image banner
Số 01, năm 2008 ngày 31/01/2008
Ngày ban hành Trích yếu  
PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
HĐND QUẬN NGÔ QUYỀN
22/12/2008 Về xây dựng, phát triển thương mại - dịch vụ - du lịch quận Hồng Bàng, giai đoạn từ nay đến 2015, định hướng đến năm 2020.
22/12/2008 Về dự toán và phân bổ ngân sách quận năm 2009
22/12/2008 Về nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2009
22/07/2008 Về nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng cuối năm 2008
22/07/2008 về nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng cuối năm 2008
10/07/2008 Về nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2008 huyện Vĩnh Bảo
10/07/2008 Về phê chuẩn quyết toán ngân sách huyện năm 2007, phân bổ vốn công trợ xây dựng cơ bản năm 2008
05/06/2008 Về công tác giải phóng mặt bằng trên địa bàn quận Ngô Quyền
05/06/2008 về công tác giải phóng mặt bằng trên địa bàn quận Ngô Quyền
03/08/2007 về nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng cuối năm 2007
02/08/2007 về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách năm 2006 quận Ngô Quyền
27/12/2006 về thực hiện công tác quản lý đô thị, quản lý trật tự đường hè, vệ sinh môi trường, nếp sống văn minh đô thị trên địa bàn quận.
27/12/2006 Về nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh quận Ngô Quyền năm 2007.
27/12/2006 về quyết định dự toán và phân bổ ngân sách năm 2007 của quận Ngô Quyền.
27/12/2006 về phân loại đơn vị hành chính phường.
24/07/2006 Về nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng cuối năm 2006.
24/07/2006 Về chương trình đẩy mạnh cải cách hành chính giai đoạn 2006 - 2010 của quận Ngô Quyền.
24/07/2006 Về phê chuẩn quyết toán ngân sách năm 2005 quận Ngô Quyền.
24/07/2006 Về việc miễn nhiệm chức danh thành viên Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân quận Ngô Quyền khoá 17, nhiệm kỳ 2004 - 2009.
24/07/2006 Về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung chức danh thành viên Ban Pháp chế HĐND quận Ngô Quyền khoá 17 nhiệm kỳ 2004 - 2009.
PHẦN VĂN BẢN KHÁC

© Bản quyền thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng.
Địa chỉ: 18 Hoàng Diệu, Hồng Bàng, TP. Hải Phòng.
Điện thoại: 080.31216 - 080.31261 - Fax: 031.842368
Email:congbaohp@haiphong.gov.vn
® Ghi rõ nguồn "Công báo thành phố Hải Phòng" khi sử dụng lại thông tin từ website này