image banner
Số 12,13, năm 2008 ngày 10/09/2008
Ngày ban hành Trích yếu  
PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
HĐND QUẬN KIẾN AN
28/07/2008 về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh 6 tháng cuối năm 2008
28/07/2008 về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách quận năm 2007
27/12/2007 về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2008
27/12/2007 về dự toán và phân bổ ngân sách quận năm 2008
27/12/2007 về chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân quận năm 2008
27/12/2007 về việc phân loại đơn vị hành chính cấp quận
27/12/2007 về việc phân loại đơn vị hành chính phường
24/07/2007 về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh 6 tháng cuối năm 2007
20/07/2007 về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách quận năm 2006
26/12/2006 về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2007.
26/12/2006 về dự toán và phân bổ ngân sách quận năm 2007.
26/12/2006 về kế hoạch sử dụng đất 2007 và điều chỉnh bổ sung kế hoạch sử dụng đất thời kỳ 2006 - 2010.
26/12/2006 về việc phân loại đơn vị hành chính phường.
26/12/2006 về chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân quận năm 2007
07/07/2006 Về nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng, an ninh 6 tháng cuối năm 2006.
07/07/2006 Về việc phê chuẩn đề án “Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục và vận động thực hiện chính sách Dân số - KHHGĐ giai đoạn 2006 – 2010”.
07/07/2006 Về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách năm 2005.
07/07/2006 Về việc thông qua đề án chia phường Quán Trữ thành 2 phường Lãm Hà và Quán Trữ.
PHẦN VĂN BẢN KHÁC

© Bản quyền thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng.
Địa chỉ: 18 Hoàng Diệu, Hồng Bàng, TP. Hải Phòng.
Điện thoại: 080.31216 - 080.31261 - Fax: 031.842368
Email:congbaohp@haiphong.gov.vn
® Ghi rõ nguồn "Công báo thành phố Hải Phòng" khi sử dụng lại thông tin từ website này