image banner
Số 04-2024, năm 2024 ngày 30/04/2024
Ngày ban hành Trích yếu  
PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
UBND THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
05/04/2024 Quy định danh mục lĩnh vực, địa bàn ưu đãi xã hội hóa và mức miễn, giảm tiền thuê đất đối với cơ sở thực hiện xã hội hóa sử dụng đất tại các đô thị trên địa bàn thành phố Hải Phòng
PHẦN VĂN BẢN KHÁC
UBND THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
26/04/2024 Công bố danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực bảo vệ thực vật thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn trên địa bàn thành phố Hải Phòng
26/04/2024 Công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực giáo dục và đào tạo trên địa bàn thành phố Hải Phòng.
24/04/2024 Công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ trên địa bàn thành phố Hải Phòng.
17/04/2024 Quyết định công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực ngoại vụ trên địa bàn thành phố
17/04/2024 Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực việc làm trên địa bàn thành phố Hải Phòng
16/04/2024 Công bố danh mục thủ tục hành chính (chuẩn hóa) lĩnh vực du lịch trên địa bàn thành phố Hải Phòng
12/04/2024 Công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực di sản văn hóa trên địa bàn thành phố Hải Phòng.
12/04/2024 Công bố danh mục thủ tục hành chính (chuẩn hóa) lĩnh vực Thanh tra trên địa bàn thành phố Hải Phòng.
12/04/2024 Công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung; thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực y tế trên địa bàn thành phố Hải Phòng.
12/04/2024 Công bố danh mục thủ tục hành chính (chuẩn hóa) lĩnh vực văn hóa và thể thao trên địa bàn thành phố Hải Phòng
08/04/2024 Công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực Bưu chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Thông tin và truyền thông thành phố Hải Phòng
05/04/2024 Công bố danh mục thủ tục hành chính (chuẩn hóa) lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn trên địa bàn thành phố Hải Phòng
01/04/2024 Công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực thể dục thể thao trên địa bàn thành phố Hải Phòng

© Bản quyền thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng.
Địa chỉ: 18 Hoàng Diệu, Hồng Bàng, TP. Hải Phòng.
Điện thoại: 080.31216 - 080.31261 - Fax: 031.842368
Email:congbaohp@haiphong.gov.vn
® Ghi rõ nguồn "Công báo thành phố Hải Phòng" khi sử dụng lại thông tin từ website này