image banner
Số 01, năm 2009 ngày 31/01/2009
Ngày ban hành Trích yếu  
PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
HĐND HUYỆN THUỶ NGUYÊN
23/12/2008 Về nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh năm 2009
23/12/2008 Về việc phê chuẩn dự toán và phân bổ dự toán ngân sách huyện năm 2009
23/12/2008 về nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh năm 2009
23/12/2008 về việc phê chuẩn dự toán và phân bổ dự toán ngân sách huyện năm 2009
28/12/2007 về nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh năm 2008
28/12/2007 về việc phê chuẩn dự toán và phân bổ dự toán ngân sách huyện năm 2008
28/12/2007 về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2008
28/12/2007 về chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân huyện năm 2008
24/07/2007 về nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh 6 tháng cuối năm 2007
24/07/2007 về việc phê chuẩn Quyết toán ngân sách năm 2006
24/07/2007 về việc phê chuẩn dự toán điều chỉnh ngân sách năm 2007
24/07/2007 về việc vận động đóng góp vốn xây dựng Đài tưởng niệm liệt sĩ Trung tâm huyện
24/07/2007 về việc phê duyệt bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2007
24/07/2007 Về nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh 6 tháng cuối năm 2007
28/12/2006 về nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh năm 2007.
28/12/2006 về chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân huyện năm 2007.
28/12/2006 về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2007.
28/12/2006 về dự toán thu, chi và phân bổ ngân sách huyện năm 2007.
28/12/2006 về việc phân loại đơn vị hành chính xã, thị trấn.
PHẦN VĂN BẢN KHÁC

© Bản quyền thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng.
Địa chỉ: 18 Hoàng Diệu, Hồng Bàng, TP. Hải Phòng.
Điện thoại: 080.31216 - 080.31261 - Fax: 031.842368
Email:congbaohp@haiphong.gov.vn
® Ghi rõ nguồn "Công báo thành phố Hải Phòng" khi sử dụng lại thông tin từ website này