image banner
Số 01, năm 2007 ngày 31/01/2007
Ngày ban hành Trích yếu  
PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
HĐND HUYỆN CÁT HẢI
25/12/2008 Về nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh quận Đồ Sơn năm 2009
23/12/2008 Về nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh huyện năm 2009.
23/12/2008 Về dự toán thu và phân bổ dự toán chi ngân sách huyện Cát Hải năm 2009
23/12/2008 về nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh huyện năm 2009
23/12/2008 về dự toán thu và phân bổ dự toán chi ngân sách huyện Cát Hải năm 2009
23/12/2008 về điều chỉnh mức đóng góp quỹ khuyến học từ nguồn đóng góp của cán bộ công chức, viên chức và cán bộ, chiến sỹ các đơn vị lực lượng vũ trang trên địa bàn huyện
22/07/2008 về kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh huyện Cát Hải 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2008
22/07/2008 về việc phê chuẩn Quyết toán ngân sách năm 2007
22/07/2008 về việc Điều chỉnh dự toán chi ngân sách năm 2008
20/12/2006 về nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, quốc phòng - an ninh hụyện Cát Hải năm 2007.
20/12/2006 về dự toán thu ngân sách Nhà nước và phân bổ kế hoạch chi ngân sách huyện năm 2007.
20/12/2006 về Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân huyện Cát Hải năm 2007.
20/12/2006 về phê chuẩn đề án phân loại đơn vị hành chính xã, thị trấn thuộc huyện Cát Hải.
20/12/2006 về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội huyện Cát Hải 5 năm 2006 - 2010.
19/07/2006 Về nhiệm vụ kinh tế- xã hội, quốc phòng - an ninh huyện Cát Hải 6 tháng cuối năm 2006.
19/07/2006 Về việc phê chuẩn Quyết toán ngân sách năm 2005.
19/07/2006 Về việc Điều chỉnh dự toán thu - chi ngân sách năm 2006.
PHẦN VĂN BẢN KHÁC

© Bản quyền thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng.
Địa chỉ: 18 Hoàng Diệu, Hồng Bàng, TP. Hải Phòng.
Điện thoại: 080.31216 - 080.31261 - Fax: 031.842368
Email:congbaohp@haiphong.gov.vn
® Ghi rõ nguồn "Công báo thành phố Hải Phòng" khi sử dụng lại thông tin từ website này