image banner
Số 05-2023, năm 2023 ngày 31/05/2023
Ngày ban hành Trích yếu  
PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
UBND THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
18/05/2023 Bãi bỏ Quyết định số 1816/2009/QĐ-UBND ngày 14/9/2009 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc ủy quyền, phân cấp quản lý cán bộ
16/05/2023 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Trung tâm Dịch vụ việc làm- Đào tạo- Xúc tiến đầu tư trực thuộc Ban quản lý Khu Kinh tế Hải Phòng.
04/05/2023 Các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm đẩy mạnh phân bổ, giải ngân vốn đầu tư công năm 2023, chương trình mục tiêu quốc gia, thực hiện chương trình phục hồi và phát triển kinh tế- xã hội.
PHẦN VĂN BẢN KHÁC
UBND THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
25/05/2023 Công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc lĩnh vực Lao đông-Thương binh và xã hội trên địa bàn thành phố Hải Phòng
11/05/2023 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thư viện Khoa học tổng hợp thành phố
11/05/2023 Phê duyệt Đề án Phát triển du lịch nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới tại Hải Phòng đến năm 2030
10/05/2023 Công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Lao động- thương binh và xã hội trên địa bàn thành phố Hải Phòng
10/05/2023 sửa đổi, bổ sung Bộ chỉ số cải cách hành chính của các sở, ban ngành và Ủy ban nhân các quận, huyện trên địa bàn thành phố Hải Phòng
09/05/2023 Công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực giáo dục và đào tạo trên địa bàn thành phố Hải Phòng.
05/05/2023 Tăng cường các biện pháp cấp bách phòng chống bệnh Dại trên địa bàn thành phố.

© Bản quyền thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng.
Địa chỉ: 18 Hoàng Diệu, Hồng Bàng, TP. Hải Phòng.
Điện thoại: 080.31216 - 080.31261 - Fax: 031.842368
Email:congbaohp@haiphong.gov.vn
® Ghi rõ nguồn "Công báo thành phố Hải Phòng" khi sử dụng lại thông tin từ website này