image banner
Số 01, năm 2009 ngày 31/01/2009
Ngày ban hành Trích yếu  
PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
HĐND QUẬN HỒNG BÀNG
20/07/2010 Về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách năm 2006
18/07/2008 về nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng cuối năm 2008
18/07/2008 về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách năm 2007
16/12/2007 về nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng năm 2008
16/12/2007 về dự toán phân bổ ngân sách quận năm 2008.
20/07/2007 về nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng cuối năm 2007
20/07/2007 về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách năm 2006
20/07/2007 về đẩy mạnh cải cách hành chính quận Hồng Bàng giai đoạn từ 2007 - 2010
20/07/2007 Về nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng cuối năm 2007.
27/12/2006 về nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2007.
26/12/2006 về quản lý và phát triển đô thị quận Hồng Bàng đến năm 2010, định hướng đến năm 2015.
26/12/2006 về chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân quận Hồng Bàng năm 2007.
25/12/2006 về dự toán và phân bổ ngân sách quận năm 2007.
25/12/2006 về việc phân loại đơn vị hành chính phường.
24/07/2006 Về tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm Bổ khuyết nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2006.
24/07/2006 Quyết toán ngân sách năm 2005
20/07/2006 về việc điều chỉnh dự toán phân bổ ngân sách năm 2006.
PHẦN VĂN BẢN KHÁC

© Bản quyền thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng.
Địa chỉ: 18 Hoàng Diệu, Hồng Bàng, TP. Hải Phòng.
Điện thoại: 080.31216 - 080.31261 - Fax: 031.842368
Email:congbaohp@haiphong.gov.vn
® Ghi rõ nguồn "Công báo thành phố Hải Phòng" khi sử dụng lại thông tin từ website này