image banner
Số 03-2024, năm 2024 ngày 31/03/2024
Ngày ban hành Trích yếu  
PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
UBND THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
20/03/2024 Chỉ thị về việc quản lý hoạt động nuôi trồng thủy sản trên các vịnh thuộc quần đảo Cát Bà
04/03/2024 Quyết định ban hành Quy chế đào tạo, bồi dưởng cán bộ, công chức, viên chức thành phố Hải Phòng
PHẦN VĂN BẢN KHÁC
HĐND THÀNH PHỐ
22/03/2024 Về việc sử dụng nguồn thưởng vượt dự toán thu phân chia giữa ngân sách trung ương và ngân sách địa phương và đầu tư trở lại theo cơ chế đặc thù năm 2022
22/03/2024 Về việc phê chuẩn điều chỉnh quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; quyết toán thu chi ngân sách địa phương năm 2022
22/03/2024 Cho ý kiến về việc ban hành danh mục lĩnh vực, địa bàn ưu đãi xã hội hóa và quy định mức miễn, giảm tiền thuê đất đối với cơ sở thực hiện xã hội hóa sử dụng đất tại khu vực đô thị trên địa bàn thành phố Hải Phòng
22/03/2024 Về hỗ trợ kinh phí xây dựng trạm kiểm tra giám sát trên sông, vịnh thuộc Ban Chỉ huy Biên phòng cửa khẩu cảng Hải Phòng
22/03/2024 Cho ý kiến về Chương trình phát triển đô thị thành phố Hải Phòng, định hướng đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050
22/03/2024 Quyết định chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường sau các bến cảng số 3 đến số 6, khu bến cảng Lạch Huyện
22/03/2024 Quyết định chủ trương đầu tư Dự án xây dựng doanh trại và nơi neo đậu, tránh trú cho các tàu thuyền thuộc Hải đội dân quân thường trực
22/03/2024 Quyết định bổ sung số người làm việc và điều chỉnh số hợp đồng lao động hưởng lương từ ngân sách nhà nước trong đơn vị sự nghiệp giáo dục mầm non và phổ thông công lập thuộc thành phố năm 2024.
UBND THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
29/03/2024 Công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực y tế trên địa bàn thành phố Hải Phòng
29/03/2024 Công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực đường thủy nội địa trên địa bàn thành phố Hải Phòng.
19/03/2024 Công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ trên địa bàn thành phố Hải Phòng
15/03/2024 Công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Viên chức trên địa bàn thành phố Hải Phòng.
14/03/2024 Công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực lâm nghiệp, kiểm lâm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn trên địa bàn thành phố Hải Phòng.
06/03/2024 Công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành thuộc lĩnh vực kế hoạch và đầu tư trên địa bàn thành phố Hải Phòng
04/03/2024 Công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, bị bãi bỏ lĩnh vực bảo trợ xã hội trên địa bàn thành phố Hải Phòng

© Bản quyền thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng.
Địa chỉ: 18 Hoàng Diệu, Hồng Bàng, TP. Hải Phòng.
Điện thoại: 080.31216 - 080.31261 - Fax: 031.842368
Email:congbaohp@haiphong.gov.vn
® Ghi rõ nguồn "Công báo thành phố Hải Phòng" khi sử dụng lại thông tin từ website này