image banner
Số 04-2023, năm 2023 ngày 30/04/2023
Ngày ban hành Trích yếu  
PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
UBND THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
10/04/2023 Công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo trên địa bàn thành phố Hải Phòng.
PHẦN VĂN BẢN KHÁC
UBND THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
25/04/2023 Phê duyệt số lượng, mức hỗ trợ, dự toán kinh phí hỗ trợ xây mới, sửa chữa nhà ở đối với hộ gia đình người có công với cách mạng có khó khăn về nhà ở phát sinh sau ngày 31/5/2017 trên địa bàn thành phố theo quyết định 22/2013/QĐ-TTG ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ, Nghị quyết số 63/NQQ-CP ngày 25/7/2017 của Chính phủ,
21/04/2023 Công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực giao thông vận tải trên địa bàn thành phố Hải Phòng
10/04/2023 Công bố thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc lĩnh vực Công thương trên địa bàn thành phố Hải Phòng
06/04/2023 Công bố sửa đổi, bổ sung thủ tục hành chính trong lĩnh vực nhà ở, lĩnh vực xây dựng và lĩnh vực quy hoạch- kiến trúc liên quan đến bãi bỏ thành phần hồ sơ về xuất trình sổ hộ khẩu giấy, các trường thông tin liên quan đến nơi cư trú trên địa bàn thành phố Hải Phòng.

© Bản quyền thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng.
Địa chỉ: 18 Hoàng Diệu, Hồng Bàng, TP. Hải Phòng.
Điện thoại: 080.31216 - 080.31261 - Fax: 031.842368
Email:congbaohp@haiphong.gov.vn
® Ghi rõ nguồn "Công báo thành phố Hải Phòng" khi sử dụng lại thông tin từ website này