image banner
Số 17,18, năm 2007 ngày 31/08/2007
Ngày ban hành Trích yếu  
PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
HĐND HUYỆN BẠCH LONG VĨ
01/08/2007 về nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng cuối năm 2007
15/01/2007 về nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2007.
15/01/2007 về Kế hoạch sử dụng đất 5 năm 2006 - 2010 của huyện Bạch Long Vĩ.
PHẦN VĂN BẢN KHÁC

© Bản quyền thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng.
Địa chỉ: 18 Hoàng Diệu, Hồng Bàng, TP. Hải Phòng.
Điện thoại: 080.31216 - 080.31261 - Fax: 031.842368
Email:congbaohp@haiphong.gov.vn
® Ghi rõ nguồn "Công báo thành phố Hải Phòng" khi sử dụng lại thông tin từ website này