image banner
Số 08-2023, năm 2023 ngày 31/08/2023
Ngày ban hành Trích yếu  
PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
UBND THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
16/08/2023 Quy định mật độ chăn nuôi trên địa bàn thành phố Hải Phòng đến năm 2030
11/08/2023 Ban hành danh mục trang thiết bị y tế mua sắm tập trung trên địa bàn thành phố Hải Phòng.
08/08/2023 Quy định giá tối đa dịch vụ sử dụng đường bộ do địa phương quản lý các dự án đầu tư xây dựng đường bộ để kinh doanh trên địa bàn thành phố Hải Phòng.
07/08/2023 Ngưng hiệu lực toàn bộ quyết định số 63/2022/QĐ-UBND ngày 04/11/2022 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc ban hành Bảng giá thuê nhà ở thuộc sở hữu nhà nước tại các chung cư mới sau khi cải tạo xây dựng lại trên địa bàn thành phố Hải Phòng.
04/08/2023 Ban hành quy định về lập dự toán, quản lý sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước Thành phố Hải Phòng thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ.
04/08/2023 Ban hành Quy định xây dựng và tổ chức thực hiện đề án thuộc Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ thành phố Hải Phòng.
PHẦN VĂN BẢN KHÁC
UBND THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
30/08/2023 Ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng Hải Phòng trực thuộc Chi cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng.
25/08/2023 Công bố danh mục thủ thủ tục hành chính mới thay thế trong lĩnh vực y tế trên địa bàn thành phố Hải Phòng
25/08/2023 Công bố danh mục thủ tên thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc lĩnh vực thành lập và hoạt động của hộ kinh doanh trên địa bàn thành phố Hải Phòng
21/08/2023 Công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực đăng kiểm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở giao thông vận tải.
10/08/2023 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm thông tin, Thống kê khoa học và công nghệ trực thuộc Sở Khoa học và công nghệ.
08/08/2023 Công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực tư pháp trên địa bàn thành phố Hải Phòng

© Bản quyền thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng.
Địa chỉ: 18 Hoàng Diệu, Hồng Bàng, TP. Hải Phòng.
Điện thoại: 080.31216 - 080.31261 - Fax: 031.842368
Email:congbaohp@haiphong.gov.vn
® Ghi rõ nguồn "Công báo thành phố Hải Phòng" khi sử dụng lại thông tin từ website này