image banner
Số 09-2023, năm 2023 ngày 30/09/2023
Ngày ban hành Trích yếu  
PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
UBND THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
29/09/2023 Ban hành Quy định mức độ khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất đối với từng loại vi phạm về đất đai trên địa bàn thành phố Hải Phòng
18/09/2023 Ban hành giá thuê nhà ở khu nhà ở sinh viên tập trung tại phường Kênh Dương, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng.
11/09/2023 Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt trên địa bàn thành phố Hải Phòng
PHẦN VĂN BẢN KHÁC
UBND THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
18/09/2023 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bệnh viện Mắt Hải Phòng trực thuộc Sở Y tế Hải Phòng.
18/09/2023 Công bố danh mục thủ tục hành chính ban hành mới, được sửa đổi, bổ sung thuộc lĩnh vực kế hoạch và đầu tư trên địa bàn thành phố Hải Phòng
15/09/2023 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Trung tâm Cấp cứu 115 Hải Phòng, trực thuộc Sở Y tế Hải Phòng
13/09/2023 Các biện pháp nâng cao chất lượng công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân
13/09/2023 Một số nhiệm vụ, giải pháp nâng cao hiệu quả đầu tư nước ngoài trong giai đoạn mới
08/09/2023 Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Lưu trữ lịch sử trực thuộc Chi cục Văn thư- Lưu trữ
05/09/2023 Công bố danh mục thủ thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc lĩnh vực tài chính trên địa bàn thành phố Hải Phòng
05/09/2023 Công bố danh mục thủ thủ tục hành chính mới ban hành thuộc lĩnh vực khoa học và công nghệ trên địa bàn thành phố Hải Phòng

© Bản quyền thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng.
Địa chỉ: 18 Hoàng Diệu, Hồng Bàng, TP. Hải Phòng.
Điện thoại: 080.31216 - 080.31261 - Fax: 031.842368
Email:congbaohp@haiphong.gov.vn
® Ghi rõ nguồn "Công báo thành phố Hải Phòng" khi sử dụng lại thông tin từ website này