image banner
Số 08, năm 2008 ngày 20/06/2008
Ngày ban hành Trích yếu  
PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
UBND HUYỆN CÁT HẢI
28/04/2008 về việc chia tách phòng Nội vụ - Lao động Thương binh và Xã hội huyện Cát Hải
28/04/2008 về việc thành lập phòng Nội vụ huyện Cát Hải.
28/04/2008 về việc thành lập phòng Lao động-Thương binh và Xã hội huyện Cát Hải
28/04/2008 về việc giải thể Uỷ ban Dân số, Gia đình và Trẻ em huyện Cát Hải
28/04/2008 về việc giải thể phòng Du lịch - Thương mại huyện Cát Hải
28/04/2008 về việc đổi tên phòng Giao thông - Công nghiệp - Xây dựng huyện Cát Hải
28/04/2008 về việc đổi tên phòng Văn hoá-Thông tin - Thể thao huyện Cát Hải
28/04/2008 về việc đổi tên phòng Giáo dục huyện Cát Hải
28/04/2008 về việc bổ sung chức năng, nhiệm vụ đối với phòng Tài chính-Kế hoạch huyện Cát Hải
28/04/2008 về việc bổ sung chức năng, nhiệm vụ đối với phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Cát Hải
28/04/2008 về việc bổ sung nhiệm vụ đối với Thanh tra huyện Cát Hải
28/04/2008 về việc bổ sung nhiệm vụ đối với phòng Y tế huyện Cát Hải
28/04/2008 về việc điều chuyển nhiệm vụ đối với Văn phòng Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân huyện Cát Hải
28/04/2008 Về việc thành lập phòng Lao động-Thương binh và Xã hội huyện Cát Hải.
28/04/2008 Về việc thành lập phòng Nội vụ huyện Cát Hải.
28/04/2008 Về việc chia tách phòng Nội vụ - Lao động Thương binh và Xã hội huyện Cát Hải.
11/03/2008 về công tác tổ chức lễ hội 1-4 năm 2008
15/05/2007 về việc ban hành Quy chế niêm yết giá và bán theo giá niêm yết áp dụng đối với các cơ sở lưu trú du lịch, dịch vụ ăn uống, dịch vụ vận chuyển khách bằng tàu du lịch trên địa bàn huyện
01/01/1980 về việc Tăng cường công tác phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn năm 2007
PHẦN VĂN BẢN KHÁC

© Bản quyền thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng.
Địa chỉ: 18 Hoàng Diệu, Hồng Bàng, TP. Hải Phòng.
Điện thoại: 080.31216 - 080.31261 - Fax: 031.842368
Email:congbaohp@haiphong.gov.vn
® Ghi rõ nguồn "Công báo thành phố Hải Phòng" khi sử dụng lại thông tin từ website này