image banner
Số 05-2024, năm 2024 ngày 31/05/2024
Ngày ban hành Trích yếu  
PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
UBND THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
23/05/2024 Về tăng cường chỉ đạo, phối hợp tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh đại học, giáo dục nghề nghiệp năm 2024; Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2024-2025 thành phố Hải Phòng
21/05/2024 Về việc phân cấp phê duyệt kế hoạch khuyến nông hàng năm
05/04/2024 Quy định danh mục lĩnh vực, địa bàn ưu đãi xã hội hóa và mức miễn, giảm tiền thuê đất đối với cơ sở thực hiện xã hội hóa sử dụng đất tại các đô thị trên địa bàn thành phố Hải Phòng
20/03/2024 Chỉ thị về việc quản lý hoạt động nuôi trồng thủy sản trên các vịnh thuộc quần đảo Cát Bà
04/03/2024 Quyết định ban hành Quy chế đào tạo, bồi dưởng cán bộ, công chức, viên chức thành phố Hải Phòng
19/02/2024 Ban hành Quy chế quản lý bãi tắm biển trên địa bàn thành phố Hải Phòng
19/02/2024 Quy định về giá nước sạch sinh hoạt trên địa bàn thành phố Hải Phòng
01/02/2024 Ban hành quy chế quản lý khu dự trữ sinh quyển quần đảo Cát Bà
29/01/2024 Bãi bỏ quyết định số 27/2020/QĐ-UBND ngày 19/10/2020 của UBND thành phố ban hành quy định cho phép sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân APEC thuộc thành phố Hải Phòng
22/01/2024 Ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng trong lĩnh vực thông tin và truyền thông của các cơ quan, tổ chức tại thành phố Hải Phòng.
29/12/2023 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về bàn giao và tiếp nhận công trình hạ tầng kỹ thuật trên địa bàn thành phố Hải Phòng ban hành kèm theo Quyết định số 07/2022/QĐ-UBND ngày 22 tháng 02 năm 2022 của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng
29/12/2023 Bãi bỏ Điều 6 của Quy định về an toàn phòng cháy chữa cháy đối với nhà ở riêng lẻ và nhà ở riêng lẻ kết hợp kinh doanh, sản xuất trên địa bàn thành phố ban hành kèm theo Quyết định 09/2022/QĐ-UBND ngày 25/02/2022 của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng
29/12/2023 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 27/2021/QĐ-UBND ngày 16/9/2021 của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng về ban hành bộ đơn giá vật kiến trúc phục vụ công tác bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố Hải Phòng
27/12/2023 Sửa đổi bổ sung một số điều quy định về chức năng, nhiệm vụ,quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở công Thương thành phố Hải Phòng ban hành kèm theo Quyết định số 32/2022/QĐ-UBND ngày 10 tháng 6 năm 2022 của Ủy ban nhân dân thành phố
26/12/2023 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế quản lý hoạt động vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ để sản xuất vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn thành phố Hải Phòng kèm theo Quyết định số 35/2019/QĐ-UBND ngày 20/9/2019 của UBND thành phố
25/12/2023 Ban hành quy định về quản lý chất thải rắn trên địa bàn thành phố Hải Phòng.
22/12/2023 Ban hành Quy chế phê duyệt, quản lý, sử dụng, khai thác Cơ sở dữ liệu cán bộ, công chức, viên chức thành phố
20/12/2023 Ban hành Đơn giá sản xuất chương trình phát thanh, truyền hình phục vụ nhiệm vụ chính trị của thành phố Hải Phòng
19/12/2023 Bãi bỏ một số điều, khoản của Quyết định số 38/2022/QĐ-UBND ngày 19/7/2022 của UBND thành phố về việc ban hành quy định chi tiết một số nội dung về cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn thành phố Hải Phòng
18/12/2023 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế phối hợp về quản lý hoạt động khoáng sản, bảo vệ tài nguyên khoáng sản trên địa bàn thành phố Hải Phòng ban hành kèm theo Quyết định số 31/2017/QĐ-UBND ngày 19/12/2017 của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng
15/12/2023 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế về trách nhiệm và quan hệ phối hợp hoạt động giữa các cơ quan quản lý nhà nước trong công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả ban hành kèm theo Quyết định 37/2017/QĐ-UBND ngày 21/12/2017 của UBND thành phố
15/12/2023 Ban hành Quy định hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội của Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật thành phố Hải Phòng.
14/12/2023 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định quản lý tài nguyên nước trên địa bàn thành phố Hải Phòng ban hành kèm theo quyết định số 11/2017/QĐ-UBND ngày 11/9/2017 của UBND thành phố.
14/12/2023 Ban hành Quy chế phối hợp quản lý nhà nước về hoạt động hóa chất trên địa bàn thành phố Hải Phòng
08/12/2023 Ban hành quy định quản lý hoạt động thoát nước và xử lý nước thải đô thị, khu dân cư nông thôn tập trung và khu công nghiệp; quản lý, phân loại, thu gom, vận chuyển và xử lý bùn thải từ hầm cầu, bể phốt, bùn thải từ hệ thống thoát nước trên địa bàn thành phố Hải Phòng
08/12/2023 Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Kiểm lâm trực thuộc Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn thành phố Hải Phòng.
04/12/2023 Ban hành quy chế quản lý và sử dụng nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác qua Ngân hàng chính sách xã hội để cho vay đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn thành phố Hải Phòng
04/12/2023 Bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật
30/11/2023 Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Thủy lợi và phòng chống thiên tai trực thuộc Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn
30/11/2023 Ban hành Quy chế chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
23/11/2023 Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Thuỷ sản trực thuộc Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn
10/11/2023 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế quản lý hoạt động du lịch trên các vịnh thuộc quần đảo Cát Bà, huyện Cát Hải, thành phố Hải Phòng ban hành kèm theo Quyết định số 26/2020/QĐ-UBND ngày 02/10/2020 của ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng
24/10/2023 V/v sửa đổi bổ sung một số điều của Quy định về đánh giá và phân loại mức thực hiện nhiệm vụ UBND thành phố, Chủ tịch UBND thành phố giao đối với người đứng đầu Sở, ngành, đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND thành phố và Chủ tịch UBND các quận, huyện tại thành phố Hải Phòng kèm theo Quyết định 44/2019/QĐ-UBND ngày 10/12/2019 của UBND thành phố
19/10/2023 Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật trực thuộc Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn thành phố Hải Phòng.
19/10/2023 Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Chăn nuôi và thú y trực thuộc Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn thành phố Hải Phòng.
18/10/2023 Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do UBND thành phố ban hành
18/10/2023 Ban hành Quy định tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo, quản lý trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc thành phố
13/10/2023 Quy định khung giá dịch vụ sử dụng bến thủy nội địa được đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện Cát Hải
04/10/2023 Ban hành Quy định tổ chức Hội thi sáng tạo kỹ thuật, cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng thành phố Hải Phòng.
03/10/2023 Ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn thành phố.
29/09/2023 Ban hành Quy định mức độ khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất đối với từng loại vi phạm về đất đai trên địa bàn thành phố Hải Phòng
18/09/2023 Ban hành giá thuê nhà ở khu nhà ở sinh viên tập trung tại phường Kênh Dương, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng.
11/09/2023 Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt trên địa bàn thành phố Hải Phòng
16/08/2023 Quy định mật độ chăn nuôi trên địa bàn thành phố Hải Phòng đến năm 2030
11/08/2023 Ban hành danh mục trang thiết bị y tế mua sắm tập trung trên địa bàn thành phố Hải Phòng.
08/08/2023 Quy định giá tối đa dịch vụ sử dụng đường bộ do địa phương quản lý các dự án đầu tư xây dựng đường bộ để kinh doanh trên địa bàn thành phố Hải Phòng.
07/08/2023 Ngưng hiệu lực toàn bộ quyết định số 63/2022/QĐ-UBND ngày 04/11/2022 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc ban hành Bảng giá thuê nhà ở thuộc sở hữu nhà nước tại các chung cư mới sau khi cải tạo xây dựng lại trên địa bàn thành phố Hải Phòng.
04/08/2023 Ban hành quy định về lập dự toán, quản lý sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước Thành phố Hải Phòng thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ.
04/08/2023 Ban hành Quy định xây dựng và tổ chức thực hiện đề án thuộc Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ thành phố Hải Phòng.
21/07/2023 Sửa đổi khoản 1 Điều 9 của Quy định về an toàn phòng cháy, chữa cháy đối với nhà ở riêng lẻ và nhà ở riêng lẻ kết hợp kinh doanh, sản xuất trên địa bàn thành phố ban hành kèm theo Quyết định 09/2022/QĐ-UBND ngày 25/02/2022 của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng
19/07/2023 Ban hành quy chế phối hợp xử lý vi phạm hành chính về thủy lợi, đê điều trên địa bàn thành phố Hải Phòng.
19/07/2023 Bãi bỏ quyết định số 17/2017/QĐ-UBND ngày 20/10/2017 của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành quy định lập dự toán, quyết toán, nội dung chi và mức chi tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố Hải Phòng
18/07/2023 Quy định giá bán buôn, bán lẻ nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt khu vực nông thôn trên địa bàn thành phố Hải Phòng.
14/07/2023 Bãi bỏ quyết định số 03/2020/QĐ-UBND ngày 07/02/2020 của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quy chế phối hợp trong hoạt động của Văn phòng đăng ký đất đai.
14/07/2023 Bãi bỏ một phần Quyết định số 29/2022/QĐ-UBND về giá cung cấp dịch vụ trích lục hồ sơ địa chính
14/07/2023 Quy định hệ số điều chỉnh giá đất hàng năm áp dụng trên địa bàn thành phố Hải Phòng.
11/07/2023 Công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc lĩnh vực công thương trên địa bàn thành phố Hải Phòng.
21/06/2023 Ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý khu kinh tế Hải Phòng
15/06/2023 Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về vật liệu sử dụng trong các bè nuôi trồng thủy sản trên biển và đất có mặt nước ven biển tại thành phố Hải Phòng
18/05/2023 Bãi bỏ Quyết định số 1816/2009/QĐ-UBND ngày 14/9/2009 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc ủy quyền, phân cấp quản lý cán bộ
16/05/2023 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Trung tâm Dịch vụ việc làm- Đào tạo- Xúc tiến đầu tư trực thuộc Ban quản lý Khu Kinh tế Hải Phòng.
04/05/2023 Các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm đẩy mạnh phân bổ, giải ngân vốn đầu tư công năm 2023, chương trình mục tiêu quốc gia, thực hiện chương trình phục hồi và phát triển kinh tế- xã hội.
10/04/2023 Công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo trên địa bàn thành phố Hải Phòng.
28/03/2023 V/v lập, thẩm định, phê duyệt dự toán nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư dự án; dự toán chi phí lập, thẩm định, phê duyệt đồ án quy hoạch xây dựng sử dụng vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn thành phố Hải Phòng.
03/03/2023 Công bố thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực hộ tịch thục hiện tại cơ quan đăng ký hộ tịch thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp trên địa bàn thành phố Hải Phòng
09/02/2023 Ban hành Quy định về quản lý chất thải rắn trên địa bàn thành phố Hải Phòng
PHẦN VĂN BẢN KHÁC
UBND THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
28/05/2024 Công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực nội vụ thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện trên địa bàn thành phố Hải Phòng.
24/05/2024 Công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Tư pháp trên địa bàn thành phố Hải Phòng.
22/05/2024 Công bố danh mục thủ tục hành chính ban hành mới, thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực công thương trên địa bàn thành phố Hải Phòng.
20/05/2024 Công bố Danh mục thủ tục hành chính (chuẩn hóa) lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo trên địa bàn thành phố Hải Phòng
17/05/2024 Công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ lĩnh vực đường bộ trên địa bàn thành phố Hải Phòng
10/05/2024 Công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực giao thông vận tải trên địa bàn thành phố Hải Phòng.
10/05/2024 Công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực thủy sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn trên địa bàn thành phố Hải Phòng.
06/05/2024 Công bố danh mục thủ tục được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Xuất bản- In- Phát hành thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Thông tin và truyền thông thành phố Hải Phòng.
06/05/2024 Công bố danh mục thủ tục hành chính (chuẩn hóa) lĩnh vực khoa học và công nghệ trên địa bàn thành phố Hải Phòng.
06/05/2024 Công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực thủy sản, thú y thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn trên địa bàn thành phố Hải Phòng
02/05/2024 Công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Thi đua, khen thưởng thuộc thẩm quyền của Sở Văn hóa và Thể thao (Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước về văn hóa nghệ thuật) trên địa bàn thành phố Hải Phòng
26/04/2024 Công bố danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực bảo vệ thực vật thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn trên địa bàn thành phố Hải Phòng
26/04/2024 Công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực giáo dục và đào tạo trên địa bàn thành phố Hải Phòng.
24/04/2024 Công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ trên địa bàn thành phố Hải Phòng.
17/04/2024 Quyết định công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực ngoại vụ trên địa bàn thành phố
17/04/2024 Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực việc làm trên địa bàn thành phố Hải Phòng
16/04/2024 Công bố danh mục thủ tục hành chính (chuẩn hóa) lĩnh vực du lịch trên địa bàn thành phố Hải Phòng
12/04/2024 Công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực di sản văn hóa trên địa bàn thành phố Hải Phòng.
12/04/2024 Công bố danh mục thủ tục hành chính (chuẩn hóa) lĩnh vực Thanh tra trên địa bàn thành phố Hải Phòng.
12/04/2024 Công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung; thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực y tế trên địa bàn thành phố Hải Phòng.
12/04/2024 Công bố danh mục thủ tục hành chính (chuẩn hóa) lĩnh vực văn hóa và thể thao trên địa bàn thành phố Hải Phòng
08/04/2024 Công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực Bưu chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Thông tin và truyền thông thành phố Hải Phòng
05/04/2024 Công bố danh mục thủ tục hành chính (chuẩn hóa) lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn trên địa bàn thành phố Hải Phòng
01/04/2024 Công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực thể dục thể thao trên địa bàn thành phố Hải Phòng
29/03/2024 Công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực y tế trên địa bàn thành phố Hải Phòng
29/03/2024 Công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực đường thủy nội địa trên địa bàn thành phố Hải Phòng.
19/03/2024 Công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ trên địa bàn thành phố Hải Phòng
15/03/2024 Công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Viên chức trên địa bàn thành phố Hải Phòng.
14/03/2024 Công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực lâm nghiệp, kiểm lâm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn trên địa bàn thành phố Hải Phòng.
06/03/2024 Công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành thuộc lĩnh vực kế hoạch và đầu tư trên địa bàn thành phố Hải Phòng
04/03/2024 Công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, bị bãi bỏ lĩnh vực bảo trợ xã hội trên địa bàn thành phố Hải Phòng
29/02/2024 Về việc công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật của thành phố Hải Phòng kỳ 2019-2023 (đến hết ngày 31/12/2023).
28/02/2024 Công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực đường thủy nội địa trên địa bàn thành phố Hải Phòng
22/02/2024 Công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực trợ giúp pháp lý trên địa bàn thành phố Hải Phòng
21/02/2024 Công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực y tế trên địa bàn thành phố Hải Phòng.
06/02/2024 Công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực thi đua khen thưởng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trên địa bàn thành phố Hải Phòng.
31/01/2024 Chỉ thị tăng cường công tác quản lý, điều hành và bình ổn giá trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024
22/01/2024 Công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành và danh mục thủ tục hành chính được thay thế lĩnh vực giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân trên địa bàn thành phố Hải Phòng.
22/01/2024 Công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, thay thế trong lĩnh vực Viên chức và lĩnh vực Chính quyền địa phương trên địa bàn thành phố Hải Phòng
21/01/2024 Công bố danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Văn hóa trên địa bàn thành phố Hải Phòng.
17/01/2024 Nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội, quốc phòng- an ninh thành phố năm 2024
10/01/2024 Công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân trên địa bàn thành phố Hải Phòng
10/01/2024 Công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Lâm nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn trên địa bàn thành phố Hải Phòng.
09/01/2024 Công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Nhiếp ảnh trên địa bàn thành phố Hải Phòng.
08/01/2024 V/v tổ chức các hoạt động đón Xuân Giáp Thìn -2024 và kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam
03/01/2024 Triển khai thực hiện Luật Thi đua, khen thưởng; tổ chức các phong trào thi đua yêu nước thực hiện thắng lợi chủ đề hành động năm 2024 của thành phố Đẩy mạnh chỉnh trang, hiện đại hóa đô thị- xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu- Tăng cường thực hiện các chính sách xã hội và chuyển đổi số
28/12/2023 Ban hành Danh mục cơ sở dữ liệu dùng chung thành phố Hải Phòng
27/12/2023 Công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực y tế dự phòng trên địa bàn thành phố Hải Phòng
25/12/2023 Ban hành biểu mẫu báo cáo thống kê và phân công thực hiện thu thập thông tin thuộc hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã trên địa bàn thành phố Hải Phòng.
19/12/2023 V/v công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi bổ sung lĩnh vực đất đai trên địa bàn thành phố Hải Phòng
18/12/2023 Ban hành Chương trình hành động thực hiện Quyết định số 531/QĐ-TTg ngày 01/4/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chiến lược tổng thể phát triển khu vực dịch vụ của Việt Nam thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 trên địa bàn thành phố Hải Phòng
18/12/2023 Đẩy mạnh triển khai Đề án ứng dụng công nghệ thông tin- truyền thông trong Hệ thống thống kê nhà nước giai đoạn 2017-2025, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn thành phố Hải Phòng
15/12/2023 V/v công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, sủa đổi bổ sung và bãi bỏ thuộc thẩm quyền của Ban Quản lý Khu Kinh tế Hải Phòng
14/12/2023 Ban hành Bộ tiêu chí về văn hóa số của người Hải Phòng văn minh, lịch sự trên môi trường số
07/12/2023 Công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực Trẻ em thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở lao động- Thương binh và Xã hội trên địa bàn thành phố Hải Phòng
05/12/2023 Công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc lĩnh vực Lao động- thương binh và xã hội trên địa bàn thành phố Hải Phòng
15/11/2023 Công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực tư pháp trên địa bàn thành phố Hải Phòng.
09/11/2023 Công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, thay thế, bị bãi bỏ lĩnh vự nông nghiệp và phát triển nông thôn trên địa bàn thành phố Hải Phòng
09/11/2023 Công bố danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ trên địa bàn thành phố Hải Phòng.
03/11/2023 Công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, thay thế trong lĩnh vực xây dựng trên địa bàn thành phố Hải Phòng.
03/11/2023 Công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực hộ tịch thực hiện tại cơ quan đăng ký hộ tịch trên địa bàn thành phố Hải Phòng
23/10/2023 Công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc lĩnh vực lao động thương binh xã hội trên địa bàn thành phố Hải Phòng
23/10/2023 Công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung, đính chính lĩnh vực khoáng sản, tài nguyên nước trên địa bàn thành phố Hải Phòng.
12/10/2023 Công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung mức phí khám bệnh, chữa bệnh theo thông tư số 59/2023/TT-BTC ngày 30/8/2023 của Bộ trưởng Bộ Tài chính trong lĩnh vực y tế trên địa bàn thành phố Hải Phòng
12/10/2023 Tăng cường công tác giám sát, đánh giá đầu tư trên địa bàn thành phố
09/10/2023 Công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, bị bãi bỏ lĩnh vực sở hữu trí tuệ trên địa bàn thành phố Hải Phòng
06/10/2023 Công bố danh mục thủ tục hành chính ban hành mới, được sửa đổi, bổ sung thuộc lĩnh vực giao thông vận tải trên địa bàn thành phố Hải Phòng
04/10/2023 Công bố danh mục thủ thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ lĩnh vực khoa học và công nghệ trên địa bàn thành phố Hải Phòng
18/09/2023 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bệnh viện Mắt Hải Phòng trực thuộc Sở Y tế Hải Phòng.
18/09/2023 Công bố danh mục thủ tục hành chính ban hành mới, được sửa đổi, bổ sung thuộc lĩnh vực kế hoạch và đầu tư trên địa bàn thành phố Hải Phòng
15/09/2023 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Trung tâm Cấp cứu 115 Hải Phòng, trực thuộc Sở Y tế Hải Phòng
13/09/2023 Các biện pháp nâng cao chất lượng công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân
13/09/2023 Một số nhiệm vụ, giải pháp nâng cao hiệu quả đầu tư nước ngoài trong giai đoạn mới
08/09/2023 Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Lưu trữ lịch sử trực thuộc Chi cục Văn thư- Lưu trữ
05/09/2023 Công bố danh mục thủ thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc lĩnh vực tài chính trên địa bàn thành phố Hải Phòng
05/09/2023 Công bố danh mục thủ thủ tục hành chính mới ban hành thuộc lĩnh vực khoa học và công nghệ trên địa bàn thành phố Hải Phòng
30/08/2023 Ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng Hải Phòng trực thuộc Chi cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng.
25/08/2023 Công bố danh mục thủ thủ tục hành chính mới thay thế trong lĩnh vực y tế trên địa bàn thành phố Hải Phòng
25/08/2023 Công bố danh mục thủ tên thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc lĩnh vực thành lập và hoạt động của hộ kinh doanh trên địa bàn thành phố Hải Phòng
21/08/2023 Công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực đăng kiểm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở giao thông vận tải.
10/08/2023 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm thông tin, Thống kê khoa học và công nghệ trực thuộc Sở Khoa học và công nghệ.
08/08/2023 Công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực tư pháp trên địa bàn thành phố Hải Phòng
13/07/2023 Công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi bổ sung các lĩnh vực: tài nguyên nước, khí tượng thủy văn, môi trường, đo đạc và bản đồ và khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường trên địa bàn thành phố Hải Phòng.
04/07/2023 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cổng Thông tin điện tử thành phố Hải Phòng trực thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố
17/06/2023 Công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ trong lĩnh vực y tế trên địa bàn thành phố Hải Phòng.
07/06/2023 Triển khai thực hiện chiến lược cải cách hệ thống thuế đến năm 2030
01/06/2023 Về tăng cường chỉ đạo, phối hợp tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh đại học, giáo dục nghề nghiệp năm 2023, Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2023-2024 thành phố Hải Phòng
25/05/2023 Công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc lĩnh vực Lao đông-Thương binh và xã hội trên địa bàn thành phố Hải Phòng
11/05/2023 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thư viện Khoa học tổng hợp thành phố
11/05/2023 Phê duyệt Đề án Phát triển du lịch nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới tại Hải Phòng đến năm 2030
10/05/2023 Công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Lao động- thương binh và xã hội trên địa bàn thành phố Hải Phòng
10/05/2023 sửa đổi, bổ sung Bộ chỉ số cải cách hành chính của các sở, ban ngành và Ủy ban nhân các quận, huyện trên địa bàn thành phố Hải Phòng
09/05/2023 Công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực giáo dục và đào tạo trên địa bàn thành phố Hải Phòng.
05/05/2023 Tăng cường các biện pháp cấp bách phòng chống bệnh Dại trên địa bàn thành phố.
25/04/2023 Phê duyệt số lượng, mức hỗ trợ, dự toán kinh phí hỗ trợ xây mới, sửa chữa nhà ở đối với hộ gia đình người có công với cách mạng có khó khăn về nhà ở phát sinh sau ngày 31/5/2017 trên địa bàn thành phố theo quyết định 22/2013/QĐ-TTG ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ, Nghị quyết số 63/NQQ-CP ngày 25/7/2017 của Chính phủ,
21/04/2023 Công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực giao thông vận tải trên địa bàn thành phố Hải Phòng
10/04/2023 Công bố thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc lĩnh vực Công thương trên địa bàn thành phố Hải Phòng
06/04/2023 Công bố sửa đổi, bổ sung thủ tục hành chính trong lĩnh vực nhà ở, lĩnh vực xây dựng và lĩnh vực quy hoạch- kiến trúc liên quan đến bãi bỏ thành phần hồ sơ về xuất trình sổ hộ khẩu giấy, các trường thông tin liên quan đến nơi cư trú trên địa bàn thành phố Hải Phòng.
31/03/2023 Công bố thủ tục hành chính nội bộ trong các cơ quan hành chính nhà nước thuộc phạm vi chức năng quản lý của thành phố Hải Phòng.
31/03/2023 Phê duyệt danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Uy ban nhân dân thành phố ban hành để quy định chi tiết luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, lệnh, quyết định của Chủ tịch nước, nghị định của Chính phủ.
14/03/2023 Công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn trên địa bàn thành phố Hải Phòng (Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn)
07/03/2023 Chỉ thị về công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2023
03/03/2023 Tăng cường công tác quản lý, kiểm soát giết mổ gia súc, gia cầm trên địa bàn thành phố đảm bảo an toàn dịch bệnh, an toàn thực phẩm
01/01/1970 Ban hành Quy chế về hoạt động, tổ chức sản xuất, phát sóng chuyên mục “Dân hỏi – Giám đốc Sở trả lời” trên sóng Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng

© Bản quyền thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng.
Địa chỉ: 18 Hoàng Diệu, Hồng Bàng, TP. Hải Phòng.
Điện thoại: 080.31216 - 080.31261 - Fax: 031.842368
Email:congbaohp@haiphong.gov.vn
® Ghi rõ nguồn "Công báo thành phố Hải Phòng" khi sử dụng lại thông tin từ website này