image banner
Số 01,02, năm 2008 ngày 15/01/2008
Ngày ban hành Trích yếu  
PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
UBND QUẬN KIẾN AN
31/12/2007 về việc tăng cường công tác phòng chống tội phạm, đảm bảo trật tự an toàn xã hội Tết Nguyên đán Mậu Tý năm 2008
31/12/2007 về việc thực hiện Chỉ thị 406/TTg Nghị định 47/CP của Chính phủ và Quyết định 464/QĐ của Bộ Công an trên địa bàn quận Kiến An
07/12/2007 về việc ban hành quy định nâng bậc lương thường xuyên và nâng lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức
17/09/2007 về việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2008.
28/06/2007 về triển khai chương trình hành động Nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân, để dân tin, dân yêu, dân giúp đỡ Công an nhiều hơnnnn trong lực lượng Cảnh sát khu vực Công an quận Kiến An
29/05/2007 về việc kiện toàn Hội đồng xét duyệt giao cấp đất ở trên địa bàn quận Kiến An
14/05/2007 về việc diễn tập chiến đấu- trị an cấp phường năm 2007
17/10/2006 về việc ban hành quy định về trình tự, thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở trên địa bàn quận Kiến An.
01/09/2006 về việc ban hành Quy chế tổ chức quản lý, hoạt động của Ban quản lý Công viên rừng Thiên Văn quận Kiến An.
PHẦN VĂN BẢN KHÁC

© Bản quyền thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng.
Địa chỉ: 18 Hoàng Diệu, Hồng Bàng, TP. Hải Phòng.
Điện thoại: 080.31216 - 080.31261 - Fax: 031.842368
Email:congbaohp@haiphong.gov.vn
® Ghi rõ nguồn "Công báo thành phố Hải Phòng" khi sử dụng lại thông tin từ website này