy định cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất rau, quả trên địa bàn thành phố Hải Phòng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030
19/07/2019 Quy định mức chi hỗ trợ đối với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp xã và Ban Công tác Mặt trận ở khu dân cư thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” trên địa bàn thành phố Hải Phòng
19/07/2019 Quy định mức hỗ trợ kinh phí cho người cai nghiện ma túy tự nguyện tại các cơ sở cai nghiện ma túy công lập trên địa bàn thành phố Hải Phòng
19/07/2019 Quy định mức thu học phí năm học 2019 - 2020 đối với các trường công lập (giáo dục mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên) trên địa bàn thành phố Hải Phòng
19/07/2019 Quy định mức chi cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức và người hoạt động không chuyên trách thành phố Hải Phòng
19/07/2019 Tán thành chủ trương sắp xếp các đơn vị hành chính xã, phường trên địa bàn thành phố Hải Phòng giai đoạn 2019 - 2021
19/07/2019 Sắp xếp, sáp nhập thôn, tổ dân phố trên địa bàn thành phố Hải Phòng giai đoạn từ năm 2019 đến năm 2030
19/07/2019 Quy định mức hỗ trợ kinh phí thủy lợi nội đồng trên địa bàn thành phố Hải Phòng
19/07/2019 Về cơ chế, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động làm việc tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc thành phố Hải Phòng chịu tác động trực tiếp trong quá trình sắp xếp lại tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế
19/07/2019 Quyết định chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng tu bổ, tôn tạo quần thể di tích Bến K15, quận Đồ Sơn, thành phố Hải Phòng
19/07/2019 Quyết định chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng, sửa chữa Trường Trung học phổ thông Ngô Quyền
19/07/2019 Quyết định chủ trương đầu tư Dự án đầu tư giải phóng mặt bằng Tòa án nhân dân quận Kiến An giai đoạn II, làm sân, đường vào, cổng, tường rào
19/07/2019 Quyết định chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng mới đơn nguyên 2 Tòa án nhân dân quận Ngô Quyền và tu bổ, bảo tồn lại tòa nhà Pháp phía trước
19/07/2019 Quyết định chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng Hội trường xét xử thân thiện, phòng làm việc của thẩm phán và thư ký Tòa Gia đình và người chưa thành niên, Trung tâm lưu trữ hồ sơ Tòa án nhân dân thành phố
19/07/2019 Quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu tái định cư Bắc sông Cấm
19/07/2019 Quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án đầu tư cải tạo, nâng cấp tuyến đường từ ngã ba Đoàn Lập - cầu Hàn - Quốc lộ 37
19/07/2019 Điều chỉnh, bổ sung (lần thứ 2) Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016 - 2020
19/07/2019 Thông qua việc điều chỉnh, bổ sung danh mục các dự án đầu tư có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, danh mục các dự án đầu tư phải thu hồi đất; mức vốn ngân sách nhà nước dự kiến cấp cho việc bồi thường, giải phóng mặt bằng trên địa bàn thành phố năm 2019
10/12/2018 Về việc phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, quyết toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2017
10/12/2018 Về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; thu, chi ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách địa phương năm 2019
10/12/2018 Thông qua danh mục các công trình, dự án phải thu hổi đất; dự án, công trình cần chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa; mức vốn ngân sách Nhà nước dự kiến cấp cho việc bồi thường; hỗ trợ, giải phóng mặt bằng trên địa bàn thành phố năm 2019
10/12/2018 Thông qua việc điều chỉnh giá một số loại đất thuộc Bảng giá đất thành phố Hải Phòng 05 năm (2015 - 2019) trên địa bàn 07 huyện
10/12/2018 Thông qua kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2019 của Hội đồng nhân dân thành phố khóa XV, nhiệm kỳ 2016-2021
10/12/2018 Thông qua Quy hoạch chi tiết phát triển hệ thống cảng, bến thủy nội địa thành phố Hải Phòng đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030
10/12/2018 Thông qua Chương trình phát triển nhà ở thành phố Hải Phòng đến năm 2020, năm 2025 và năm 2030
10/12/2018 Thông qua Đề án thí điểm đường phố đi bộ tại tuyến đường hai bờ sông Tam Bạc
10/12/2018 Thông qua Đề án phát triển giao thông vận tải nhằm giảm ùn tắc giao thông và ô nhiễm môi trường trên đảo Cát Bà đến năm 2025
10/12/2018 Thông qua Đề án giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi trên địa bàn thành phố Hải Phòng giai đoạn 2018 - 2020
10/12/2018 Về việc quy định một số loại phí, lệ phí trên địa bàn thành phố Hải Phòng
08/12/2018 thông qua danh mục các dự án đầu tư có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ; danh mục các dự án đầu tư phải thu hồi đất, mức vốn ngân sách Nhà nước dự kiến cấp cho việc bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng trên địa bàn thành phố năm 2018
12/07/2018 Về nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh thành phố năm 2018 thực hiện trong 6 tháng cuối năm
12/07/2018 Về cơ chế hỗ trợ vật tư (xi măng, gạch lát vỉa hè, pha đèn chiếu sáng và cây xanh) để cải tạo, nâng cấp hè, đường ngõ đã xuống cấp trên địa bàn các quận thuộc thành phố
12/07/2018 Quy định cơ chế chính sách trong phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng học sinh giỏi; tuyển chọn, sử dụng, đãi ngộ đội ngũ giáo viên giỏi trong lĩnh vực đào tạo, bồi dưỡng học sinh giỏi quốc gia, quốc tế thành phố Hải Phòng
12/07/2018 Quy định mức học phí năm học 2018 - 2019 đối với các trường công lập (giáo dục mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên) trên địa bàn thành phố Hải Phòng
12/07/2018 Về phân cấp quản lý tài sản công thuộc phạm vi quản lý của thành phố Hải Phòng
12/07/2018 Quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị sử dụng ngân sách địa phương
12/07/2018 Quy định chế độ bồi dưỡng đối với người làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh tại các cơ quan, đơn vị thuộc thành phố; Quy định mức trích kinh phí từ các khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã thực nộp vào ngân sách Nhà nước trên địa bàn thành phố Hải Phòng
12/07/2018 Về chế độ chi hỗ trợ đối với lao động hợp đồng vị trí nấu ăn trong các cơ sở giáo dục mầm non công lập trên địa bàn thành phố Hải Phòng
12/07/2018 Về việc quy định một số loại phí, lệ phí thuộc thẩm quyền Hội đồng nhân dân thành phố trên địa bàn thành phố Hải Phòng
12/07/2018 Về việc thông quaQuy hoạch phát triển điện lực thành phố Hải Phònggiai đoạn 2016-2025, có xét đến năm 2035 – Hợp phần 1: Quy hoạch phát triển hệ thống điện 110kV
12/07/2018 Về Chương trình giám sát năm 2019 của HĐND thành phố khóa XV (Nhiệm kỳ 2016 - 2021)
12/07/2018 Về việc ban hành Chương trình việc làm thành phố Hải Phòng giai đoạn 2018 - 2020
12/07/2018 Về nhiệm vụ, giải pháp tăng cường công tác bảo đảm an toàn thực phẩm trên địa bàn thành phố Hải Phòng giai đoạn 2018 – 2020, định hướng đến năm 2030
12/07/2018 Về việc điều chỉnh quyết toán ngân sách nhà nước thành phố Hải Phòng năm 2016
12/07/2018 Về việc quy định thời hạn phê chuẩn quyết toán ngân sách cấp huyện, cấp xã và thời hạn UBND các cấp gửi báo cáo quyết toán ngân sách đến Ban của HĐND, Thường trực HĐND và HĐND cùng cấp
12/07/2018 Thông qua bổ sung danh mục các công trình, dự án phải thu hồi đất năm 2018; dự án, công trình cần chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ; mức vốn ngân sách Nhà nước dự kiến cấp cho việc bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng trên địa bàn thành phố năm 2018
13/12/2017 về việc thông qua kê hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2017 của Hội đồng nhân dân thành phố khóa XV, nhiệm kỳ 2016-2021
08/12/2017 thông qua Kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2018 của Hội đồng nhân dân thành phố khóa XV, nhiệm kỳ 2016 - 2021
08/12/2017 thông qua Quy hoạch phát triển giáo dục phổ thông và mầm non thành phố Hải Phòng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030
08/12/2017 về công trợ kinh phí trùng tu, tôn tạo di tích lịch sử - văn hóa xếp hạng cấp thành phố giai đoạn 2018 - 2025
08/12/2017 về điều chỉnh quyết toán ngân sách nhà nước thành phố Hải Phòng năm 2015
08/12/2017 về sửa đổi Nghị quyết số 148/2016/NQ-HĐND ngày 13/12/2016 của Hội đồng nhân dân thành phố về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ, tiện ích công cộng trong khu vực cửa khẩu cảng biển Hải Phòng
08/12/2017 về Quyết định phân cấp nguồn thu tiền chậm nộp cho ngân sách các cấp chính quyền địa phương
08/12/2017 về nhiệm vụ, giải pháp phát triển công nghiệp và thương mại thành phố Hải Phòng giai đoạn 2017 - 2020, định hướng đến năm 2030
08/12/2017 về quy định việc xử lý các cơ sở không đảm bảo yêu cầu về phòng cháy và chữa cháy trên địa bàn thành phố Hải Phòng được đưa vào sử dụng trước ngày Luật Phòng cháy và chữa cháy số 27/2001/QH10 có hiệu lực
08/12/2017 cho ý kiến về Nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Hải Phòng đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050
08/12/2017 điều chỉnh Quy hoạch phát triển mạng lưới vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn thành phố Hải Phòng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030
08/12/2017 quy hoạch mạng lưới các điểm đỗ xe, bãi đỗ xe thành phố Hải Phòng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030
08/12/2017 quy định mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộcphạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước thuộc địa bàn thành phố Hải Phòng
08/12/2017 quyết định Kế hoạch đầu tư công thành phố năm 2018
08/12/2017 nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh thành phố năm 2018
08/12/2017 thông qua Đề án Điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội thành phố Hải Phòng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030
08/12/2017 quyết định dự toán và phân bổ dự toán ngân sách thành phố năm 2018
08/12/2017 thông qua tổng biên chế công chức hành chính và quyết định tổng số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập thành phố Hải Phòng năm 2018
08/12/2017 thông qua tổng biên chế công chức hành chính và quyết định tổng số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập thành phố Hải Phòng năm 2018
08/12/2017 thông qua tổng biên chế công chức hành chính và quyết định tổng số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập thành phố Hải Phòng năm 2018
20/07/2017 về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước thành phố Hải Phòng năm 2016
20/07/2017 về nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh thành phố năm 2017 thực hiện trong 6 tháng cuối năm
20/07/2017 về Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016 - 2020
20/07/2017 về việc thông qua dự kiến lần thứ nhất Kế hoạch đầu tư công thành phố năm 2018
20/07/2017 về thông qua điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và Kế hoạch sử dụng đất 05 năm kỳ cuối (2016 - 2020) của thành phố Hải Phòng
20/07/2017 về ban hành cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp, thủy sản, kinh tế nông thôn, nâng cao thu nhập nông dânthành phố Hải Phòng, giai đoạn 2017-2020, định hướng đến năm 2025
20/07/2017 về việc thông qua Quy hoạch Khu, Vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao thành phố Hải Phòng giai đoạn 2016-2025, định hướng đến năm 2030
20/07/2017 về nhiệm vụ và giải pháp phát triển du lịch Hải Phòng giai đoạn 2017 - 2020, định hướng đến năm 2030
20/07/2017 về Chương trình giám sát năm 2018 của Hội đồng nhân dân thành phố khóa XV (Nhiệm kỳ 2016 - 2021)
13/12/2016 về việc thông qua kê hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2017 của Hội đồng nhân dân thành phố khóa XV, nhiệm kỳ 2016-2021
13/12/2016 về việc thông qua kê hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2017 của Hội đồng nhân dân thành phố khóa XV, nhiệm kỳ 2016-2021
13/12/2016 về việc thông qua kê hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2017 của Hội đồng nhân dân thành phố khóa XV, nhiệm kỳ 2016-2021
13/12/2016 về việc thông qua kê hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2017 của Hội đồng nhân dân thành phố khóa XV, nhiệm kỳ 2016-2021
13/12/2016 về chương trình hoạt động nhiệm kỳ 2016-2021 của Hội đồng nhân dân thành phố khóa XV.
13/12/2016 về tổng biên chế công chức hành chính, tổng số người làm việc trong đơn vị sự nghiệp nhà nước thành phố Hải Phòng.
13/12/2016 về việc thông qua Quy hoạch tổng thể phát triển văn hóa, thể thao và du lịch thành phố Hải Phòng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030
13/12/2016 về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý sử dụng phí sử dụng công trình, kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ, tiện ích công cộng trong khu vực cửa khẩu cảng biển Hải Phòng.
13/12/2016 thông qua danh mục các dự án, công trình có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, rừng đặc dụng; danh mục các dự án, công trình phải thu hồi đất; mức vốn ngân sách nhà nước dự kiến cấp cho việc bồi thường, giải phóng mặt bằng trên địa bàn thành phố năm 2017.
13/12/2016 thông qua kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng thành phố Hải Phòng giai đoạn 2017-2020.
13/12/2016 về việc thông qua Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2017-2020.
13/12/2016 quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ điều tiết các khoản thu giữa ngân sách các cấp chính quyền địa phương năm 2017
13/12/2016 ban hành các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2017.
13/12/2016 về nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh thành phố năm 2017. Nghị quyết số 155/NQ-HĐND ngày 13/12/2016 về dự toán và phân bổ ngân sách thành phố năm 2017.
22/08/2016 về nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh thành phố 06 tháng cuối năm 2016
22/08/2016 về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước thành phố Hải Phòng năm 2015
22/08/2016 về chương trình giám sát 6 tháng cuối năm 2016 và năm 2017 của Hội đồng nhân dân thành phố khóa XV (nhiệm kỳ 2016-2021)
22/08/2016 về ban hành nội quy kỳ họp Hội đồng nhân dân thành phố khóa XV, nhiệm kỳ 2016-2021
22/08/2016 về việc điều chỉnh, bổ sung một số cơ chế chính sách hỗ trợ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020
29/03/2016 về nhiệm vụ và giải pháp tăng cường kỷ cương thu, chi ngân sách nhà nước, nâng cao hiệu quả đầu tư công
29/03/2016 về nhiệm vụ, giải pháp tái cơ cấu ngành nông nghiệp, nâng cao sức cạnh tranh, giá trị gia tăng và phát triển bền vững đến năm 2020, định hướng đến năm 2030
29/03/2016 về thông qua Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị chung thành phố Hải Phòng
29/03/2016 về nhiệm vụ, giải pháp thu hồi diện tích đất đã giao, cho thuê không đúng đối tượng, không đúng thẩm quyền, chậm đưa vào sử dụng hoặc sử dụng không đúng mục đích gây lãng phí tài nguyên đất
18/12/2015 Về Kế hoạch đầu tư công thành phố năm 2016
18/12/2015 Về nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh thành phố năm 2016
18/12/2015 Về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh thành phố 5 năm (2016 - 2020)
18/12/2015 Về việc phê duyệt Quy hoạch phòng chống lũ chi tiết các tuyến sông có đê trên địa bàn thành phố đến năm 2025, định hướng đến năm 2030
18/12/2015 Về việc thông qua Quy hoạch phát triển kinh tế thủy sản thành phố Hải Phòng giai đoạn 2016 - 2025, định hướng đến năm 2030
17/12/2015 Về Chương trình giám sát năm 2016 của HĐND thành phố khóa XIV (Nhiệm kỳ 2011-2016)
17/12/2015 Về Chương trình xây dựng nghị quyết năm 2016 của HĐND thành phố khóa XIV (Nhiệm kỳ 2011-2016)
22/07/2015 về việc đặt tên một số đường, phố trên địa bàn thành phố Hải Phòng
22/07/2015 về việc thông qua bổ sung danh mục các dự án đầu tư có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ; danh mục các dự án đầu tư phải thu hồi đất trên địa bàn thành phố năm 2015
22/07/2015 Về việc cho ý kiến về dự thảo Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016 - 2020
22/07/2015 Về việc thông qua Đề án điều chỉnh Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản trên địa bàn thành phố Hải Phòng đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030
12/11/2014 Về số lượng, chức danh, mức phụ cấp đối với những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn, thôn, tổ dân phố và kinh phí hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội cấp xã trên địa bàn thành phố
12/11/2014 Về nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh thành phố năm 2015
12/11/2014 Về việc phê duyệt quy hoạch giao thông vận tải đường bộ thành phố Hải Phòng đến năm 2020, định hướng đến năm 2030
12/11/2014 Về việc thông qua quy hoạch tài nguyên nước thành phố Hải Phòng đến năm 2020, tầm hìn đến năm 2030
12/11/2014 Thông qua Đề án điều chỉnh địa giới hành chính huyện An Dương để mở rộng quận Hồng Bàng và thành lập hai phường thuộc quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng
12/11/2014 Thông qua danh sách các xã, thị trấn thuộc huyện Cát Hải đề nghị Thủ tướng Chính phủ công nhận là xã đảo
12/11/2014 Về tổng biên chế công chức hành chính, tổng số người làm việc trong đơn vị sự nghiệp nhà nước thành phố Hải Phòng năm 2015
12/11/2014 Về việc điều chỉnh quyết toán ngân sách nhà nước thành phố Hải Phòng năm 2013
12/11/2014 Về việc thông qua danh mục các dự án đầu tư cần thu hồi đất, mức vốn ngân sách nhà nước cấp cho việc bồi thường, giải phóng mặt bằng trên địa bàn thành phố Hải Phòng năm 2015
12/11/2014 Về Chương trình xây dựng nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố năm 2015
12/11/2014 Về Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân thành phố năm 2015
25/07/2014 Về nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội,quốc phòng - an ninh thành phố 6 tháng cuối năm 2014
22/07/2014 Về việc phê chuẩn Quyết toán ngân sách nhà nước thành phố Hải Phòng năm 2013
22/07/2014 Về việc thông qua danh mục các dự án đầu tư có nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ trên địa bàn thành phố Hải Phòng năm 2014
22/07/2014 Nghị quyết số 14/2014/NQ-HĐND về việc phê duyệt Đề án phát hành trái phiếu chính quyền địa phương thành phố Hải Phòng giai đoạn 2015 - 2020
05/05/2014 Về nhiệm vụ, giải pháp phát triển viễn thông và Công nghệ thông tin thành phố Hải Phòng đến năm 2020
05/05/2014 Về nhiệm vụ, giải pháp bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân, nâng cao chất lượng, hiệu quả, tinh thần phục vụ trong khám, chữa bệnh đến năm 2020, đáp ứng yêu cầu xây dựng Hải Phòng trở thành trung tâm y tế vùng duyên hải Bắc Bộ
30/12/2013 Nghị quyết số 27/2013/NQ-HĐND về việc đặt tên đường, phố trên địa bàn thành phố Hải Phòng
12/12/2013 Nghị quyết số 18/NQ-HĐND về dự toán và phân bổ ngân sách thành phố năm 2014
12/12/2013 Nghị quyết số 28/NQ-HĐND về tổng biên chế công chức hành chính, biên chế sự nghiệp nhà nước thành phố Hải Phòng năm 2014
12/12/2013 Nghị quyết số 29/2013/NQ-HĐND về Chương trình xây dựng nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố năm 2014
12/12/2013 Nghị quyết số 30/NQ-HĐND về Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân thành phố năm 2014
12/12/2013 Nghị quyết số 17/2013/NQ-HĐND về nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh thành phố năm 2014
12/12/2013 Nghị quyết số 21/2013/NQ-HĐND về nhiệm vụ và giải pháp thực hiện điều chỉnh cơ cấu kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao sức cạnh tranh nền kinh tế thành phố Hải Phòng, đảm bảo yêu cầu phát triển nhanh, bền vững đến năm 2020, định hướng đến năm 2025
12/12/2013 Nghị quyết số 23/2013/NQ-HĐND về mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp bảo vệ nguồn nước ngọt tại sông Rế, sông Giá, sông Đa Độ, sông Chanh Dương; kênh Hòn Ngọc, hệ thống trung thủy nông Tiên Lãng trên địa bàn thành phố Hải Phòng giai đoạn 2013-2020
25/07/2013 Nghị quyết số 04/2013/NQ-HĐND về bổ khuyết nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh thành phố 6 tháng cuối năm 2013
25/07/2013 Nghị quyết số 07/2013/NQ về nhiệm vụ, giải pháp, cơ chế, chính sách xã hội hóa giáo dục - đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể dục - thể thao trên địa bàn thành phố giai đoạn 2013 - 2016, định hướng đến năm 2020
25/07/2013 Nghị quyết số 08/2013/NQ về nhiệm vụ, giải pháp phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập quốc tế thành phố Hải Phòng đến năm 2020, định hướng đến năm 2030
25/07/2013 Nghị quyết số 09/2013/NQ về thông qua Quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng thành phố Hải Phòng đến năm 2020
25/07/2013 Nghị quyết số 11/2013/NQ về phí đấu giá, phí tham gia đấu giá trên địa bàn thành phố Hải Phòng
25/07/2013 Nghị quyết số 12/2013/NQ về phí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện đối với mô tô Trên địa bàn thành phố Hải Phòng
25/07/2013 Nghị quyết số 13/2013/NQ về phí qua các phà: Dương Áo, Lại Xuân, Quang Thanh, Bính và cầu phao Hàn
25/07/2013 Nghị quyết số 14/2013/NQ về lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài
25/07/2013 Nghị quyết số 15/2013/NQ về lệ phí cấp biển số nhà trên địa bàn thành phố Hải Phòng
12/12/2012 Quy định mức giá một số dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập thuộc thành phố Hải Phòng
12/12/2012 Quy định mức giá một số dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập thuộc thành phố Hải Phòng
12/12/2012 Về dự toán và phân bổ ngân sách thành phố năm 2013
12/12/2012 Về việc sửa đổi một số điểm Nghị quyết số 03/2009/NQ-HĐND ngày 06/5/2009 của HĐND thành phố về mức phụ cấp đối với các chức danh cán bộ không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn, thôn, tổ dân phố trên địa bàn thành phố Hải Phòng
12/12/2012 Về nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh thành phố năm 2013
12/12/2012 Về nhiệm vụ, giải pháp, cơ chế, chính sách đẩy mạnh phát triển và tăng cường quản lý đô thị theo hướng văn minh hiện đại giai đoạn 2013 - 2015, định hướng đến năm 2025
12/12/2012 Về tổng biên chế công chức hành chính, tổng biên chế sự nghiệp nhà nước của thành phố năm 2013
12/12/2012 Về lựa chọn biểu trưng hoa của thành phố Hải Phòng
20/07/2012 Về mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp tăng cường công tác quản lý và nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên đất trên địa bàn thành phố Hải Phòng giai đoạn 2012 – 2020
20/07/2012 Về việc phân cấp quản lý tài sản nhà nước tại cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập; tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp thuộc phạm vi quản lý của thành phố Hải Phòng
20/07/2012 Về nhiệm vụ, giải pháp phát triển vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn thành phố Hải Phòng giai đoạn 2012 - 2016; định hướng đến năm 2020
20/07/2012 Về quy định một số chế độ, định mức chi tiêu tài chính phục vụ hoạt động của HĐND các cấp trên địa bàn thành phố Hải Phòng
20/07/2012 Về đẩy mạnh cải cách hành chính nhà nước thành phố giai đoạn 2012 - 2015, định hướng đến năm 2020
20/07/2012 Về việc đặt tên, đổi tên và kéo dài một số đường, phố trên địa bàn thành phố Hải Phòng
20/07/2012 Về số lượng, phụ cấp, hỗ trợ hàng tháng đối với Phó Trưởng Công an xã và Công an viên thành phố Hải Phòng
20/07/2012 Về nhiệm vụ, giải pháp xây dựng nông thôn mới thành phố Hải Phòng giai đoạn 2012 - 2015, định hướng đến năm 2020
20/07/2012 Về nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh thành phố 6 tháng cuối năm 2012
20/07/2012 Về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước thành phố Hải Phòng năm 2011
09/12/2010 Về cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp, thuỷ sản thành phố Hải Phòng giai đoạn 2011-2015
09/12/2010 Về tổng biên chế hành chính, biên chế sự nghiệp nhà nước của thành phố năm 2011
09/12/2010 Về chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân thành phố năm 2011
09/12/2010 Về dự toán và phân bổ ngân sách thành phố năm 2011
15/07/2010 Về nhiệm vụ, giải pháp phát thu gom, xử lý chất thải rắn ở nông thôn trên địa bàn thành phố giai đoạn 2010-2020
11/07/2010 Về phê chuẩn quyết toán ngân sách năm 2009
11/12/2009 về việc quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản trên địa bàn thành phố Hải Phòng đến năm 2020
11/12/2009 về dự toán và phân bổ ngân sách thành phố năm 2010
11/12/2009 về phát triển giáo dục mầm non thành phố Hải Phòng đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020
11/12/2009 về nhiệm vụ kinh tế -xã hội, quốc phòng - an ninh thành phố năm 2010
08/07/2008 về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách năm 2007
08/07/2008 về việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất 2006 - 2010 và thông qua quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của thành phố Hải Phòng đến năm 2020
08/07/2008 về giải pháp đẩy mạnh công tác giải phóng mặt bằng trên địa bàn thành phố Hải Phòng đến năm 2010, định hướng đến năm 2020
08/07/2008 về nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh thành phố 6 tháng cuối năm 2008
08/07/2008 về sửa đổi một số quy định tại Nghị quyết số 47/2003/NQ-HĐND12 ngày 10/01/2003 về chương trình phát triển nhà ở thành phố Hải Phòng đến năm 2005, định hướng phát triển đến năm 2010-2020
18/04/2008 về một số chủ trương, giải pháp chủ yếu phát triển nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu hội nhập, công nghiệp hóa, hiện đại hóa thành phố đến năm 2010, 2020
07/12/2007 về nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh thành phố năm 2008
07/12/2007 về đẩy mạnh phòng, chống HIV/AIDS đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020 tại thành phố Hải Phòng
07/12/2007 về dự toán và phân bổ ngân sách thành phố năm 2008
07/12/2007 về Chưvvơng trình xây dựng nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố năm 2008
07/12/2007 về Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân thành phố năm 2008
07/12/2007 về tổng biên chế hành chính, tổng biên chế sự nghiệp của thành phố năm 2008
25/09/2007 về cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp, thuỷ sản thành phố Hải Phòng đến năm 2010, định hướng đến năm 2020
25/09/2007 về một số giải pháp phòng, chống tham nhũng, lãng phí; thực hành tiết kiệm nhằm sử dụng hiệu quả nguồn vốn đầu tư xây dựng từ ngân sách nhà nước trên địa bàn thành phố Hải Phòng
18/07/2007 về nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh thành phố 6 tháng cuối năm 2007
18/07/2007 về việc phê chuẩn Quyết toán ngân sách năm 2006
18/07/2007 về một số biện pháp cấp bách và cơ bản nhằm giảm thiểu tai nạn giao thông, chống ùn tắc giao thông trên địa bàn thành phố Hải Phòng
16/07/2007 về việc điều chỉnh địa giới hành chính huyện Kiến Thuỵ để thành lập quận Dương Kinh, quận Đồ Sơn; thành lập các phường trực thuộc quận Dương Kinh và quận Đồ Sơn thành phố Hải Phòng
19/12/2006 về nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh thành phố năm 2007.
19/12/2006 về dự toán và phân bổ ngân sách thành phố năm 2007.
19/12/2006 về đẩy mạnh phát triển du lịch giai đoạn 2006 - 2010, định hướng đến 2020.
19/12/2006 về giá đất năm 2007 trên địa bàn thành phố.
19/12/2006 về việc quyết định một số chế độ, tiêu chuẩn, định mức chi do địa phương ban hành.
19/12/2006 về việc đặt tên một số đường, phố trên địa bàn quận Hải An, thành phố Hải Phòng.
19/12/2006 về tổng biên chế hành chính, tổng biên chế sự nghiệp của thành phố năm 2007.
19/12/2006 về chương trình xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố năm 2007.
19/12/2006 về chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân thành phố năm 2007.
21/07/2006 Về điều chỉnh tổng biên chế sự nghiệp của thành phố năm 2006
21/07/2006 Về việc quyết định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi giữa các cấp ngân sách chính quyền địa phương năm 2007
21/07/2006 Về việc quyết định định mức phân bổ chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2007
21/07/2006 Về việc phê chuẩn Quyết toán ngân sách năm 2005
21/07/2006 Về đẩy mạnh xã hội hoá các hoạt động giáo dục - đào tạo, y tế, văn hoá, thể dục thể thao giai đoạn 2006 - 2010
21/07/2006 Về điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010
21/07/2006 Về nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh thành phố 6 tháng cuối năm 2006
01/01/1980 Về đẩy mạnh công tác dân số, gia đình và trẻ em giai đoạn 2006 - 2010
01/01/1970
UBND THÀNH PHỐ
23/07/2013 Quyết định số 1414/2013/QĐ–UBND về việc Quy định về xác định giá đất
HĐND QUẬN HỒNG BÀNG
25/12/2006 về việc phân loại đơn vị hành chính phường.
PHẦN VĂN BẢN KHÁC
HĐND THÀNH PHỐ
08/12/2023 Nghị Quyết sửa đổi, bổ sung Điều 3 NGhị Quyết số 02/2022/NQ-HĐND ngày 20 tháng 7 năm 2022 của Hội đồng nhân dân thành phố quy định danh mục các khoản thu và mức thu, cơ chế quản lý thu chi đối với các dịch vụ hỗ trợ hoạt động giáo dục, đào tạo đối với cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn thành phố Hải Phòng
08/12/2023 Nghị quyết quy định nội dung, mức chi thực hiện Đề án xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn thành phố Hải Phòng
08/12/2023 Nghị quyết Hội nghị THành ủy lần thứ 14 Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XVI về mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2024
08/12/2023 Nghị quyết Quy định mức thưởng đối với huấn luyện viên, vận động viên thành phố Hải Phòng lập thành tích tại các giải thể thao quốc gia
08/12/2023 Miễn, giảm một số loại phí, lệ phí thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân thành phố khi thực hiện dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn thành phố Hải Phòng
08/12/2023 Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 53/2019/NQ-HĐND ngày 09/12/2019 của HĐND thành phố về nâng mức chuẩn trợ giúp xã hội và một số chính sách trợ giúp xã hội trên địa bàn thành phố Hải Phòng giai đoạn 2020-2025
08/12/2023 Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số Nghị quyết quy định một số loại phí, lệ phí thuộc thẩm quyền Hội đồng nhân dân thành phố trên địa bàn thành phố Hải Phòng
08/12/2023 Nghị quyết về nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh thành phố năm 2024
08/12/2023 Nghị quyết thành lập Đoàn giám sát chuyên đề về Việc thực hiện các quy định, cơ chế, chính sách trong quản lý, phát triển công nghiệp trên địa bàn thành phố Hải Phòng
08/12/2023 Nghị quyết về chất vấn tại kỳ họp thứ 13 HĐND thành phố khóa XVI
08/12/2023 Nghị quyết về việc phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; quyết toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2022
08/12/2023 Nghị quyết diều chỉnh, bổ sung (lần 8) Kế hoạch đầu tư công trung hạn thành phố giai đoạn 2021 - 2025
08/12/2023 Nghị quyết về Kế hoạch đầu tư công thành phố năm 2024
08/12/2023 Nghị quyết Ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực Y tế - Dân số trên địa bàn thành phố Hải Phòng
08/12/2023 Nghị quyết về Kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2024 của Hội đồng nhân dân thành phố khóa XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026
07/12/2023 Nghị quyết xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND thành phố bầu
18/04/2023 Nghị quyết điều chỉnh, bổ sung danh mục các dự án đầu tư có chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa đất rừng phòng hộ, rừng đặc dụng; danh mục các dự án đầu tư phải thu hồi đất; mức vốn ngân sách nhà nước dự kiến cấp cho việc bồi thường, giải phóng mặt bằng trên địa bàn thành phố năm 2023

© Bản quyền thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng.
Địa chỉ: 18 Hoàng Diệu, Hồng Bàng, TP. Hải Phòng.
Điện thoại: 080.31216 - 080.31261 - Fax: 031.842368
Email:congbaohp@haiphong.gov.vn
® Ghi rõ nguồn "Công báo thành phố Hải Phòng" khi sử dụng lại thông tin từ website này